Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення 18. Про Цільову Програму розвитку обдарованої молоді Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки

23 Грудень 2020

Рішення 18. Про Цільову Програму розвитку обдарованої молоді Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Друга сесія Восьмого скликання

від 23 грудня 2020 року №18

Про Цільову Програму розвитку обдарованої молоді Андрушівської міської ради на 2021 – 2022 роки

Відповідно до  статей 26, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  врахувавши рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 18.12.2020 року №105,  рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Цільову Програму розвитку обдарованої молоді Андрушівської міської ради на 2021 – 2022 роки  (додається).
 2. Управлінню фінансів міської ради передбачити у міському бюджеті кошти на виконання заходів Програми. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики (Ющинський Ю.В) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (Демченка С.Д.).

Міський голова Галина  БІЛЕЦЬКА


СХВАЛЕНО Рішення виконкому Андрушівської міської ради 18.12.2020 року  №105

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення другої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання 23.12.2020 року  №18

Цільова Програма

розвитку обдарованої молоді Андрушівської міської ради на 2021 – 2022 роки

м. Андрушівка 2020 рік

Загальна характеристика Програми

Програма скоординована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді та надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного духовного самовдосконалення.

Мета та основні завдання  Програми

Мета Програми полягає у вихованні громадянина в дусі патріотизму та демократичних цінностей, у створенні умов для надання системної підтримки обдарованій молоді, її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

Основні завдання Програми є:

 • удосконалення нормативно-правової бази, підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;
 • визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю, впровадження інноваційних методів роботи;
 • підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;
 • забезпечення скоординованої діяльності центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів освіти і громадських організацій з розвитку обдарованої молоді;
 • поглиблення міжнародного співробітництва з питань сучасних педагогічних технологій;
 • виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді.

Програма передбачає:

 • створення банку даних про обдаровану молодь;
 • збільшення  закладів освіти з поглибленим та профільним вивченням окремих предметів;
 • випробування і запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;
 • забезпечення ефективної діяльності закладів загальної середньої та позашкільної освіти з метою створення умов для розвитку особистості та вироблення самобутніх професійних якостей;
 • проведення підготовки (перепідготовки) і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю;
 • активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук тощо;
 • популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого педагогічного досвіду роботи з нею;
 • розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників.

Завдання і заходи

Завдання і заходи щодо виконання Програми спрямовані на досягнення мети та визначені у додатку.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;
 • консолідувати зусилля центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;
 • удосконалити нормативно-правову базу з питань освіченості обдарованої молоді;
 • підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді;
 • розробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних і науково-педагогічних працівників, які проводять роботу з нею.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

 • коштів місцевих бюджетів;
 • інших, передбачених законом, джерел.

Керуючий справами Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ


Додаток до Програми

Завдання і заходи щодо виконання цільової Програми розвитку обдарованої молоді Андрушівської міської ради на 2021 – 2022 роки

Деякі таблиці неможливо відтворити на веб-сторінці, тому повна версія документу із таблицями доступна по посиланню зверху сторінкии.

Керуючий справами Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ