Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №25 від 30.11.2023 р. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної громади на 2023 рік

30 Листопад 2023

Рішення №25 від 30.11.2023 р. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної громади на 2023 рік

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ   Тридцять дев’ятої сесії                                                               Восьмого скликання                                                                                                          30.11.2023                                                                                                     №25     Про внесення змін до бюджету  Андрушівської міської територіальної громади на 2023 рік   (0655700000)      код бюджету     

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШУЄ:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 16.12.2022 №11  «Про бюджет  Андрушівської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами, а саме:

1) у підпункті 1) пункту 1 цифри 214 778 326.90, 211 727 522.89, 3 050 804.01 замінити, відповідно, цифрами 216 781 496.90, 213 558 358.89, 3 223 138.01;

2) у підпункті 2) пункту 1 цифри 227 418 474.90, 193 278 281.45, 34 140 193.45 замінити, відповідно, цифрами 229 421 644.90, 194 777 381.45, 34 644 263.45;

3) підпункти 5), 6) пункту 1 викласти в наступній редакції:

«5) Установити в цілому профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 18 780 977.44 гривень, з них:

– профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 28 710 908.44 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

– дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 9 929 931.00 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, який виник станом на 01.01.2023.;

„6) Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 31 421 125.44 гривень, джерелами покриття якого визначити:

– надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 28 710 908.44 гривень;

– використання залишків коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли станом 01.01.2023, у сумі 2 710 217.00 гривень, у т. ч.:

від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку – 256 000.00 гривень;

від  надходжень до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами –  1 190 000.00 гривень;

від надходжень бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади – 1 261 052.00 гривень;

від надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 3 165.00 гривень».

2. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту: «Установити, що на кінець 2023 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23, частини дев’ятої статті 78 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки невикористаних коштів, видатки по яких планувалися та здійснювалися з бюджету Андрушівської міської територіальної громади за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» та які зараховувалися на відповідні доходні та видаткові рахунки розпорядника коштів державного бюджету – Військової частини А3091, зберігаються на рахунку спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступних бюджетних періодах, з урахуванням їх цільового призначення, зазначеного у додатку 3.2 рішення.».

3. У  пункті  4  цифри  196 471 623.90 гривень  замінити,  відповідно,  цифрами 199 874 793.90 гривень.

4. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття Андрушівською міською радою.

5. Додатки 1, 2, 3, 4, 6  викласти в новій редакції (додаються).

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Дмитро ТКАЧЕНКО) та секретаря ради Ольгу ПРОКОПЕНКО.

Міський голова                                                                              Галина БІЛЕЦЬКА


Додатки: