Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №4 від 26.01.2024 р. Про затвердження Програми приватизації комунального майна Андрушівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки

26 Січень 2024

Рішення №4 від 26.01.2024 р. Про затвердження Програми приватизації комунального майна Андрушівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


  

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сорок перша сесія                                                                   Восьмого скликання

26.01.2024                                                                                            №4

Про затвердження Програми приватизації комунального майна Андрушівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки  

         Відповідно до Законів України «Про приватизацію державного і  комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови  Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації (із змінами та доповненнями), враховуючи рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 19 січня 2024 року №19, рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШУЄ:

1.Затвердити Програму приватизації комунального майна Андрушівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки (додається).

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Дмитро ТКАЧЕНКО) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира ГОРКУНА.

Міський голова                                                                         Галина БІЛЕЦЬКА

СХВАЛЕНО                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                                                    

Рішення виконавчого комітету                              Рішення сорок першої сесії Андрушівської міської ради                                   восьмого скликання                               

19 січня 2024 року №19                                          Андрушівської міської ради

                                                                                   26.01.2024 року №4                                               

ПРОГРАМА

ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2024 – 2025 РОКИ

м.Андрушівка

2024 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

приватизації комунального майна Андрушівської міської

територіальної громади на 2024-2025 роки

1.Назва ПрограмиПрограма приватизації комунального майна Андрушівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки
2.Розробник ПрограмиВідділ комунальної власності, містобудування та архітектури Андрушівської міської ради
3.Відповідальний виконавець (учасник) ПрограмиВідділ комунальної власності, містобудування та архітектури Андрушівської міської ради, орган приватизації: комунальні підприємства
4.Термін реалізації Програми2024-2025 роки
5.Мета ПрограмиПідвищення ефективності використання майна, створення конкурентного середовища, залучення інвестицій з метою забезпечення соціально-економічного розвитку міської територіальної громади
6.Джерела фінансуванняКошти місцевого бюджету, та інших не заборонених чинним законодавством джерел
7Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації ПрограмиВ межах бюджетних призначень

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма приватизації об’єктів, що належать до комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації» ( із змінами та доповненнями).

Програма визначає основні цілі, пріоритети та способи приватизації об’єктів, що належать до комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади (далі – об’єктів), затверджується міською радою та діє до затвердження чергової Програми приватизації комунального майна.

Доходи від відчуження об’єктів права комунальної власності зараховуються до бюджету міської територіальної громади і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку. Рішеннями міської ради затверджуються Переліки об’єктів комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади, які підлягають приватизації на відповідні роки (далі – Перелік). В цей Перелік входять нежитлові будівлі, нежилі приміщення, майнові комплекси, тощо.

2. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ

Приватизація комунального майна являє собою потужний механізм, який забезпечує умови і сприяє створенню нової системи відносин власності, побудованої на засадах ринку, а саме приватної власності та конкуренції.

Завдяки відчуженню комунального майна шляхом приватизації створюються сприятливі умови для появи ефективних приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об’єкта, здійснюють ефективне управління ним, спроможні інвестувати у виробництво, модернізацію та технічне оновлення основних засобів, вирішувати соціальні питання, створювати сприятливий інвестиційний клімат.

Основною метою приватизації у 2024-2025 роках є підвищення ефективності використання майна, створення конкурентного середовища, залучення інвестицій з метою забезпечення соціально-економічного розвитку міської територіальної громади, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до бюджету.

До пріоритетів проведення приватизації в 2024-2025 роках належать:

– продаж малоліквідних об’єктів нерухомого майна;

– досягнення максимальної ефективності продажу об’єктів приватизації;

– забезпечення  збільшення  надходжень  до бюджету Андрушівської міської територіальної громади від приватизації через підвищення конкурентності та прозорості продажів.

3. ОСНОВНІ   ПРИНЦИПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Приватизація здійснюється на основі таких принципів:

 • законності;
 • відкритості та прозорості;
 • рівності та змагальності;
 • регулювання та контролю;
 • продажу об’єктів приватизації з урахуванням особливостей таких об’єктів;
 • захисту економічної конкуренції;
 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
 • повного, своєчасного та достовірного інформування про об’єкти приватизації та порядок їх приватизації;
 • забезпечення конкурентних умов приватизації.

.

4. ЗАВДАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Виходячи з мети, пріоритетів та основних принципів приватизації, визначених цією Програмою, встановлюються завдання щодо:

– приватизації об’єктів, подальше перебування у комунальній власності яких є економічно недоцільним (додається);

– забезпечення надходження коштів до міського бюджету від приватизації комунального майна.


5. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ

Реалiзацiю цієї Програми здійснює відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, орган приватизації комунального майна,  та комунальні підприємства Органом приватизації комунального майна Андрушівської міської територіальної громади є виконавчий комітет  Андрушівської міської ради (далі – Орган приватизації).

До об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти права комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» та іншими законами України.

З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об’єкти приватизації поділяються на об’єкти малої приватизації та об’єкти великої приватизації.

До об’єктів малої приватизації належать:

1) єдині майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, у тому числі єдині майнові комплекси та їх структурні підрозділи, що передані в оренду, крім єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, що належать до об’єктів великої приватизації;

2) окреме майно.

Окремим майном вважається рухоме та нерухоме майно комунальних підприємств (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення), майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації комунальних підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти комунальним майном; майно комунальних підприємств, що не були продані як єдині майнові комплекси; комунальне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств та перебуває на обліку господарських товариств, створених унаслідок приватизації або корпоратизації;

3) об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти;

4) об’єкти соціально-культурного призначення.

До об’єктів соціально-культурного призначення належать об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва і преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи; санаторно-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-культурного призначення, що не включені до статутного капіталу господарських товариств;

5) інші об’єкти, що не належать до об’єктів великої приватизації.

До об’єктів великої приватизації належать об’єкти комунальної власності, вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 мільйонів гривень.

 Суб’єктами приватизації є:

 • Андрушівська міська рада, орган приватизації Андрушівської міської ради;
 • покупці.

Ініціатива щодо приватизації об’єктів комунальної власності може виходити від:

– органу приватизації –  виконавчого комітету Андрушівської міської ради;

– підприємств, установ та організацій, в оперативному управлінні яких знаходиться майно Андрушівської міської територіальної громади;

– покупців відповідно до законодавства.

6. ПОРЯДОК І СПОСОБИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Порядок приватизації комунального майна передбачає:

 • формування та затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації;
 • опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації на офіційному веб-сайті міської ради та в електронній торговій системі;
 • прийняття міською радою рішення про приватизацію об’єкта комунальної власності;
 • опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта;
 • проведення інвентаризації об’єкта та оцінки відповідно до законодавства;
 • затвердження умов продажу об’єктів приватизації, розроблених аукціонною комісією;
 • опублікування інформації про умови продажу, в тому числі стартову ціну об’єкта приватизації;
 • проведення аукціону, укладення договору купівлі-продажу;

–  опублікування інформації про результати приватизації;

– інші заходи визначені законодавством.

Для включення комунального майна до переліків об’єктів малої приватизації уповноважені органи управління та балансоутримувачі: постійно переглядають, виявляють комунальне майно, яке безпосередньо не забезпечує виконання такими органами основних та делегованих повноважень; майно, що більше трьох років не використовується у діяльності і подальше його використання не планується, та щокварталу вносять до Андрушівської міської ради свої пропозиції щодо включення комунального майна до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

Для об’єктів великої приватизації орган приватизації письмово повідомляє заявника, а також відповідний уповноважений орган управління в п’ятиденний строк після набрання чинності рішення міської ради, щодо затвердження переліку об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації.

Відмова у включенні до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, можлива у разі:

 •  
 • коли підприємство, що пропонується приватизувати, перебуває у процесі ліквідації;
 • коли законодавством установлено обмеження щодо приватизації об’єкта;
 • в інших випадках визначених законодавством.

Уповноважений орган (відділ комунальної власності, містобудування та архітектури Андрушівської міської ради) щороку до кінця січня поточного року забезпечує оприлюднення переліків об’єктів, що підлягають приватизації на відповідний рік, на офіційному веб-сайті міської ради. Якщо протягом року приймаються рішення про включення додаткових об’єктів права комунальної власності до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, орган приватизації має включити такі об’єкти до відповідного переліку та оприлюднити відповідний змінений перелік об’єктів, що підлягають приватизації, в офіційних друкованих, на офіційному веб-сайті міської ради.

Способи приватизації

Приватизація комунального майна здійснюється шляхом:

1) продажу об’єктів права комунальної власності на аукціоні, у тому числі:

аукціоні з умовами – спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну і взяв на себе зобов’язання виконати умови продажу об’єкта приватизації;

аукціоні без умов – спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну без додаткових умов продажу об’єкта приватизації;

аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким орган приватизації знижує стартову ціну об’єкта приватизації у встановленому законодавством порядку;

аукціоні із зниженням стартової ціни – спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким орган приватизації знижує стартову ціну об’єкта приватизації у встановленому законодавством порядку;

2) викупу об’єктів приватизації.

Подання заяви на участь у приватизації, продаж об’єктів приватизації здійснюється із врахуванням вимог законодавства.

Інформація про приватизацію

Орган приватизації здійснює відповідно до законодавства комплекс заходів щодо забезпечення прозорості приватизації, висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради повідомлень про хід і результати приватизації.

Обов’язковому оприлюдненню підлягають:

переліки об’єктів, що підлягають приватизації;

інформація про об’єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію (інформаційне повідомлення).

 Інформація про результати продажу об’єкта (дані про покупця: для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові; для юридичної особи – назва, ціна, за якою придбано об’єкт приватизації) підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті міської ради, в електронній торговій системі протягом 10 робочих днів після затвердження органом приватизації результатів продажу.

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми дасть змогу:

– створити умови для приватизації об’єктів комунальної власності, подальше перебування яких у комунальній власності є економічно недоцільним;

– залучити приватний капітал;

– збільшити надходження до бюджету Андрушівської міської територіальної громади;

-раціонально використовувати комунальне майно територіальної громади.

8. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Кошти, одержані від продажу майна Андрушівської міської територіальної громади, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації майна (суми штрафних санкцій у разі несвоєчасних розрахунків за придбані об’єкти приватизації; відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо) у повному обсязі зараховуються до міського бюджету та використовуються відповідно до Порядку використання коштів (додаток 1).

Кошти, що надходитимуть на рахунок міської ради як забезпечення виконання зобов’язань, використовуються міською радою відповідно вимог законодавства України.

Бухгалтерський облік та відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

9. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

         Заходи програми визначені у додатку 2.  Заходи, пов’язані з виконанням Програми, фінансуються з місцевого бюджету і використовуються на заходи пов’язані з приватизацією об’єктів комунальної власності, у тому числі й на: оплату послуг організацій та осіб, залучених до процесів приватизації (відчуження), а саме: оплату послуг суб’єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки майна; оплату за виготовлення технічної документації, свідоцтв на право власності, реєстрацію права власності та інші витрати, відповідно до законодавства;

 • проведення аукціону з продажу майна;
 • оплату робіт з оформлення і передачі приватизаційних справ в архів.

Видатки на оформлення необхідної документації на об’єкти комунальної власності здійснюються на підставі даної Програми незалежно від подальшого використання майна (приватизація, оренда, взяття на облік тощо).

Начальник відділу комунальної

власності, містобудування

та архітектури                                                                         Надія ХОРОВА

                                                                                      Додаток 1

                                                                                     до Програми

Порядок

використання коштів на виконання Програми приватизації комунального майна Андрушівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки

1.Цей Порядок визначає механізм використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми приватизації комунального майна Андрушівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки

   2.   Використання коштів державного, обласного та міського бюджетів, інших джерел не заборонених законодавством здійснюється у межах видатків, затверджених на реалізацію заходів Програми.

3.Кошти державного, обласного та міського бюджетів, інших джерел не заборонених законодавством  спрямовуються на виконання заходів Програми, шляхом здійснення платежів  спрямованих на виконання цих заходів.

4.Здійснення платежів відбувається на відкритий банківський рахунок підприємства (установи, організації)- виконання робіт і послуг, постачальника товарів на підставі підготовлених головним розпорядником та затверджених в установленому порядку кошторисів, підписаних у двосторонньому порядку договорів, накладних та актів виконаних робіт згідно із чинним законодавством, а також на оплату витрат фізичних осіб, пов’язаних із виконанням заходів Програми відповідно до поданих авансових звітів.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

6. Не допускається використання коштів на придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані із виконанням заходів, виключний перелік яких зазначений у Програмі.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані(створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунка, реєстрація та облік бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

Начальник відділу комунальної

власності, містобудування

та архітектури                                                                           Надія ХОРОВА

Додаток до Програми приватизації комунального майна Андрушівської міської територіальної громади на                     2024-2025 роки

Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні

№ п/пНазва об’єктаАдреса об’єкта  БалансоутримувачПрогнозний розрахунок коштів, які надійдуть від продажу обєктів, грн.
1.Нежитлове приміщеннявул. Київська,88, м. Андрушівка, Бердичівський район, Житомирська область, Україна,13400Андрушівська міська радаза результатами незалежної оцінки
2.Нежитлове  приміщеннявул. Садова,11А, м. Андрушівка, Бердичівський район, Житомирська область, Україна,13400Андрушівська міська радаза результатами незалежної оцінки
3.Нежитлове  приміщеннявул. Шевченка,1 с. Міньківці, Бердичівський район, Житомирська область, Україна,13440Андрушівська міська радаза результатами незалежної оцінки
4.Нежитлове  приміщеннявул. Київська,32 В м. Андрушівка, Бердичівський район, Житомирська область, Україна,13400Міський будинок культуриза результатами незалежної оцінки
5.Нежитлове приміщеннявул. Київська,38А, с. Яроповичі, Бердичівський район, Житомирська область, Україна,13423Андрушівська міська радаза результатами незалежної оцінки
6.Нежитлове приміщеннявул. Молодіжна,1А с. Камені, Бердичівський район, Житомирська область, Україна,13400Андрушівська міська радаза результатами незалежної оцінки
7.Нежитлове приміщеннявул. Миру,16, с. Городківка, Бердичівський район, Житомирська область, Україна,13400Андрушівська міська радаза результатами незалежної оцінки
8.Нежитлове приміщеннявул. Набережна,14, м. Андрушівка, Бердичівський район, Житомирська область, Україна,13400КП АМР «КОМСЕРВІС»за результатами незалежної оцінки
9.Житлове приміщеннявул. Воб’яна,22, кв.1, м. Андрушівка, Бердичівський район, Житомирська область, Україна,13400КП АМР «КОМСЕРВІС»за результатами незалежної оцінки

Начальник відділу комунальної

власності, містобудування та архітектури                                                                           Надія ХОРОВА

Додаток 2

             до Програми 

Заходи з реалізації Програми приватизації

 комунального майна Андрушівської міської територіальної громади на 2024 – 2025 роки

№ з/пЗміст заходівСтрок виконання заходуВиконавціДжерела фінансу-ванняОбсяги фінансування по роках, тис.грн. 
2024 рік2025 рік 
1Виготовлення інвентарних справ на нерухоме майно комунальної власності2024-2025Андрушівська місь-ка рада, Юридичні та фізичні особи, які здійснюють розроблення техніч-ної документаціїМісцевий бюджетВ межах фінансових можливостейВ межах фінансових можливостей
2Реєстрація права власності на нерухоме майно2024-2025Андрушівська міська рада, Державні реєстраториМісцевий бюджетВ межах фінансових можливостейВ межах фінансових можливостей
3Проведення незалежної оцінки, виготовлення зві-тів  про незалежну оцінку об’єктів нерухомого майна комунальної власності для приватизації нежитлових приміщень, проведення їх рецензування,2024 -2025Андрушівська міська рада, Незалежний експерт визначений на конкурсній основіМісцевий бюджетВ межах фінансових можливостейВ межах фінансових можливостей
4.Інші заходи, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації об’єктів комунальної власності2024-2025Андрушівська міська рада, інші суб’єкти господарюванняМісцевий бюджетВ межах фінансових можливостейВ межах фінансових можливостей

Начальник відділу комунального власності,

містобудування та архітектури                                                                                                                                                             Надія ХОРОВА