Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №56 від 19.12.2023 р. Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2024 рік.

19 Грудень 2023

Рішення №56 від 19.12.2023 р. Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2024 рік.

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ   Сорокова сесія                                                                          Восьмого скликання   19.12.2023                                                                                                    №56                        

Про бюджет Андрушівської міської

територіальної громади на 2024 рік

(0655700000)

    код бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних  комісій, міська рада

ВИРІШУЄ:

1. Визначити на 2024 рік:

1) доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 221 401 630 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади – 219 574 677 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 1 826 953 гривень, згідно з  додатком 1;

1.1) Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 1.1;

2) видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 221 401 630 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади – 219 574 677 гривень та видатки спеціального  фонду    бюджету міської територіальної громади – 1 826 953 гривень,  згідно з додатком 2;

3) оборотний  залишок  бюджетних   коштів   бюджету міської територіальної громади  у  розмірі 250 000  гривень, що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

4) резервний  фонд   бюджету   міської   територіальної   громади  у  розмірі    2 000 000 гривень, що становить 0,9 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2024 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2.

3.  Затвердити  на 2024  рік  міжбюджетні  трансферти  згідно  з додатком 3, у тому числі інші субвенції з бюджету міської територіальної громади місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних   програм  у  сумі  185 824 977 гривні   згідно  з  додатком 4.

5. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік належать доходи, визначені статтею 64Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік:

1) у частині доходів – надходження, визначені пунктом 41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

7.  Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статей  691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2024 рік (окрім періоду воєнного стану) відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Надати право управлінню фінансів Андрушівської міської ради  отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

10. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про виконання бюджетних програм та показників, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2025 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) здійснювати контроль за повнотою надходжень, узяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

6) забезпечити неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах бюджетних асигнувань на заробітну плату, затверджених для бюджетних установ у кошторисах;

7) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходи з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на: оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

11. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію місцевих/регіональних програм здійснюється відповідно до порядків, що затверджені Андрушівською міською радою.

12. Здійснювати внески у статутний капітал комунальних підприємств Андрушівської  міської ради, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.

13. Надати право виконавчому комітету Андрушівської міської ради приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на які надано бюджетні призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, відповідно до  частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

14. Надати право виконавчому комітету Андрушівської міської ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

15. Дозволити управлінню фінансів Андрушівської міської ради в процесі виконання бюджету міської територіальної громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах.

16. Доручити міському голові укладати договори (окрім періоду воєнного стану) з головами відповідних місцевих рад про отримання та використання за цільовим призначенням у 2024 році коштів субвенцій, що передбачені для передачі бюджету міської територіальної громади, та коштів субвенцій, що передаються з бюджету міської територіальної громади.

17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2024 року.

18. Додатки  1 – 4 до рішення є його невід’ємною частиною.

19. Забезпечити публікацію даного рішення не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Вісник громади», відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів міської ради (Дмитро ТКАЧЕНКО) та секретаря ради Ольгу ПРОКОПЕНКО.

Міський голова                                                                             Галина БІЛЕЦЬКА


Додатки: