Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №179 від 21.06.2024 р. Про відмову Постою Сергію Миколайовичу у взятті на соціальний квартирний облік.

21 Червень 2024

Рішення №179 від 21.06.2024 р. Про відмову Постою Сергію Миколайовичу у взятті на соціальний квартирний облік.

Оригінальний файл з текстом рішення виконкому: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від  21  червня  2024 р.                                                                                    № 179

Про відмову П.І.П. у взятті на соціальний квартирний облік

До виконавчого комітету Андрушівської міської ради надійшла заява та документи від П.І.П., ХХХХ р.н., з проханням про взяття його на соціальний квартирний облік (далі – облік).

Для постановки на облік заявник подав:

1) заяву про взяття на облік;

2) копія паспорта;

3) копії картки фізичної особи – платника податків;

 4) відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору – за період з 1 кварталу 2023 року по 4 квартал 2023 року на П.І.П..;

5) витяг з реєстру територіальної громади;

6) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта;

7) витяг про зареєстрованих у житловому приміщені осіб, за адресою реєстрації особи;

8) копія довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації  проти України;

9) копія посвідчення УБД;

Відповідно до поданих документів дохід П.І.П.. за календарний рік, який передує даті взяття на соціальний квартирний облік (січень 2023 року – грудень 2023 року) складає 1 222 453,88 грн.

 За рішенням виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 16.02.2024 року № 45 “Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла у місті Андрушівка у 4 кварталі  2023 року” величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла складає – 270,68 грн.

Із 01.01.2024 року прожитковий мінімум в розрахунку на місяць на працездатну особу становить – 3028,0 грн.

Виходячи із викладеного середньомісячний сукупний дохід достатній для найму іншого житлового приміщення.

Подані заявником документи були опрацьовані та розглянуті на засіданні громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Андрушівської міської ради від 07.06.2024 року № 42, де було детально обґрунтовано підстави відмови у взятті на соціальний квартирний облік.

Враховуючи вищевикладене, а також керуючись пунктом “б” частини другої статті 10 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», Законом України «Про адміністративну процедуру», підпунктом 6 пункту “б” статті 30, ч.1 ст. 52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку, зняття з нього затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 “Про деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», протоколом засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради від 07.06.2024 року № 42, виконавчий комітет Андрушівської міської ради

В И Р І Ш У Є:

1. Відмовити у взятті на соціальний квартирний облік П.І.П. (середньомісячний сукупний дохід  достатній для найму іншого житлового приміщення).

2. Роз’яснити П.І.П., що він має право звернутись з питанням постановки на соціальний квартирний облік за умови виникнення підстав для взяття на соціальний квартирний облік.

3. Спеціалісту, відповідальному за ведення квартирного обліку Самборській А.О. не пізніше трьох робочих днів від дня прийняття даного рішення направити письмову відповідь з рішенням про відмову у взятті на соціальний квартирний облік заявнику.

4. Роз’яснити П.І.П. право оскаржити дане рішення, відповідно до ч.1 ст. 78, ч.3 ст. 79, ст. 80 Закону України «Про адміністративну процедуру» в судовому порядку.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Володимира ГОРКУНА.

Міський голова                                                                         Галина БІЛЕЦЬКА