Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення 14. Про Програму забезпечення жителів громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2021 рік

23 Грудень 2020

Рішення 14. Про Програму забезпечення жителів громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2021 рік

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Друга сесія Восьмого скликання

від 23 грудня 2020 року №14

Про Програму забезпечення жителів громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2021 рік

Відповідно до статей 26, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  Законів України «Основи законодавства  України про охорону здоров’я», «Про протидію захворюванню на туберкульоз», постанов КМУ від 31.03.2015 року №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання»,  від 17.08.1998 р. №1303 (зі змінами) «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»,врахувавши рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 18.12.2020 року № 101,  рекомендації постійних комісій з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики, з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму забезпечення жителів громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2021 рік (додається).
 2. Управлінню фінансів міської ради   передбачити у міському бюджеті кошти на виконання заходів Програми. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики (Ющинський Ю.В), з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Демченка С.Д.

Міський голова Галина  БІЛЕЦЬКА


СХВАЛЕНО Рішення виконкому Андрушівської міської ради 18.12.2020 року  № 101

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення другої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання 23.12.2020 року № 14


ПРОГРАМА

забезпечення жителів громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2021 рік

м. Андрушівка 2020

І. Паспорт програми

1.Ініціатор розроблення програмиАндрушівська міська рада
2.Назва документу, який є підставою для розроблення Програмизакони України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про протидію захворюванню на туберкульоз», постанови КМУ від 31.03.2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання», від 17.08.1998 № 1303 (зі змінами) «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»
3.Розробник програмиАндрушівська міська рада
4.Співрозробники програмиКНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради,                 КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради
5.Відповідальні виконавці програмиАндрушівська міська рада , Комунальне некомерційне підприємство «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради
6.Термін реалізації програми2021  рік
7.Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програмиДержавний бюджет, кошти бюджету Андрушівської міської ради, інші джерела не заборонені чинним законодавством України  
8.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програмиВ межах фінансових можливостей

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Складні економічні умови, погіршення екологічної ситуації, надмірне техногенне навантаження, недосконалість системи медичного і соціального забезпечення, високий рівень захворюваності населення, погіршення якості продуктів харчування, зростання стресових ситуацій у повсякденному житті спричиняють збільшення кількості хворих з різними видами захворювань. 

Особливо страждають люди з рідкісними хронічними захворюваннями, які потребують постійного високоспеціалізованого коштовного лікування. Виконання програми дасть змогу безоплатно забезпечити медичними препаратами, лікувальним харчуванням, виробами медичного призначення як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах хворих, що страждають на орфанні захворювання, цукровий діабет, онкологічні захворювання, хворих із трансплантованими органами, стомованих хворих, а також забезпечити профілактику, діагностику та лікування туберкульозу.

Дані хворі залишилися без державної підтримки і самостійно придбати життєво необхідні ліки не можуть через їх високу вартість. 

На диспансерному обліку в районі перебуває 70 орфанних хворих, з них 7 дітей (в т.ч. 2 хворих на фенілкетонурію), 746 онкологічних хворих, 15 стомованих хворих, 1120 хворих на цукровий діабет різного типу.

За результатами проведеного аналізу епідеміологічна ситуація з туберкульозу в районі ускладнилась у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 . Кількість дітей, яка підлягає туберкулінодіагностиці – 2990.

ІІІ. Мета Програми

Головною метою Програми є забезпечення дороговартісними життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення хворих, що потребують постійного лікування, поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування.

ІV. Виконавці Програми

Відповідальним виконавцем Програми є головний розпорядник коштів міського бюджету; виконавцями – КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради, КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради.

V. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах обсягів, затверджених рішенням Андрушівської міської ради.

Термін реалізації  Програми  2021  рік.

VI. Основні завдання

Розв’язання проблеми можливе шляхом виконання таких завдань:

 1. забезпечення доступу жителів громади до спеціалізованої медичної допомоги відповідно до стандартів надання медичної допомоги затверджених Міністерством охорони здоров’я України;
 2. забезпечення належного лікування хворих, подовження тривалості та покращення якості їх життя, що неодмінно вплине на зниження смертності даного контингенту хворих;
 3. забезпечення хворих з рідкісними хронічними захворюваннями, що потребують постійного високовартісного лікування, необхідними медпрепаратами та виробами медичного призначення в стаціонарі і амбулаторно;
 4. забезпечення хворих з фенілкетонурією продуктами спеціального лікувального харчування;
 5. забезпечення профілактики, діагностики та лікування туберкульозу;
 6. проведення туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення району;
 7. забезпечення онкологічних хворих необхідними лікарськими засобами;
 8. організація взаємодії з департаментом охорони здоров’я ОДА у забезпеченні хворих необхідними ліками та спецхарчуванням шляхом співфінансування з місцевого бюджету придбання згаданих засобів.

                                          VII. Очікувані результати

Виконання Програми передбачає:

 1. поліпшити стан здоров’я населення громади, знизити рівень передчасної смертності за рахунок ефективного використання ресурсів охорони здоров’я району;
 2. посилити профілактичну спрямованість охорони здоров’я;
 3. підвищити якість, доступність та безперервність медичної допомоги на первинному та вторинному рівні;
 4. залучити до вирішення проблем охорони здоров’я широкі кола громадськості.

VIII. Заходи по виконанню Програми забезпечення жителів громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2021 рік

Деякі таблиці неможливо відтворити на веб-сторінці, тому повна версія документу із таблицями доступна по посиланню зверху сторінкии.