Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №2 від 26.01.2024 р. Про затвереджння Програми відшкодування різниці в тарифах на оплату витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення комунальному підприємству Андрушівської міської ради “КОМСЕРВІС” на 2024-2025 роки

26 Січень 2024

Рішення №2 від 26.01.2024 р. Про затвереджння Програми відшкодування різниці в тарифах на оплату витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення комунальному підприємству Андрушівської міської ради “КОМСЕРВІС” на 2024-2025 роки

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сорок перша сесія                                                                   Восьмого скликання

26.01.2024                                                                                                    №2

Про затвердження Програми відшкодування різниці в тарифах на оплату витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення комунальному підприємству Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС» на 2024-2025 роки

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про ціни і ціноутворення», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», враховуючи рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 19.01.2024 року №  , рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШУЄ:     

1. Затвердити Програму відшкодування різниці в тарифах на оплату витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення комунальному підприємству Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС» на 2024-2025 роки, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Дмитро ТКАЧЕНКО) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира ГОРКУНА.

Міський голова                                                                            Галина БІЛЕЦЬКА

СХВАЛЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому                                                 рішення сорок першої сесії

Андрушівської міської ради                                 Андрушівської міської ради

19.01.2024 року №9                                                 восьмого скликання                                         

                                                                                 26.01.2024 року  №2

ПРОГРАМА

відшкодування різниці в тарифах на оплату витрат,

пов’язаних з наданням послуг з централізованого

водопостачання та водовідведення

комунальному підприємству

Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС»

на 2024-2025 роки

м. Андрушівка

2024 рік

1. ПАСПОРТ ДО ПРОГРАМИ

відшкодування різниці в тарифах на оплату витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення комунальному підприємству Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС» на 2024-2025 рік (далі-Програма)

1.Ініціатор розроблення ПрограмиКП АМР «КОМСЕРВІС»
2.Розробник   ПрограмиВідділ економічного розвитку та інвестицій міської ради
3.Головний розпорядник коштівАндрушівська  міська рада
4.Відповідальні виконавці ПрограмиАндрушівська міська рада КП АМР «КОМСЕРВІС»
5.Терміни реалізації Програми2024-2025 роки
6.Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програмибюджет міської територіальної громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством України
7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми грн.в межах фінансового  ресурсу
 В тому числі бюджетних  коштів, грн.                                                                                  в межах фінансового  ресурсу
 З  них  коштів бюджету міської територіальної громади, грн.в межах фінансового  ресурсу
8.Основні джерела фінансування Програмибюджет міської територіальної громади

2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямовані заходи Програми

Прийняття Програми зумовлено тим, що виконавчий комітет Андрушівської міської ради з метою зменшення фінансового навантаження на одержувачів житлово-комунальних послуг у громаді затверджує тарифи  комунальному підприємству «КОМСЕРВІС» у розмірі, нижче економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) таких послуг, що призводить до отримання збитків та погіршення фінансового стану виробника та надавача послуг.

Згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Постанови  Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” орган місцевого самоврядування встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво. У разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати, з відповідного місцевого бюджету, виконавцю різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

Постанова  Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” в разі змін цін на складові тарифів, збільшення мінімальної заробітної плати, податків та зборів діюче законодавство, зокрема, з метою недопущення збитковості підприємств, які надають такі послуги, передбачає коригування тарифів за відповідними складовими.

Проте, сама процедура коригування, організаційні та технологічні зміни на підприємствах, не дозволяють здійснювати коригування діючих тарифів при кожній зміні цін на складові. В результаті на підприємствах створюються значні суми кредиторської заборгованості, в тому числі по заробітній платі, податках, єдиному соціальному внеску, оплаті за енергоносії. Виробник послуг не в змозі проводити поточні ремонти мереж через відсутність  коштів.

На сьогоднішній день відсутність відшкодовування витрат комунальних підприємств в розмірі різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів ставить під загрозу стабільність забезпечення населення житлово-комунальними послугами належної якості і може призвести до:

– припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг;

– збільшення заборгованості за спожиту електроенергію і інші матеріальні цінності;

– виникнення заборгованості із заробітної плати;

– нарахування підприємствам штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань.

Таким чином, виділення коштів на відшкодування різниці в тарифах для населення та інших установ з бюджету міської громади є найбільш реальним джерелом забезпечення фінансової діяльності підприємств в період встановлення тарифів в розмірі меншим ніж економічно  обґрунтований.

Згідно із статтею 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які встановили державні регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов’язані відшкодувати суб’єктам господарювання різницю між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів.

У відповідності до статті 91 Бюджетного Кодексу та статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування мають право самостійно визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, в тому числі на фінансування інших програм, пов’язаних з виконанням повноважень, затверджених відповідною місцевою радою.

Враховуючи зазначене, відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, для населення  можливе за рахунок коштів бюджету Андрушівської міської територіальної громади за умови прийняття відповідної Програми.

Програма відшкодування різниці в тарифах на оплату витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення комунальному підприємству «КОМСЕРВІС» на 2024-2025 роки розроблена на виконання та з дотриманням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування України, «Про ціни і ціноутворення», Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

3. Мета Програми

Прийняття даної Програми має за мету:

– прогнозування та виділення з бюджету Андрушівської міської територіальної громади коштів для відшкодування різниці в діючих тарифах та економічно обґрунтованих витратах, пов’язаних з наданням послуг централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Андрушівської міської територіальної громади;

– забезпечення беззбиткової діяльності надавача  послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Андрушівської міської територіальної громади;

– збереження кількості і якості надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, порядок відшкодування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

– коштів бюджету міської територіальної громади;

– інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

Фактичне відшкодування різниці в тарифах надавачу послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на території Андрушівської територіальної громади проводиться відповідно до вимог Порядку розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення у випадку невідповідності фактичної вартості послуг встановленим тарифам для споживачів Андрушівської міської територіальної громади   (додаток до Програми).

Головними розпорядником коштів на виконання Програми є  Андрушівська міська рада.

Виконавцем програми є Андрушівська міська рада та КП Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС».

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових можливостей бюджету міської територіальної громади.

Начальник відділу економічного

розвитку та інвестицій                                                                Михайло ЛЯШУК

Додаток до Програми

ПОРЯДОК

розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах

на централізоване водопостачання та водовідведення у випадку невідповідності фактичної вартості послуг встановленим тарифам для споживачів Андрушівської міської територіальної громади

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку та відшкодування підприємству надавачу послугу (КП Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС») різниці між діючими тарифами на централізоване водопостачання та водовідведення та фактичними витратами підприємства (далі – різниця в тарифах).

2. Видатки на відшкодування втрат надавачу послуги, що пов’язані із дією цін/тарифів на комунальні послуги, які є нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, міська рада передбачає у міському бюджеті згідно з наданими виробником послуг розрахунками.

3. Обсяг заборгованості визначається КП Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС» на підставі таких підтвердних документів:

1) розрахунок фактичної собівартості постачання послуг населенню, що засвідчений підписом керівника, скріпленим печаткою;

2) копія рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради про встановлення діючих тарифів;

3) звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності комунального підприємства за встановленою для відповідного виду діяльності звітною формою, засвідчений підписом керівника, скріплений печаткою.

4. Обсяг заборгованості визначається КП Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС» як різниця між фактичними витратами, пов’язаними з наданням послуг споживачам, скоригованою на обмеження, передбачені в розрахунку діючих тарифів, і фактичним нарахуванням згідно з тарифом, що встановлювалися органом місцевого самоврядування, з урахуванням перерахунків за низькоякісні та надані не в повному обсязі послуги.

5. Перерахування коштів здійснюється на рахунок КП Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС» і використовуються ним для здійснення господарської діяльності підприємства по забезпеченню централізованого водопостачання та водовідведення.

6. Андрушівська міська рада, як головний розпорядник бюджетних коштів в межах коштів, які передбачені в бюджеті, проводить відшкодування витрат, що пов’язані з дією цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, нижчих від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.                                                

Начальник відділу економічного

розвитку та інвестицій                                                                                                         Михайло ЛЯШУК