Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №197 від 15.09.2023 р. Про надання дозволу на приватизацію квартири

15 Вересень 2023

Рішення №197 від 15.09.2023 р. Про надання дозволу на приватизацію квартири

Оригінальний файл з текстом рішення виконкому: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від  15 вересня 2023 р.                                                                                    № 197

Про надання дозволу на

приватизацію квартири

Відповідно до статей 30, 40, 52, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.  345 Цивільного кодексу України, статті 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»,  Положення про порядок передачі квартир(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян затвердженого наказом Міністерства з питань житлового комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, розглянувши заяву Ковалюк Тетяни Іванівни  про надання дозволу на приватизацію квартири, яка знаходиться за адресою: вул. ХХХХХХ, кв. ХХ, м. ХХХХХХ, Бердичівський р-н, Житомирська обл.,  в якому вона зареєстрована та постійно проживає, а також те, що мешканці вказаної кватири, згідно із Законами України «Про приватизацію державного житлового фонду» не мають пільгу на безоплатну передачу у власність квартири, та після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання, виконавчий комітет Андрушівської міської ради 

В И Р І Ш У Є:

1.  Прохання наймача Ковалюк Тетяни Іванівни  щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. ХХХХХ, кв.ХХ, загальною площею 61  кв.м.,  задовольнити і передати вказану квартиру в приватну  спільну часткову власність  у  рівних частинах, а саме:  

– Ковалюк Тетяні Іванівні – ½ ;

– Гелембину Юрію Васильовичу-  ½ .

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної площі будинку затвердити, додається.

3. Відділу комунальної власності, містобудування та архітектури апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету у десятиденний  термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно.

4.  Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Горкуна.

Секретар ради                                                                          Ольга ПРОКОПЕНКО

Додаток

до рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради

15 вересня  2023 р. № 198

РОЗРАХУНОК 

вартості надлишкової загальної площі квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується

          1.Загальна площа квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі (П) 61  кв.м.

2.Кількість зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні у гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі осіб (М) 2.

3.Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі мешканцям квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі згідно з законом:     

Пб = 2 х 21 + 10 = 52 кв.м.

4.Розмір надлишків площі, що підлягає оплаті:     

Пн = (61–52) = 9 кв.м.

5.Вартість надлишкової загальної площі квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується (розмір доплати за надлишкову площу):     

Д = Пн х 0,18 = 1,62 грн.

Підпис відповідальної 

за розрахунок особи                                                             Анна САМБОРСЬКА