Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №5 від 30.11.2023 р. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС», комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської міської ради на 2024-2025 роки

30 Листопад 2023

Рішення №5 від 30.11.2023 р. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС», комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської міської ради на 2024-2025 роки

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцять дев’ята сесія                                                                Восьмого скликання

30.11.2023                                                                                                       №5

Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС», комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської міської ради на 2024-2025 роки

          Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, надання мешканцям громади якісних послуг,  врахувавши рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 24.11.2023 року №271, рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШУЄ:

1.Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС», комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської міської ради на 2024-2025 роки (Додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Дмитро ТКАЧЕНКО) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира ГОРКУНА.

Міський голова                                                                                      Галина БІЛЕЦЬКА

СХВАЛЕНО                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому                                         Рішення тридцять дев’ятої сесії

Андрушівської міської ради                           Андрушівської міської ради                                 

від 24.11.2023   №271                                     восьмого скликання

                                                                           від 30.11.2023   №5

 ПРОГРАМА 

фінансової підтримки комунального підприємства Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС»,

комунального підприємства «Дитячий оздоровчий

заклад «Чайка» Андрушівської міської ради

на 2024-2025 роки

м.Андрушівка

 2023 рік  

ПАСПОРТ Програми фінансової підтримки комунального підприємства Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС», комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської міської ради на 2024-2025 роки
 1.Ініціатор розроблення ПрограмиВідділ комунальної власності, містобудування та архітектури апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету
2.Розробник програмиВідділ комунальної власності, містобудування та архітектури апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету
3.Відповідальний виконавецьАндрушівська міська рада, відділ комунальної власності, містобудування та архітектури апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету, комунальні підприємства
4.Учасники ПрограмиАндрушівська міська рада, Комунальні підприємства Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС», КП  «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка»
5.Терміни реалізації програми2024 – 2025 роки
6.Кошти задіяні на виконання ПрограмиБюджет Андрушівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством
7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: у тому числі коштів бюджету міста В межах фінансових можливостей  
  1. Загальні положення

          Програма фінансової підтримки комунального підприємства Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС», комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської міської ради на 2024-2025 роки (надалі Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для забезпечення виконання основних завдань комунальні підприємства Андрушівської міської ради нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної та матеріальної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

КП АМР «КОМСЕРВІС», КП «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» АМР є стратегічно важливими підприємствами для Андрушівської міської територіальної громади.

Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат Підприємств може призвести до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств.

Вищенаведені чинники призводять до зменшення у Підприємств власних обігових коштів для забезпечення належного водопостачання, водовідведення, забезпечення благоустрою громади, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств та інші.

Реалізація Програми дозволить зберегти робочі місця та не допустити виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.  

  •  Мета та завдання Програми

Мета Програми є забезпечення фінансової стабільності комунальних підприємств Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС», «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка», збереження робочих місць, не допущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, комунальних платежах та енергоносіях.

Програма спрямована на виконання наступних завдань:

– зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

– покращення якості послуг;

– виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;

–  оплата податків та зборів, за спожиті енергоносії тощо;

– придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період тощо;

– подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

– на видатки щодо зменшення енерговитрат за рахунок: встановлення енергозберігаючого обладнання.

  • Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми

          Фінансова підтримка комунальних підприємств Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС», ДОЗ «Чайка» здійснюється шляхом:

1)  внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду – бюджету розвитку місцевого бюджету;

2) надання поточних та капітальних трансфертів підприємствам за рахунок бюджету Андрушівської міської територіальної громади.

  • Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

1) Реалізація програми покладається на Андрушівську міську раду.

2) Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець та постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

  • Фінансова забезпеченість Програми

Основним джерелом фінансування Програми є бюджет Андрушівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством. Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей.

Використання коштів здійснюється відповідно Порядку виділення та використання коштів з міського бюджету у формі фінансової підтримки комунальних підприємств Андрушівської міської ради  «КОМСЕРВІС», «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 2024 – 2025 роки (додається).

  • Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

-безперебійну роботу комунальних підприємств Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС», ДОЗ «Чайка» відповідно до їх функціональних призначень;

-збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка», придбання техніки;

-покращення якості послуг.

Начальник відділукомунальної власності,

містобудування та архітектури                                                                     Надія ХОРОВА

Додаток

до Програми фінансової підтримки комунального підприємства Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС», комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської міської ради на 2024-2025 роки

Порядок

виділення та використання коштів з міського бюджету у формі фінансової підтримки комунальних підприємств Андрушівської міської ради  «КОМСЕРВІС», «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 2024 – 2025 роки

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з бюджету Андрушівської міської територіальної громади у вигляді фінансової підтримки комунального підприємства Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС», комунального підприємства «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради на 2024 – 2025 роки.

2. Фінансова підтримка комунальним підприємствам «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради надається на підставі статті 143 Конституції України, статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Фінансова підтримка комунальних підприємств «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради надається на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств відповідно до затвердженої міською радою програми.

4. Фінансова підтримка комунальних підприємств «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради здійснюється засновником за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади в обсягах, передбачених рішенням про бюджет міської територіальної громади на відповідний рік.

Зазначена фінансова підтримка надається на поточні та капітальні видатки комунальних підприємств «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради, які включені до мережі головного розпорядника коштів міського бюджету, як одержувачі бюджетних коштів та використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів.  Реєстрація бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.

Фінансова підтримка із спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунальних підприємств «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради на поповнення фондів власних оборотних засобів і засобів обігу, використовується шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку.

На цих рахунках здійснюються господарські операції за коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади у вигляді внесків до статутного капіталу комунального підприємства. Фінансова підтримка зі спеціального фонду бюджету громади (бюджету розвитку), як внесок до статутного капіталу комунальних підприємств «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради на поповнення фонду власних основних засобів і нематеріальних активів, надається як капітальні трансферти комунальним підприємствам, які включені до мережі головного розпорядника коштів бюджету громади, як одержувачі бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів. Реєстрація бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.

5. Підставою для перерахування фінансової підтримки комунальним підприємствам «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради зі спеціального фонду бюджету громади (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунальних підприємств «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради на поповнення фонду власних оборотних засобів і засобів обігу, є  затверджені  Андрушівською міською радою рішення про поповнення статутного капіталу комунальних підприємств «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради.

6. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на безповоротній основі комунальним підприємствам «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради, засновником яких є  Андрушівська міська рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради про бюджет громади на відповідний рік  та за цією Програмою,  в межах надходжень до бюджету Андрушівської міської територіальної громади. 

7. Фінансова підтримка може виділятися на покриття (відшкодування) витрат комунальних підприємств «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у випадку  якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.

8. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів бюджету Андрушівської міської територіальної громади витрати комунальних підприємств «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради:

– на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що сплачуються до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені;

–  на надання спонсорської і благодійної допомоги;

– на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства.

9. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є наявність:

– обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки;

– фінансових планів комунальних підприємств «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради на поточний рік.

10. Комунальні підприємства «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради, які отримують фінансову підтримку з бюджету громади за результатами своєї діяльності, подають щоквартально до 20 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів міського бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.

11. Відповідно до ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівники комунальних підприємств «КОМСЕРВІС», «ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради несуть персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Начальник відділукомунальної власності,

містобудування та архітектури                                                                     Надія ХОРОВА


Додатки: