Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №145 від 15.05.2024 р. Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апараті Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органах ради

15 Травень 2024

Рішення №145 від 15.05.2024 р. Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апараті Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органах ради

Оригінальний файл з текстом рішення виконкому: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 травня 2024 р.                                                                                        № 145

Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апараті Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органах ради

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях затверджених наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 1000/5, з метою впорядкування діловодства у апараті Андрушівської міської ради та її виконавчому комітеті, інших виконавчих органах ради, виконавчий комітет Андрушівської міської ради

В И Р І Ш У Є:

1. Внести до Інструкції з діловодства в апараті Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органах ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 19 лютого 2021 року № 40 (далі – Інструкція), такі зміни;

1) пункт 1 додатку 4 до Інструкції викласти у такій редакції:

«1. Загальний бланк Андрушівської міської ради:

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пл. Т.Г. Шевченка, буд. 1, м. Андрушівка, Житомирська область, 13401, тел: (04136) 9-49-04,
E-mail: 24706710@andr.gov.ua, сайт: www.andrushivka.info, код згідно з ЄДРПОУ 24706710

від ____________ 20__ р. № _______        

2) пункт 2 додатку 4 до Інструкції викласти у такій редакції:

“2. Бланк для листів:

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пл. Т.Г. Шевченка, буд. 1, м. Андрушівка, Житомирська область, 13401, тел: (04136) 9-49-04,
E-mail: 24706710@andr.gov.ua, сайт: www.andrushivka.info, код згідно з ЄДРПОУ 24706710

від ____________ 20__ р. № _______         На № ________ від ________ 20__ р.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Святослава МИХАЙЛОВСЬКОГО.

Міський голова                                                                               Галина БІЛЕЦЬКА