Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №33 від 21.12.2021 р. Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік

21 Грудень 2021

Рішення №33 від 21.12.2021 р. Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Шістнадцята сесія

Восьмого скликання

21.12.2021

№ 33

Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік

(06557000000)

код бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних  комісій , міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

1) Доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 199 746 366 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади – 197 439 779 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 2 306 587 гривень, згідно
з  додатком 1.

1.1) Затвердити  інші субвенції з місцевих бюджетів до бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 1.1.

2) Видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 199 746 366 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади – 197 439 779 гривень та видатки спеціального  фонду    бюджету міської територіальної громади – 2 306 587 гривень,  згідно з додатком 2.

3) Оборотний  залишок  бюджетних   коштів   бюджету міської територіальної громади  у  розмірі 200 000  гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

4) Резервний фонд  бюджету  міської  територіальної  громади  у  розмірі    800 000 гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2022 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2.

3.  Затвердити  на 2022  рік  міжбюджетні  трансферти  згідно  з додатком 3, у тому числі інші субвенції з бюджету міської територіальної громади місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1.

4. Надати право виконавчому комітету Андрушівської міської ради, у  разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах, вносити зміни  до доходів/фінансування та видатків бюджету міської територіальної громади, з наступним затвердженням на сесії міської  ради. 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних   програм  у  сумі  46 895 444 гривень   згідно  з  додатком 4.

 6. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік належать доходи, визначені статтею 64Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів – надходження, визначені пунктом 41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України.

8.  Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статей  691 , 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Надати право виконавчому комітету Андрушівської міської ради  отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

11. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

7) до закінчення першого кварталу 2022 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходи з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати, насамперед, на обов’язкові виплати із заробітної плати;

10) видатки, пов’язані зі стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення дії) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та визнаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з бюджету міської територіальної громади (на підставі проведеного аналізу надати пропозиції Андрушівській міській раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії).

12. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється відповідно до порядків, що затверджені Андрушівською міською радою.

13. Надати право виконавчому комітету Андрушівської міської ради приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на які надано бюджетні призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, відповідно до  частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

14. Надати право виконавчому комітету Андрушівської міської ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

15. Дозволити управлінню фінансів Андрушівської міської ради в процесі виконання бюджету міської територіальної громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах.

16. Доручити міському голові укладати договори з головами відповідних місцевих рад про отримання та використання за цільовим призначенням у 2022 році коштів субвенцій, що передбачені для передачі бюджету міської територіальної громади, та коштів субвенцій, що передаються з бюджету міської територіальної громади.

17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

18. Додатки  1 – 4 до рішення є його невід’ємною частиною.

19. Забезпечити публікацію даного рішення не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття в газеті приватного підприємства «Новини Андрушівщини», відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова міської ради Галина БІЛЕЦЬКА


Додатки: