Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення 12. Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Андрушівської міської ради на 2021 рік

23 Грудень 2020

Рішення 12. Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Андрушівської міської ради на 2021 рік

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2020 року №12

Про затвердження Програми розвитку житлово – комунального господарства Андрушівської міської ради на 2021 рік

Відповідно до статей 26, 59 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово – комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат, врахувавши рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 18.12.2020 року № 107, рекомендацій постійних комісій міської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин, з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства Андрушівської міської ради на 2021 рік (додається).
 2. Відповідальним виконавцем Програми визначити відділ комунального майна, містобудування та архітектури  Андрушівської міської ради, виконавчий комітет міської ради та комунальні підприємства,  підпорядковані міській раді.
 3. Управлінню фінансів міської ради  передбачити у міському бюджеті кошти на виконання заходів Програми. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин (Рудюк П.М.), з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.) заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Горкуна В.І.

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА                   

СХВАЛЕНО Рішення виконкому Андрушівської міської ради 18.12.2020 року  №107

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення другої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання 23.12.2020 року  №12

Програма

розвитку житлово – комунального господарства Андрушівської міської ради на 2021 рік

м. Андрушівка 2020 рік

Деякі таблиці неможливо відтворити на веб-сторінці, тому повна версія документу із таблицями доступна по посиланню зверху сторінкии.

Програма реформування і розвитку житлово – комунального  господарства Андрушівської міської ради на 2021 рік розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», , «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про поховання та похоронну справу».

Сучасний стан житлово – комунального господарства міської ради характеризується значною зношеністю основних фондів, дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для їх розвитку, поновлення, належної експлуатації та обслуговування, недосконалістю структури управління для забезпечення надійного і ефективного функціонування галузі.

Недосконалість системи управління житлово – комунальним господарством, затримки з його реформуванням призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належних рівня та якості.

Більше 75% житлових будинків потребують капітального ремонту.

При високому рівні приватизації квартир – 93% до цього часу не сформовані об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Потребують капітального ремонту покрівлі, під’їзди, сходові клітини, мережі водопостачання та водовідведення багатоповерхових житлових будинків збудованих на території міської ради.

Потребує оновлення спецавтотранспорт у сфері благоустрою, придбання  обладнання (піску,щебня,бітуму) для відновлення асфальтобетонного покриття дорожнього покриття вулиць, доріг та пішохідних доріжок загального користування в населених пунктах міської ради, оновлення мереж та обладнання вуличного освітлення. 

Не відповідають санітарним та екологічним нормам полігон для знешкодження твердих побутових відходів та місця видалення відходів в населених пунктах Андрушівської міської ради, відсутність контейнерного обладнання для збирання твердих побутових відходів.

Незадовільний технічний стан водопровідних мереж, застарілі та зношені водогінні мережі призводять до вторинного забруднення питної води і загрози виникнення інфекційних захворювань та значних втрат води при транспортуванні, незадовільний стан (відсутність) міських очисних споруд та насосного обладнання призводить до постійних аварійних скидів та забруднення навколишнього природного середовища.

Щорічно непомірно високо зростає вартість енергетичних ресурсів.

Законодавство у сфері житлово – комунального господарства не сприяє створенню привабливого інвестиційного клімату на території громади.

Протягом останніх років у житлово – комунальному господарстві міської ради накопичилась досить значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення.

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово – комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово – комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат і розроблено дану програму.

Виконання Програми передбачає:

 • досягнення узгодження дій міської ради та комунальних підприємств, створення конкурентного середовища і формування ринку житлово –комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;
 • забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово –комунального господарства;
 • підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів;
 • прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово –комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів.

III. Визначення мети Програми

Мета Програми – реалізація державної політики у сфері житлово -комунального господарства, спрямованої на:

 • задоволення потреб всіх споживачів у економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів;
 • створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку житлово-комунального господарства, підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово – комунальних послуг;
 • зниження техногенного впливу на природні об’єкти;
 • стимулювання економного і раціонального використання ресурсів, насамперед енергоносіїв.

Основними завданнями Програми є:

 • підвищення ефективності управління житлово – комунальним господарством та упорядкування відносин власності у цій сфері;
 • забезпечення беззбиткового функціонування підприємств галузі при прозорій економічно – обґрунтованій системі визначення рівня тарифів та адресного соціального захисту населення;
 • технічне переозброєння галузі та розвитку.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Програма має бути реалізована шляхом проведення робіт, які передбачені комплексом заходів на основі:

 • технічного переоснащення житлово – комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово – комунальних  послуг;
 • залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово – комунального господарства.

Програма розрахована на 2021 рік і її реалізація повинна здійснюватися за наступними напрямами:

 • досягнення рівня беззбитковості підприємств галузі з одночасним впровадженням комплексу заходів, спрямованих на:
 • зменшення рівня витрат на надання житлово – комунальних послуг;
 • комплексну модернізацію та технічне переобладнання об’єктів житлово – комунального господарства;
 • збільшення надходжень коштів за надані житлово – комунальні послуги та покриття різниці між фактичною вартістю житлово – комунальних послуг та встановленими тарифами (при їх затвердженні менше фактичної вартості) з місцевих бюджетів;
 • забезпечення стовідсоткового рівня збору платежів;
 • збільшення в місцевому бюджеті розвитку видатків на житлово – комунальне  господарство;

Фінансування заходів програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на 2021  рік.

Обсяг коштів, який необхідно для виконання даної Програми: в межах виділеного фінансового ресурсу у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації на виконання робіт, інших коштів не заборонених законодавством.

V. перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Головне завдання Програми – пріоритетність прав споживачів щодо задоволення їх потреб у якісних та за прийнятну ціну (в межах затверджених норм споживання) житлово – комунальних послугах;

беззбитковість функціонування підприємств, що працюють у сфері житлово – комунального обслуговування територіальної громади;

державна підтримка щодо забезпечення сталого функціонування галузі;

стимулювання інвестиційного процесу та ефективного використання енергетичних і матеріальних ресурсів виробниками та споживачами послуг;

пріоритетність інноваційного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів;

гласність та прозорість прийняття рішень, організації громадських слухань з проблемних питань житлово – комунального господарства;

підзвітність та підконтрольність підприємств і організацій комунальної власності, які працюють у сфері житлово – комунального обслуговування, органам місцевого самоврядування;

розвиток сільської комунальної служби на території громади та інтеграція її у єдину систему житлово – комунального господарства.

Очікуваний соціально-економічний результат від реалізації Програми.

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово – комунального господарства, підвищити безпеку систем життєзабезпечення населених пунктів та комфортність умов проживання громадян;

ліквідувати критичний рівень зносу основних фондів у житлово-комунальному комплексі, зменшити витрати та втрати на виробництво житлово – комунальних послуг;

підвищити якість житлово – комунального обслуговування населення;

Економічний ефект, що очікується від реалізації програми, дозволить заощадити в енергобалансі житлово – комунальних підприємств до 30% споживання і втрат енергоносіїв та підвищити якість житлово – комунального обслуговування населення.

Ресурсне забезпечення  Програми наведено в Додатку 1.

Показники продукту Програми вказано в Додатку 2.

VI. Напрямки реалізації та заходи Програми

Реформування відносин у житлово – комунальній сфері здійснюються за такими напрямами:

 • забезпечення органами місцевого самоврядування ефективного управління об’єктами житлово – комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;
 • комплексної модернізації та технічного переобладнання об’єктів житлово – комунального господарства для зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів;
 • залучення приватних підприємств та суб’єктів ринку послуг;
 • запровадження конкурсних засад при визначенні виконавців послуг з утримання житла;

VІІ.Строки та етапи виконання Програми

 Виконання заходів Програми розраховані на 2021 рік.

VІІІ. Організація управління та контролю за ходом виконання програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює виконавчий комітет Андрушівської міської ради та відділ  комунального майна, будівництва, містобудування та архітектури.

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин.

Керуючий справами Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ

 

                                                                                                                                                                                                                    Додаток 1

                                                                                                 до програми реформування  житлово-

комунального господарства

                                                                                                                Андрушівської  міської ради на 2021 рік 

 

Ресурсне забезпечення

програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства Андрушівської міської ради на 2021 рік

Деякі таблиці неможливо відтворити на веб-сторінці, тому повна версія документу із таблицями доступна по посиланню зверху сторінкии.

 Додаток 2

                                                                                                                           до програми реформування і розвитку житлово –

                                                                                                                           комунального господарства Андрушівської  міської ради  на 2021 рік,

Показники продукту

Програми  розвитку житлово-комунального господарства Андрушівської міської ради на 2021 рік

Деякі таблиці неможливо відтворити на веб-сторінці, тому повна версія документу із таблицями доступна по посиланню зверху сторінкии.

   Керуючий справами                                                                                                                 Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ