Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення 9. Про затвередження Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної громади

23 Грудень 2020

Рішення 9. Про затвередження Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної громади

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Друга сесія Восьмого скликання

від 23 грудня 2020 року №9

Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної громади

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 9, 14 Закону України «Про соціальні послуги», з метою досягнення адресності та прозорості під час вирішення питань надання різних видів соціальної допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної громади та вдосконалення системи призначення адресної соціальної допомоги в межах Комплексної програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення на 2021-2022 роки, врахувавши рекомендації постійних комісій з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики, міська рада

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Положення про порядок надання адресної матеріальної  допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної громади (додається).
 2. Встановити, що дане рішення набуває чинності з 01січня 2021 року.
 3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Андрушівської міської ради 7-го скликання від 24 грудня 2019 року «Про затвердження Положення про порядок та умови надання одноразової матеріальної допомоги на 2020 рік».
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.), з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики (Ющинський Ю.В.).

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення другої сесії восьмого скликання Андрушівської міської ради від 23 грудня 2020 року №9

ПОЛОЖЕННЯ

допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної громади

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної громади (далі – Положення) визначає механізм, порядок та умови надання адресної матеріальної допомоги (далі – матеріальна допомога) як однієї з форм надання соціальних послуг мешканцям Андрушівської міської територіальної громади, які  перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв’язання їхніх життєвих проблем відповідно до статті 5 Закону України       «Про соціальні послуги», в межах реалізації Комплексної програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення на 2021-2022 роки (далі – Програма).

1.2. Адресна матеріальна допомога – це виключно грошова виплата, яка є безповоротною допомогою та надається мешканцям Андрушівської міської територіальної громади в готівковій або безготівковій формі за рахунок коштів бюджету Андрушівської міської ради в межах витрат, передбачених на ці цілі на відповідний бюджетний період для реалізації Програми.

1.3. Матеріальна допомога мешканцям Андрушівської міської територіальної громади надається в межах фінансування Програми на відповідний бюджетний період:

 • одноразово – один раз протягом календарного року на вирішення певних обставин (головним розпорядником бюджетних коштів у межах Програми). У виняткових випадках (надзвичайна подія, тяжке захворювання, інші поважні обставини) допомога може бути надана повторно, за умови, що сукупний розмір такої допомоги не буде більшим ніж максимальний, який передбачений у  пункті 3.2 розділу ІІІ Положення;

1.4. Право на отримання матеріальної допомоги мають: незахищені верстви населення, які є мешканцями Андрушівської міської територіальної громади, зареєстровані та фактично проживають на території Андрушівської міської територіальної громади; особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення операції об’єднаних сил і фактично проживають на території Андрушівської міської територіальної громади, відповідно до Закону України    «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання» та інших нормативно-правових актів України; члени сім’ї чи виконавці волевиявлення померлої особи або особа, яка зобов’язалась поховати померлого, який не досяг пенсійного віку та на момент смерті не працював, не перебув на  службі, не зареєстрований у центрі зайнятості як безробітна особа; ветерани Великої Вітчизняної війни (інваліди війни) до дня Перемоги (Примирення); воїни-інтернаціоналісти, матері, вдови загиблих воїнів-інтернаціоналістів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – до 15 лютого за клопотанням Андрушівської спілки воїнів-інтернаціоналістів; вдови, батьки військовослужбовців, які загинули в ході АТО (ООС); громадянам, яким виповнилось 90, 100 років від дня народження.

1.5. У Положенні терміни вживаються у наступному значенні:

1.5.1. Матеріальна допомога – форма надання соціальних послуг, яка ґрунтується на принципах адресності та індивідуального підходу, комплексності, законності, соціальної справедливості та надається персонально і безпосередньо конкретній особі, яка:

 • перебуває у складних життєвих обставинах і не може самостійно їх подолати та потребує конкретної допомоги;
 • має право на неї відповідно до встановлених нормативних актів, критеріїв і довела це право через надання відповідних документів;
 • в окремих випадках (якщо громадянин, не здатний до самообслуговування за станом здоров’я та не має можливості самостійно написати заяву і підписати відповідні документи, визнаний недієздатним за рішенням суду, тощо) лише одному з членів його сім’ї, чи особі, яка зобов’язалась поховати померлу особу, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна.    

1.5.2. Складні життєві обставини – обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має, не набула або втратила здатність чи можливість самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті та інші проблеми, які особа не в змозі подолати самостійно і які спричинюють її соціальну дезадаптацію.

1.5.3. Члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, в тому числі повнолітні; особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. 

1.5.4. Домогосподарство – сукупність мешканців (або один мешканець), які спільно проживають в одному житловому будинку (або його частині), перебувають у родинних стосунках або стосунках свояцтва (не перебувають у будь-яких із цих стосунків або перебувають і в тих, і в інших стосунках), ведуть спільне господарство, спільно користуються комунальними послугами і послугами з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які повністю або частково об’єднують та витрачають кошти на оплату вартості цих послуг.

1.6. Види матеріальної допомоги: грошова допомога.

ІІ. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ІЗ

НАДАННЯ АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

2.1. Для отримання матеріальної допомоги громадянин (заявник) або один із членів його сім’ї, який передбачений у підпункті 1.5.1 пункту 1.5 розділу І Положення, має звернутися з письмовою заявою до:

 • загального відділу апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету та (або) комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Андрушівської міської ради, старости відповідного села у разі наявності обставин, які пов’язані з вирішенням соціально-побутових питань: проведення медикаментозного лікування та оперативного втручання або відшкодування витрат за проведене лікування; необхідністю проходження медичної реабілітації; витратами на поховання померлої особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна; з питань призначення одноразової грошової виплати певним пільговим категоріям громадян, які визначені законом та (або) за Програмою, іншими обставинами, які можуть вплинути на вирішення певних для життєдіяльності речей; у зв’язку з пошкодженням або руйнуванням житла внаслідок пожежі або стихійного лиха; тощо.

2.2. Для отримання матеріальної допомоги громадянин (заявник) або один з членів його сім’ї, який передбачений у підпункті 1.5.1 пункту 1.5 розділу І Положення, надає письмову особисту заяву та такі документи:

 • паспорт або пластикову картку типу ІD-1 паспорта з безконтактним електронним носієм та витяг з реєстру;
 • документ про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (у разі наявності);
 • копію посвідчення про право на пільги та копію довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності (у разі наявності);
 • довідку з банку з зазначенням реквізитів відкритого карткового рахунку (пенсіонерам та одержувачам державних допомог – реквізити рахунку для зарахування соціальних виплат, іншим категоріям – реквізити відкритого рахунку);
 • згоду на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, необхідну для отримання матеріальної допомоги (крім членів сім’ї та осіб, які зобов’язались поховати померлого, який не досяг пенсійного віку та на момент смерті не працював, не перебував на службі, не зареєстрований у центрі зайнятості як безробітній), а також на обробку цих даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (додаток 1);

2.3. У залежності від виду матеріальної допомоги додатково надає  документи:

2.3.1. Для призначення матеріальної допомоги у вигляді одноразових грошових виплат:

2.3.1.1. Ветерани війни та сім’ї загиблих (померлих) воїнів на території інших держав, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на вирішення соціально-побутових проблем:

 • довідку про участь у бойових діях із зазначенням періоду служби і назви держави; безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
 • копію довідки МСЕК  про встановлення групи інвалідності, причини та дати настання інвалідності (у разі наявності);
 • копію свідоцтва про смерть ветерана війни або повідомлення про його загибель;
 • декларацію про доходи та майновий стан особи, яка звернулася за наданням матеріальної допомоги (додаток 2).

2.3.1.2. Батьки (мати, батько), законні представники (опікун чи піклувальник) дитини з числа багатодітних родин та родин в яких виховуються діти з інвалідністю, які перебувають на обліку в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Андрушівської міської ради:

 • довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;
 • копію свідоцтва про народження дитини (дітей);
 • копію медичного висновку про визнання дитиною з інвалідністю;
 • копію розпорядження про призначення опіки, піклування над дитиною (дітьми);
 • копії свідоцтва про смерть батьків або інші документи, які підтверджують статус дитини (дітей).

Перелік вказаних документів надається особою одночасно із заявою.

2.3.1.3. Громадяни, які опинились у складній життєвій ситуації, яка пов’язана з вирішенням соціально-побутових питань:

 • довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;
 • довідку за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення, про розмір пенсії особи, яка отримує пенсію в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців, та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, про доходи працездатних членів сім’ї (домогосподарства) з місця роботи, навчання, Центру зайнятості – для непрацюючих, з податкової інспекції – для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю тощо;
 • у разі витрат, пов’язаних із похованням, копію свідоцтва про смерть,  фінансові документи, які підтверджують витрати на проведення ритуальних послуг, дата яких не перевищує 6 місяців на момент звернення (у вартість ритуальних послуг включається: послуги катафалка, вартість труни, послуги із копання ями);
 • у разі лікування, проведення оперативного втручання або іншими обставинами, пов’язаними із поліпшенням стану здоров’я громадянина надається медичний висновок або копія медичного документа з лікувальних закладів (із зазначенням медичної установи, яка призначає або призначала лікування, з підписом лікаря та печаткою закладу) та/або фінансові документи (рахунки або чеки із зазначенням конкретного переліку найменування медичних інструментів, медикаментів, виробів медичного призначення, медичних послуг, імплантів та протезів, у тому числі дорого вартісного лікування, трансплантації, тривалого лікування онкологічного захворювання), дата яких не перевищує 12 місяців на момент звернення, відповідно;
 • інші документи, що підтверджують складні життєві обставини та  необхідність в отриманні соціальної допомоги.

2.3.1.4. Громадяни, які опинилися у складній життєвій ситуації, яка пов’язана з поліпшенням житлових умов проживання:

 • довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;
 • довідки про доходи усіх членів сім’ї за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення (довідка про пенсію осіб, які отримують пенсію в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській  області або осіб, які отримують пенсію в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців; для працездатних осіб – довідка з місця роботи,  навчання або довідка з податкової інспекції для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю;  для непрацюючих – довідка з Центру зайнятості та ін.);
 • копії документів про право власності або користування на будинок (квартиру) громадянина (заявника);
 • у разі пожежі в житлі, житловому приміщенні (будинку), – акт пожежної інспекції про пожежу та понесені збитки;
 • у разі руйнування житла або його пошкодження під час стихійного лиха документ, який підтверджує заподіяні збитки;
 • інші документи, що підтверджують складні життєві обставини та  необхідність в отриманні соціальної допомоги.

2.4. Розгляд заяв із надання матеріальної допомоги здійснюється за умови надання громадянином (заявником) або одним із членів його сім’ї, який передбачений у підпункті 1.5.1 пункту 1.5 розділу І Положення, всіх документів, передбачених у пунктах 2.2, 2.3 розділу ІІ Положення, крім випадків, коли документи не можуть бути надані з поважних причин (тимчасовою втратою працездатності у зв’язку із хворобою, неможливістю надання довідок про доходи з об’єктивних причин, відсутністю фінансових документів, підтверджуючих понесені витрати з об’єктивних причин (втратою, не зберіганням або іншими обставинами) та інші окремі випадки, які вказуються в письмовій пояснювальній записці).

Для таких категорій громадян: ветерани Великої Вітчизняної війни (інваліди війни) до дня Перемоги (Примирення); воїни-інтернаціоналісти, матері, вдови загиблих воїнів-інтернаціоналістів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – до 15 лютого за клопотанням Андрушівської спілки воїнів-інтернаціоналістів; вдови, батьки військовослужбовців, які загинули в ході АТО (ООС); громадянам, яким виповнилось 90, 100 років від дня народження матеріальна допомога надається за спрощеним порядком, без подання заяв кожним особисто заявником, за рішенням виконавчого комітету. 

2.5. Розгляд заяв про надання матеріальної допомоги особам, які втратили документи внаслідок руйнування житла або його пошкодження під час пожежі або стихійного лиха та в інших надзвичайних випадках, здійснюється за кожним окремим випадком.

2.6. Рішення про призначення або відмову в наданні матеріальної  допомоги (за окремими напрямами Програми, якщо розмір матеріальної допомоги не встановлений у фіксованому розмірі або для затвердження розміру допомоги у фіксованому розмірі) в межах витрат, передбачених Програмою на  відповідний бюджетний період, приймається:

 • на засіданні виконавчого комітету Андрушівської міської ради;
 • в окремих випадках за винятковістю обставин (у разі надзвичайних подій та подій, пов’язаних із лікуванням і необхідністю термінового реагування для їх вирішення) – на підставі розпорядження міського голови з подальшим затвердженням на засіданні виконавчого комітету Андрушівської міської ради. 

2.7. Для прийняття рішення про призначення або відмову в наданні матеріальної допомоги начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету спільно із старостою відповідного населеного пункту:

2.7.1. Уточнюють обставини, які спонукали громадянина (заявника) звернутися за матеріальною допомогою.

2.7.2. Перевіряють інформацію, викладену у заяві та наданих документах.

2.7.3. Складають акт обстеження матеріально-побутових умов проживання особи, яка звертається за матеріальною допомогою, за встановленою формою (додаток 3) із можливим залученням працівників інших структурних підрозділів апарату ради та її виконавчого комітету, КУ «Центр надання соціальних послуг» Андрушівської міської ради.

2.7.4. Подають матеріали справи на засідання відповідного колегіального органу (міському голові) для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення, за умови виконання пункту 2.4 розділу ІІ Положення.

Примітка: комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Андрушівської міської ради протягом десяти робочих днів із дня отримання заяви від відділу соціального захисту та охорони здоров’я апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету проводить перевірку даних у заяві та готує відповідні матеріали для подальшого розгляду на виконання пункту 2.7 розділу ІІ Положення.

ІІІ. РОЗМІР АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

3.1. Розмір матеріальної допомоги визначається в кожному конкретному випадку на підставі індивідуального встановлення причин і ступеня необхідності отримання заявником матеріальної допомоги, після надання громадянином (заявником) документів, з урахуванням соціального статусу (категорії) заявника, його матеріального, майнового та сімейного стану або затверджується, якщо в межах реалізації Програми на відповідний бюджетний період встановлений фіксований розмір матеріальної допомоги із визначенням конкретної категорії отримувачів соціальної допомоги. 

3.2. Максимальний розмір матеріальної допомоги не може перевищувати:

3.2.1. За рішенням виконавчого комітету Андрушівської міської ради 10 000, 00 грн (десять тисяч грн).

3.2.2. За рішенням міського голови – 5 000,00 грн (п’ять тисяч грн).

3.3. Для об’єктивного розподілу бюджетних коштів для реалізації видатків, передбачених в межах Програми, встановити, обсяги матеріальної допомоги за окремими напрямами у граничному вигляді, а саме:

 • у зв’язку з руйнуванням житла або його пошкодженням внаслідок пожежі або стихійного лиха – до 10 000, 00 грн (десять тисяч грн);
 • у разі амбулаторного лікування громадян – до 3 000, 00 грн (три тисячі грн);
 • у разі стаціонарного лікування громадян – до 5 000, 00 грн (п’ять тисяч грн);
 • у разі тривалого лікування онкологічного захворювання – до 10 000, 00 грн (десять тисяч грн);
 • у разі придбання протезів (механічні пристрої і апарати, які замінюють втрачені сегменти кінцівок або інших частин тіла, що служать для якнайбільшої компенсації функції ушкодженого органу), штучних імплантатів (електронних, металічних та інших) – до 10 000, 00 (десять тисяч грн);
 • у разі трансплантації – пересадки тканин і частин органів – до 10 000, 00 грн (десять тисяч грн);
 • у разі хронічних захворювань, за медичними показниками, якщо  є потреба постійного прийому дороговартісних медикаментів – до 10 000, 00 грн (десять тисяч грн);
 • у разі поховання померлої особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на  службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна – 2 000, 00 грн (дві тисячі грн);
 • ветеранам Великої Вітчизняної війни (інваліди війни) до дня Перемоги (Примирення); воїнам-інтернаціоналістам, матерям, вдовам загиблих воїнів-інтернаціоналістів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – до 15 лютого за клопотанням Андрушівської спілки воїнів-інтернаціоналістів, громадянам, яким виповнилось 90, 100 років від дня народження  – 500,00 грн (п’ятсот грн);
 • вдови, батьки військовослужбовців, які загинули в ході АТО (ООС) – 3 000,00 грн (три тисячі грн).

ІV. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

4.1. Матеріальна допомога у розмірі визначеному у рішенні виконавчого комітету Андрушівської міської ради або якщо допомога в межах Програми встановлена у фіксованому розмірі, виплачується громадянам (заявникам) за розпорядженням головного розпорядника коштів шляхом перерахування коштів на карткові рахунки у відділеннях банків, поштовими переказами або як виняток готівкою.

V. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В НАДАННІ АДРЕСНОЇ

МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

5.1. Громадянину (заявнику) в наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено у випадках:

5.1.1. Ненадання письмової згоди на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно для встановлення матеріального стану заявника, кимось із членів його сім’ї або кимось з осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним.

5.1.2. Перешкоджання або відмова від проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника, членів його сім’ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, внаслідок чого неможливо скласти акт обстеження, передбачений підпунктом 2.7.3 пункту 2.7 розділу ІІ Положення.

5.1.3. Неможливість або відмова від надання довідок або інформації про джерело доходів заявника, членів його сім’ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, окрім випадків, коли не має можливості їх надати з об’єктивних причин (перебування у місцях позбавлення волі, невідоме місце перебування тощо).

5.1.4. Подання заявником у заяві або декларації недостовірної або неповної інформації про доходи та про себе, членів своєї сім’ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним.

5.1.5. Надання заявником документів із виправленням не завірених належним чином.

5.1.6. Наявність у непрацездатного заявника повнолітніх дітей, які відповідно до частини ІІ статті 51 Конституції України мають обов’язок піклуватися про своїх непрацездатних батьків (із врахуванням їх матеріального стану).

5.1.7. Повторне звернення за матеріальною допомогою протягом відповідного бюджетного періоду із перевищенням граничних розмірів надання такої допомоги, визначених Положенням.

5.1.9. Якщо громадянин (заявник), член його сім’ї або інші особи, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, відмовляються виконувати рекомендації щодо збору і надання документів для отримання адресних державних соціальних допомог (у тому числі житлових субсидій), на які ці особи мають право згідно з чинним законодавством України.

5.1.10. Якщо громадянин (заявник), член його сім’ї або інші особи, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, раніше вже отримували матеріальну допомогу на заявлені цілі.

5.1.11. Якщо громадянин (заявник), член його сім’ї або інші особи, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, використали раніше призначену матеріальну допомогу не за призначенням.

5.1.12. Якщо середньомісячний дохід на члена домогосподарства, в якому проживає громадянин (заявник), за попередні шість місяців, що передують зверненню за матеріальною допомогою, перевищує суму, що дорівнює потрійному розміру прожиткового мінімуму (загальний показник) на одну особу в розрахунок на місяць відповідно до чинного законодавства України, на день звернення (крім випадків коли необхідне дороговартісне лікування, та в інших виняткових випадках).

5.1.13. Якщо громадянин (заявник) звернувся із заявою про відмову від матеріальної допомоги.

5.1.14. За результатами акту обстеження матеріально-побутових умов проживання особи, яка звертається за матеріальною допомогою.

5.1.15. Якщо громадянин (заявник), член його сім’ї або будь-хто із осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом з ним, протягом 6 місяців перед зверненням за наданням матеріальної допомоги здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового  вжитку тощо на суму, яка перевищує 50 тис. гривень.

Примітка: Даний розділ не застосовується для таких категорій громадян: ветерани Великої Вітчизняної війни (інваліди війни) до дня Перемоги (Примирення); воїни-інтернаціоналісти, матері, вдови загиблих воїнів-інтернаціоналістів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – до 15 лютого за клопотанням Андрушівської спілки воїнів-інтернаціоналістів; вдови, батьки військовослужбовців, які загинули в ході АТО (ООС); громадянам, яким виповнилось 90, 100 років від дня народження.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Фінансування матеріальної допомоги здійснюється за рахунок коштів бюджету Андрушівської міської територіальної громади в межах реалізації Комплексної програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення на 2021-2022 роки.

6.2. У разі смерті громадянина (заявника), якому була призначена матеріальна допомога, грошові кошти не виплачуються членам його родини або громадянам, які зобов’язалися поховати померлого, оскільки ця допомога вважається адресною та надається безпосередньо особі, яка потребувала допомоги.

6.3. Виходячи з конкретних індивідуальних обставин, що склалися у громадянина (заявника), можливо вносити пропозиції стосовно надання матеріальної допомоги, навіть у разі наявності умов, зазначених у пункті 5.1 розділу V Положення.

6.4. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання (далі – акт) на виконання підпункту 2.7.3 пункту 2.7 розділу ІІ Положення складається безпосередньо за місцем фактичного проживання громадянина (заявника) та з урахуванням поданих заявником довідок та інших необхідних документів. За достовірність інформації, яка вноситься до акта, відповідальність несуть заявник та спеціаліст, який складав акт.

6.5. Матеріальна допомога за рахунок коштів бюджету Андрушівської міської ради не носить постійного характеру, не є обов’язковою виплатою, передбаченою діючим законодавством України, а є додатковою соціальною допомогою до існуючого доходу на вирішення конкретних життєвих обставин.

6.6. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про призначення або відмову в наданні матеріальної допомоги надсилається письмова (в т. ч. на адресу електронної пошти за бажанням заявника) відповідь громадянину (заявнику).

6.7. Рішення про відмову в наданні матеріальної допомоги може бути оскаржене заявником у порядку, встановленому законодавством України.

Секретар ради Ольга ПРОКОПЕНКО


Додаток 1

до Положення про порядок надання адресної матеріальної  допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної громади

Андрушівському міському голові

        ______________________________________

    (прізвище, ім’я та по батькові)

______________________________________

(адреса фактичного проживання (населений пункт, вулиця, будинок, квартира )

                                                                                                                                       ________________________________________  

                                                  (номер телефону)

Згода

Я,_____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

ознайомлений(а) з порядком надання допомоги та зобов’язуюсь, у разі виділення адресної матеріальної допомоги використати її за цільовим призначенням та надаю згоду на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, необхідну для отримання соціальної допомоги, а також на обробку моїх (наших) персональних даних у Базі персональних даних Андрушівської міської ради та її виконавчих органів відповідно до вимог Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VІ «Про захист персональних даних».

Забороняю надавати інформацію третім особам без моєї згоди.

  «___»__________20___рік                       ______________________                                       

                    (дата)                                                 (підпис заявника)


Додаток 2

до Положення про порядок надання адресної матеріальної  допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної громади

Д Е К Л А Р А Ц І Я

про доходи та майновий стан особи, яка звернулась за наданням матеріальної допомоги

Документ доступний у повній версії тексту, доступній для скачування під заголовком на цій сторінці

Я,__________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

несу повну відповідальність за надання інформації при заповненні декларації про доходи та майновий стан; усвідомлюю, що в разі подання мною неповних чи недостовірних відомостей, мені може бути відмовлено в призначенні соціальної допомоги.

  ____________________________________         «______»  _________________ 20____р.                                                                                                                                                                                         (підпис заявника)                                                                                  

А к т

обстеження матеріально-побутових умов проживання  особи,

яка звертається за матеріальною допомогою

(складається за згодою особи, яка потребує соціальної допомоги)

Документ доступний у повній версії тексту, доступній для скачування під заголовком на цій сторінці

Примітка: Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання (далі – Акт) вважається прийнятим і набуває чинності після підписання його всіма особами, які брали участь в його складенні, або, за винятковістю обставин – членами комісії, які були присутні при складенні Акта. Особа, яка не погоджується зі змістом Акта, все ж таки зобов’язана його підписати з обумовленням своєї незгоди. В окремих випадках, коли заявник за станом здоров’я, не може  самостійно підписати Акт або написати відмітку про ознайомлення з ним, працівником, який проводив обстеження, або кимось із членів родини заявника зі слів громадянина робиться відповідний запис.