Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №20 від 25.02.2022 р. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік

25 Лютий 2022

Рішення №20 від 25.02.2022 р. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Дев’ятнадцята сесія

Восьмого скликання

від 25.02.2022

№20

Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік

(06557000000)
код бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Спрямувати на проведення витрат 6 329 138 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади.
 2. Спрямувати на проведення витрат 3 265 157 гривень залишків бюджетних коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.
 3. Внести зміни у рішення міської ради від 21.12.2021 № 33  «Про бюджет  Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами, а саме:
  1. У підпункті 1) пункту 1 цифри 199 746 366, 197 439 779 замінити, відповідно, цифрами 199 969 325, 197 662 738.
  2. У підпункті 2) пункту 1 цифри 199 746 366, 197 439 779, 2 306 587 замінити, відповідно, цифрами 209 563 620, 200 031 429, 9 532 191.
  3. Пункт 1 доповнити підпунктами 5), 6), такого змісту:
   «5) Установити в цілому дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 2 368 691 гривень, з них:
   – профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 3 960 447 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
   – дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 6 329 138 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, який виник станом на 01.01.2022., з них:
   – за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади – 5 563 828 гривень;
   – за рахунок субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров»я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 765 310 гривень»;
   „6) Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 7 225 604 гривень, джерелами покриття якого визначити:
   – надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 3 960 447 гривень;
   – використання залишків коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли станом 01.01.2022, у сумі 3 265 157 гривень, у т. ч.:
   від  надходжень до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами –  679 644 гривень;
   від надходжень бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади – 2 585 513 гривень.»
  4. У пункті 5 цифри 46 895 444 гривень замінити, відповідно, цифрами
   50 244 964 гривень.
  5. Пункт 6 викласти у такій редакції:
   „6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:
   1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101 Бюджетного кодексу України.
   2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України”.
  6. Пункт 7 викласти у такій редакції:
   «7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:
   1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України;
   2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України».
  7. Пункт 8 викласти у такій редакції:
   «8.  Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статей 691, 101 Бюджетного кодексу України, залишки коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли станом на 01.01.2022, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України».
  8. Підпункт 5) пункту 11 виключити.
  9. Підпункти 6), 7), 8), 9), 10) 11)  пункту 11 вважати відповідно пунктами 5), 6), 7), 8), 9) 10).
 4. Рішення доповнити пунктом 22 такого змісту: «22. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктівзгідно з додатком 5 до рішення».
 5. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття Андрушівською міською радою.
 6. Додатки 1-4 викласти в новій редакції та доповнити рішення сесії додатками 5, 6 (додаються).
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.).

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА


Додатки: