Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №4 від 30.11.2023 р. Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади на 2024 рік

30 Листопад 2023

Рішення №4 від 30.11.2023 р. Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади на 2024 рік

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцять дев’ята  сесія                                                             Восьмого скликання

30.11.2023 року                                                                                            №4

Про затвердження Програми розвитку

житлово-комунального господарства та

благоустрою населених пунктів Андрушівської

міської територіальної громади на 2024 рік

Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово–комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат, врахувавши рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 24.11.2023 року №272, рекомендацій постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

 ВИРІШУЄ:

  1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади на 2024 рік (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Дмитро ТКАЧЕНКО) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира ГОРКУНА.

Міський голова                                                                    Галина БІЛЕЦЬКА

СХВАЛЕНО                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                              Рішення тридцять дев’ятої сесії

Андрушівської міської ради                                   Андрушівської міської ради           від 24.11.2023 р. №272                                            восьмого скликання

                                                                                   від 30.11.2023 р.  №4

Програма

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Андрушівської

міської територіальної громади

на 2024 рік

м. Андрушівка

2023 р

I. Паспорт Програми розвитку

житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади на 2024 рік

1Ініціатор розроблення ПрограмиВідділ комунальної власності, містобудування та архітектури апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету
2Розробник ПрограмиВідділ комунальної власності, містобудування та архітектури
3Співрозробники ПрограмиСтруктурні підрозділи міської ради, комунальні підприємства
4Відповідальний виконавець ПрограмиВідділ комунального власності, містобудування та архітектури
5Учасники ПрограмиАндрушівська міська рада
6Терміни реалізації Програми2024 рік
7Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)Державний бюджет, місцеві бюджети
8Загальний обсяг фінансових ресур сів,необхідних для реалізації Програми, усього, тис. грн, в т.ч.:  В межах фінансового ресурсу
кошти державного бюджетуВ межах фінансового ресурсу
кошти бюджету міської територіальної громадиВ межах фінансового ресурсу
кошти небюджетних джерелКошти комунальних підприємств
9Основні джерела фінансування ПрограмиКошти бюджету Андрушівської місь-кої територіальної громади, ін. кошти

II. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади на 2024 рік розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про поховання та похоронну справу».

Сучасний стан житлово – комунального господарства міської ради характеризується значною зношеністю основних фондів, дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для їх розвитку, поновлення, належної експлуатації та обслуговування, недосконалістю структури управління для забезпечення надійного і ефективного функціонування галузі.

 Недосконалість системи управління житлово – комунальним господарством, затримки з його реформуванням призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належних рівня та якості.

Більше 80% житлових будинків потребують капітального ремонту.

При високому рівні приватизації квартир – 95% до цього часу не сформовані об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

          Потребують капітального ремонту покрівлі, під’їзди, сходові клітини, мережі водопостачання та водовідведення багатоповерхових житлових будинків збудованих на території міської ради.

          Потребує оновлення спецавтотранспорт у сфері благоустрою, придбання  обладнання (піску, щебня, бітуму) для відновлення асфальтобетонного покриття дорожнього покриття вулиць, доріг та пішохідних доріжок загального користування в населених пунктах міської ради, оновлення мереж та обладнання вуличного освітлення. 

Необхідно провести облаштування полігону для знешкодження твердих побутових відходів та місця видалення відходів в населених пунктах Андрушівської міської ради, недостатність контейнерного обладнання для збирання твердих побутових відходів.

          Незадовільний технічний стан водопровідних мереж, застарілі та зношені водогінні мережі призводять до вторинного забруднення питної води і загрози виникнення інфекційних захворювань та значних втрат води при транспортуванні, незадовільний стан (відсутність) міських очисних споруд та насосного обладнання призводить до постійних аварійних скидів та забруднення навколишнього природного середовища.

Протягом останніх років у житлово – комунальному господарстві міської ради накопичилась досить значна кількість проблем, які потребують негайного

вирішення.

        З метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово – комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово – комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат і розроблено дану програму.

Виконання Програми передбачає:

досягнення узгодження дій міської ради та комунальних підприємств, створення конкурентного середовища і формування ринку житлово –комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;

забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово –комунального господарства;

підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів;

прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово –комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів.

III. Визначення мети Програми

Мета Програми – реалізація державної політики у сфері житлово -комунального господарства, спрямованої на:

задоволення потреб всіх споживачів у економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів;

створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку житлово-комунального господарства, підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово – комунальних послуг;

зниження техногенного впливу на природні об’єкти;

стимулювання економного і раціонального використання ресурсів, насамперед енергоносіїв.

Основними завданнями Програми є:

підвищення ефективності управління житлово – комунальним господарством та упорядкування відносин власності у цій сфері;

забезпечення беззбиткового функціонування підприємств галузі при прозорій економічно – обґрунтованій системі визначення рівня тарифів та адресного соціального захисту населення;

технічне переозброєння галузі та розвитку.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Програма має бути реалізована шляхом проведення робіт, які передбачені комплексом заходів на основі:

технічного переоснащення житлово – комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово – комунальних  послуг;

залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово – комунального господарства.

Програма розрахована на 2024 рік і її реалізація повинна здійснюватися за наступними напрямами:

1) досягнення рівня беззбитковості підприємств галузі з одночасним впровадженням комплексу заходів, спрямованих на:

  • зменшення рівня витрат на надання житлово – комунальних послуг;
  • комплексну модернізацію та технічне переобладнання об’єктів житлово – комунального господарства;
  • збільшення надходжень коштів за надані житлово – комунальні послуги;

2) забезпечення стовідсоткового рівня збору платежів;

3) збільшення в місцевому бюджеті розвитку видатків на житлово – комунальне  господарство;

Фінансування заходів програми передбачається здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів на 2024  рік.

Обсяг коштів, який необхідно для виконання даної Програми: в межах виділеного фінансового ресурсу, інших коштів не заборонених законодавством.

V. перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Головне завдання Програми – пріоритетність прав споживачів щодо задоволення їх потреб у якісних та за прийнятну ціну (в межах затверджених норм споживання) житлово – комунальних послугах;

беззбитковість функціонування підприємств, що працюють у сфері житлово – комунального обслуговування територіальної громади;

державна підтримка щодо забезпечення сталого функціонування галузі;

стимулювання інвестиційного процесу та ефективного використання енергетичних і матеріальних ресурсів виробниками та споживачами послуг;

пріоритетність інноваційного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів;

гласність та прозорість прийняття рішень, організації громадських слухань з проблемних питань житлово – комунального господарства;

підзвітність та підконтрольність підприємств і організацій комунальної власності, які працюють у сфері житлово – комунального обслуговування, органам місцевого самоврядування;

розвиток сільської комунальної служби на території громади та інтеграція її у єдину систему житлово – комунального господарства.

Очікуваний соціально-економічний результат від реалізації Програми.

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово – комунального господарства, підвищити безпеку систем життєзабезпечення населених пунктів та комфортність умов проживання громадян;

ліквідувати критичний рівень зносу основних фондів у житлово-комунальному комплексі, зменшити витрати та втрати на виробництво житлово – комунальних послуг;

підвищити якість житлово – комунального обслуговування населення;

Ресурсне забезпечення  Програми наведено в Додатку 1.

Показники продукту Програми вказано в Додатку 2.

VI. Напрямки реалізації та заходи Програми

Реформування відносин у житлово – комунальній сфері здійснюються за такими напрямами:

– забезпечення органами місцевого самоврядування ефективного управління об’єктами житлово – комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;

– комплексної модернізації та технічного переобладнання об’єктів житлово – комунального господарства для зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів;

– залучення приватних підприємств та суб’єктів ринку послуг;

– запровадження конкурсних засад при визначенні виконавців послуг з утримання житла.

VІІ.Строки та етапи виконання Програми

 Виконання заходів Програми розраховані на 2024 рік.

VІІІ. Організація управління та контролю за ходом виконання програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює відділ  комунальної власності, містобудування та архітектури.

Начальник відділукомунальної власності,

містобудування та архітектури                                                                     Надія ХОРОВА

Додаток 1

до Програми розвитку житлово-комунального

господарства та благоустрою населених

пунктів Андрушівської міської

територіальної громади на 2024 рік

Ресурсне забезпечення

програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади на 2024 рік

Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання ПрограмиРік виконання ПрограмиУсього витрат на реалізацію Програми тис.грн. 
2024 рік  тис.грн 
123 
Обсяг ресурсів, усього, тис. грн. в межах фінансових ресурсів 
в тому числі:  
кошти бюджету Андрушівської міської територіальної громади в межах фінансових ресурсів  
кошти небюджетних джерел   

Начальник відділукомунальної власності,

містобудування та архітектури                                                                                                                 Надія ХОРОВА

Додаток 2

до Програми розвитку житлово-комунального

господарства та благоустрою населених

пунктів Андрушівської міської

територіальної громади на 2024 рік

Показники продукту

Програми  розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів

Андрушівської міської територіальної громади на 2024 рік

№ з/пНазва показникаОд. виміруРоки виконання  Усього за період дії Програми (або до кінця дії програми)
2024 ріктис.грн
 2345
 Житловий фонд                      В межах фінансового ресурсу
1Благоустрій та озеленення населених пунктів громади, святкове оформлення та прикрашання будівель до свят 
2Ремонт та огородження кладовищ громади тис.грн.
3Утримання парків, скверів, дитячих майданчиків, проведення благоустрійних робіт на земельній ділянці по вулиці Зазулінського та Корольова (в районі автостанції), благоустрій території населених пунктівтис.грн  
4Придбання урн, контейнерів для сміттятис.грн
5 Облаштування автобусних зупиноктис.грн.
6Порізка деревтис.грн
7Розмітка доріг, встановлення знаків, фарбування парканів, бардюртис.грн.                                        
8Вивіз сміття із несанціонаваних звалищтис.грн
9Грейдерування дорігтис.грн
10Стерилізація бездомних собактис.грн
11Прибирання вулиць, тротуарів, очистка снігу з посипкоютис.грн
12Захоронення твердих побутових відходівтис.грн
13Поховання загиблих та померлих учасників російсько-Української війни, захоронення одинокихтис.грн
 Водопостачання та водовідведення 
14Відвід поверхневих вод, прочистка дощової каналізаціїтис.грн
15Ремонт приміщення КНСтис.грн
16Ремонт артсвердловинитис.грн.
17Поточний ремонт технологічного обладнання систем водопостачання та водовідведення 

Начальник відділукомунальної власності,

містобудування та архітектури                                                                                                                 Надія ХОРОВА