Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №4 від 01.10.2021 р. Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Андрушівської міської територіальної громади

01 Жовтень 2021

Рішення №4 від 01.10.2021 р. Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Андрушівської міської територіальної громади

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Дванадцята сесія

Восьмого скликання

01.10.2021

№4

Про розроблення  комплексного плану просторового розвитку території Андрушівської міської територіальної громади

Заслухавши інформацію начальника відділу комунальної власності, містобудування та архітектури Андрушівської міської ради Комінарця А.О., щодо необхідності розроблення містобудівної документації (комплексний план просторового розвитку території Андрушівської територіальної громади), відповідно до ст.ст.16, 161, 20, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3138-VI, ст.17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 №2354-ХІІІ, Постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні» від 25.05.2011 №555, п.5 Постанови КМУ «Порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету на розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад» від 28.07.21 №853, керуючись Постановою КМУ «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» від 01.09.21 №926, ст.26 Закону України «Про місцеве самовря-дування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Розробити картографо-геодезичну основу М 1:10000 на територію  Андрушівської міської територіальної громади.
 2. Розробити топографо-геодезичну основу М 1:2000 на територію м.Андрушівка.
 3. Створити робочу групу та забезпечити збір вихідних даних для формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Андрушівської територіальної громади (далі – Комплексний план). При формуванні завдання на виконання картогафо-геодезичної та топографо-геодезичної основ, завдання на розроблення Комплексного плану врахувати вимоги Постанови Кабінету Міністрів України «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території» від 09.06.2021 №632 та інших вимог, пов’язаних з формуванням містобудівного кадастру міської ради.
 4. Розробити Комплексний план просторового розвитку території Андрушівської міської територіальної громади (далі-Комплексний план).
 5. Відділу інформаційних  технологій та інформації міської ради (Казмірчук В.А.) забезпечити оприлюднення даного рішення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті  Андрушівської міської  ради.
 6. Замовником розроблення Комплексного плану визначити Андрушівську міську  раду (далі-Замовник).
 7. Замовнику Комплексного плану:
  1. Повідомити через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення проекту Комплексного плану;
  2. Звернутись до Житомирської обласної державної адміністрації, щодо визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення Комплексного плану;
  3. Здійснювати контроль за розробленням Комплексного плану;
  4. Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту Комплексного плану;
  5. Забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки Комплексного плану;
  6. Забезпечити розгляд проєкту Комплексного плану обласною архітектурно-містобудівною радою при Департаменті регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації;
  7. Узгодити проєкт Комплексного плану з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів;
  8. Забезпечити подання проєкту Комплексного плану експертній організації для проведення експертизи;
  9. Подати на затвердження сесії Андрушівської міської ради завершений та узгоджений у порядку визначеному чинним законодавством України проєкт Комплексного плану.
 8. Фінансування робіт по виготовленню Комплексного плану провести відповідно до чинного законодавства.
 9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин (П.М.Рудюк) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Горкуна В.І.

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА