Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення 16. Про Комплексну програму соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки

23 Грудень 2020

Рішення 16. Про Комплексну програму соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2020 року №16

Про Комплексну програму соціального захисту осіб з  інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права  осіб з інвалідністю на період до 2020 року», рішення Житомирської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 869 «Про обласну комплексну Програму соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки», з метою поліпшення умов життєдіяльності осіб з інвалідністю згідно з Конвенцією про права осіб з інвалідністю, забезпечення реалізації ними прав і задоволення потреб нарівні з іншими громадянами в економічній, політичній, соціальній та інших сферах суспільного життя, ефективного вирішення питань щодо створення сприятливого середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення, врахувавши рішення виконавчочго комітету Андрушівської міської ради від 18.12.2020 року № 103,   рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики та з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів,міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Комплексну програму соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки (додається).
  2. Управлінню фінансів міської ради передбачати у міському бюджеті кошти на виконання заходів Програми. 
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики (Ющинський Ю.В), з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Демченка С.Д.

Міський голова Галина  БІЛЕЦЬКА


СХВАЛЕНО рішення виконкому Андрушівської міської ради 18.12.2020 року №103

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення другої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання23.12.2020 року  №16

Комплексна програма соціального захисту осіб з  інвалідністю,  ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки

м. Андрушівка 2020 рік

Розділ І

Загальна характеристика Програми

Ініціатор розроблення ПрограмиАндрушівська міська рада
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу місцевого самоврядування про розроблення Програми 
Розробник ПрограмиАндрушівська міська рада
Співрозробники Програми 
Відповідальний виконавець ПрограмиАндрушівська міська рада
Учасники Програми 
Терміни реалізації Програми2021 – 2022 роки
Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні ПрограмиМіський   
Загальний обсяг фінансових ресур-сів, необхідних для реалізації:745,0 тис.грн
у тому числі бюджетних коштів745,0 тис.грн
з них коштів державного бюджетуу межах виділених асигнувань
з них коштів обласного бюджетуу межах виділених асигнувань
з них коштів міського бюджету745,0 тис.грн
Основні джерела фінансування ПрограмиБюджетні і небюджетні кошти

Розділ ІІ

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

При розробці Програми враховувались наступні обставини:

  • реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість осіб з інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею виживання;
  • доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання фінансової допомоги та підтримки;
  • необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення.

Комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки (далі-Програма) підготовлена відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з  інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та розпорядження голови облдержадміністрації від 23.04.2001 № 275 «Про надання пільг інвалідам зору».

Станом на 01.12.2020р. на території Андрушівської міської ради проживає 1067 особи з  інвалідністю,  692 ветерани війни, з них: 63 особи з інвалідністю внаслідок війни, 372 учасники бойових дій, 168 учасників війни, 89 осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Станом на 01.09.2020 року на території Андрушівської міської ради проживає – 1926 дітей шкільного віку.

Розділ ІІІ

Мета Програми

Метою Програми є підвищення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення та створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку.

Розділ ІV

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  бюджету міської ради із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Щорічно при формуванні місцевого бюджету планується передбачити, виходячи із фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів Комплексної програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівського району на 2021-2022 роки.

Розділ V

Завдання Програми

Завданнями Програми є:

  • здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень;
  • надання адресної підтримки незахищеним верствам населення;
  • надання якісних соціальних послуг;
  • збільшення кількості дітей, охоплених  відпочинком та оздоровленням;

Розділ VІ

Напрями діяльності і заходи Програми

Деякі таблиці неможливо відтворити на веб-сторінці, тому повна версія документу із таблицями доступна по посиланню зверху сторінкии.

Розділ VII

Загальний обсяг фінансових показників Програми

Деякі таблиці неможливо відтворити на веб-сторінці, тому повна версія документу із таблицями доступна по посиланню зверху сторінкии.

Керуючий справами Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ