Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Протокол №3. Засідання постійної комісії з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики та місцевого самоврядування

02 Грудень 2020

Протокол №3. Засідання постійної комісії з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики та місцевого самоврядування

Оригінальний файл з текстом протоколу постійної комісії: Завантажити текст


від  02 грудня 2020 року

ПРИСУТНІ: Савенко О.Ю., Кучеренко Я.В., Марценюк С.М., Осадчий О.В.

ЗАПРОШЕНІ: Прокопенко Ольга  Василівна – секретар ради

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про Регламент  Андрушівської міської ради восьмого скликання.
  2. Про Положення про постійні комісії Андрушівської міської ради.
  3. Про Положення про старосту.
  4. Про визначення населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади, в яких представництво інтересів їх жителів здійснюється відповідним старостою.
  5. Про затвердження на посади старост Андрушівської міської ради.
  6. Про затвердження персонального складу  виконавчого комітету міської ради.
  7. Про реорганізацію місцевих рад шляхом приєднання  до Андрушівської міської ради.
  8. Про порядок виконання бюджетів Андрушівської міської ради та сільських рад, що припиняються до  кінця бюджетного періоду.
  9. Про створення комісії щодо прийому-передачі у комунальну власність Андрушівської міської територіальної громади в особі Андрушівської міської ради майна із спільної власності територіальних  громад  сіл, селищ, міста Андрушівського району.
  10. Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради.

Одноголосно

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання.

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який повідомив, що секретар постійної комісії Козак А.В. відсутня та запропонував обрати секретарем на дане засідання Кучеренка Ярослава Валерійовича.

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем засідання  Кучеренка Я.В.

Одноголосно

СЛУХАЛИ: 1. Про Регламент  Андрушівської міської ради восьмого скликання.

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який запропонував внести зміни до проєкту рішення (додаються).

Осадчий О.В. запропонував узгодити подані пропозиції.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення з узгодженими пропозиціями (додаються).

«за» – 3, «проти – 1», «утрималися» – немає. Рекомендації  прийняті.

СЛУХАЛИ: 2. Про Положення про постійні комісії Андрушівської міської ради.

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який запропонував внести зміни до проєкту рішення (додаються).

Осадчий О.В. запропонував узгодити подані пропозиції.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення з узгодженими пропозиціями (додаються).

«за» – 3, «проти – 1», «утрималися» – немає. Рекомендації  прийняті.

СЛУХАЛИ: 3. Про Положення про старосту.

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який запропонував зняти дане питання з розгляду, оскільки воно суперечить чинному законодавству (право на створення старостинських округів та затвердження положення про старост мають лише громади (на пленарних засіданнях), що створені відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а Андрушівська громада створена рішенням Кабінету Міністрів України, тобто не добровільно).

Осадчий О.В. зазначив, що проєкт рішення відповідає чинному законодавству.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення.

«за» – 3, «проти – 1», «утрималися» – немає. Рекомендації  прийняті.

СЛУХАЛИ: 4. Про визначення населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади, в яких представництво інтересів їх жителів здійснюється відповідним старостою.

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який зазначив, що запропонована кількість старост є недоцільною. Оптимальна кількість старост може бути  6 – 8.

Пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення.

«за» – 3, «проти – немає», «утрималися» – 1. Рекомендації  прийняті.

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження на посади старост Андрушівської міської ради.

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який зазначив, що запропонована кількість старост є недоцільною. Оптимальна кількість старост може бути 6 – 8.

Пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення шляхом голосування за кожну кандидатуру окремо.

«за» – 3, «проти – немає», «утрималися» – 1. Рекомендації  прийняті.

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження персонального складу  виконавчого комітету міської ради.

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який зазначив, що оскільки запропонована кількість старост є недоцільною, то відповідно склад виконкому має бути зменшений.

Пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення шляхом голосування за кожну кандидатуру окремо.

«за» – 3, «проти – немає», «утрималися» – 1. Рекомендації  прийняті.

СЛУХАЛИ: 7. Про  реорганізацію місцевих рад шляхом  приєднання  до Андрушівської міської ради.

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який зазначив, що даний проєкт рішення не відповідає чинному законодавству. Дане питання може бути врегульоване лише після внесення змін до законодавства (набрання чинності законопроектом  3651-д, який знаходиться на підписі Президента).

Осадчий О.В. зазначив, що дане рішення узгоджене з казначейством та необхідне для розблокування роботи приєднаних сільських рад.

Пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення.

«за» – 3, «проти – немає», «утрималися» – 1. Рекомендації  прийняті.

СЛУХАЛИ: 8. Про порядок виконання бюджетів Андрушівської міської ради та сільських рад, що припиняються до  кінця бюджетного періоду.

ВИСТУПИЛИ: Осадчий О.В. зазначив, що дане рішення узгоджене з казначейством та необхідне для розблокування роботи приєднаних сільських рад.

Пропозицій не надходили.

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення.

«за» – 4, «проти – немає», «утрималися» – немає. Рекомендації  прийняті.

СЛУХАЛИ: 9. Про створення комісії щодо прийому-передачі у комунальну власність Андрушівської міської територіальної громади в особі Андрушівської міської ради майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Андрушівського району.

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який зазначив, що даний проєкт рішення не відповідає чинному законодавству. Дане питання може бути врегульоване лише після внесення змін до законодавства (набрання чинності законопроєктом 3651-д, який знаходиться на підписі Президента). Крім того, аналогічне рішення вже прийнято міською радою сьомого скликання і тому саме воно підлягає виконанню.

Пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення.

«за» – 3, «проти – немає», «утрималися» – 1.

Рекомендації  прийняті.

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради.

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який зазначив, що надійшли дві заяви депутатів про зміну складу постійних комісій (Пашинська Т.В., Ананченко Л.П. та Гальоса В.П. (спільна)). Запропонував підтримати подані заяви.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення.

«за» – 4, «проти – немає», «утрималися» – немає. Рекомендації  прийняті.

Голова постійної комісії — Олександр САВЕНКО

Секретар комісії — Ярослав КУЧЕРЕНКО