Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Протокол №22. Засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин

22 Лютий 2022

Протокол №22. Засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин

Оригінальний файл з текстом протоколу постійної комісії: Завантажити текст


ПРОТОКОЛ  № 22

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,

благоустрою та земельних відносин

від  22 лютого 2022 року

ПРИСУТНІ:  Рудюк П.М., Гулий А. В., Гальоса В.П., Дущенко В.В.,  Завацький  А.Ф., Янчук С.В.

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Г.І. – міський голова

Горкун В.І. – заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради,

Байбула Н.М. – начальник відділу земельних відносин та екології міської ради.

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.

1. Про надання згоди на списання комунального майна.

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради

2. Про переведення нежитлових приміщень в житлові.

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради

3. Земельні питання.

                                                       Інформує: Наталія Михайлівна Байбула –                                                     начальник  відділу земельних відносин та екології міської ради

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:

Одноголосно

СЛУХАЛИ: 1. Про надання згоди на списання комунального майна.

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надання згоду на списання комунального майна.

Одноголосно

СЛУХАЛИ: 2.  Про переведення нежитлових приміщень в житлові.

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради перевести нежитлових приміщення в житлові.

Одноголосно

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення п’ятої сесії сьомого скликання Андрушівської міської ради від 01.04.2016 року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі у власність Гальосі В.П.» а саме: в пункті 1 рішення цифру «0,06» замінити на цифру «0,0725».

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в рішення п’ятої сесії сьомого скликання Андрушівської міської ради від 01.04.2016 року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі у власність Гальосі В.П.» а саме: в пункті 1 рішення цифру «0,06» замінити на цифру «0,0725».

ЗА – 5      ПРОТИ – 0    УТРИМАВСЯ – 0

Не брав участі в голосуванні – 1 (Гальоса В.П.(конфлікт інтересів)

ВИСТУПИЛИ: Депутат Гальоса В.П. по питанню передачі в оренду земельної ділянки Марищенку Аркадію Володимировичу для ведення фермерського господарства 50 га за межами с.Нова Котельня запропонував встановити термін оренди 10 років. Дана пропозиція була підтримана рештою депутатів.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради передати в оренду земельну ділянку Марищенку Аркадію Володимировичу для ведення фермерського господарства 50 га за межами с. Нова Котельня терміном на 10 років.

Одноголосно

ВИСТУПИЛИ: Депутат Завацький А.Ф. вніс пропозицію  по питанню передачі в оренду земельної ділянки Хоменко Ларисі Володимирівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 0,0281 га в м. Андрушівці по вул. Київській,2 термін оренди встановити 5 років. Дана пропозиція не була підтримана депутатами.

Депутат Рудюк П. М. вніс пропозицію з даного питання  встановити орендну плату – 10 %.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради  по питанню передачі в оренду земельної ділянки Хоменко Ларисі Володимирівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 0,0281 га в м. Андрушівці по вул. Київській,2 встановити орендну плату 10 %.

ЗА – 4   ПРОТИ – 1 (Завацький А.Ф.) УТРИМАВСЯ – 1 (Гальоса В.П.)

СЛУХАЛИ: 3. Земельні питання.

                                                       Інформує: Наталія Михайлівна Байбула –                                                     начальник  відділу земельних відносин та екології міської ради

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести дані проєкти рішень на розгляд сесії з запропонованими змінами.

Одноголосно

Голова постійної комісії                                                            Петро РУДЮК  

Секретар засідання                                                                   Світлана Янчук

від 22 лютого 2022 року

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ

 засідання постійної комісії

Шановні депутати, запрошені!

        На  засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин прибуло ________ депутатів.

Кворум для проведення засідання є.

Засідання оголошую відкритим.

На Ваш розгляд виносяться питання

ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1. Про надання згоди на списання комунального майна.

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради

2. Про переведення  нежитлових приміщень в житлові.

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради

3. Земельні питання.

                                                       Інформує: Наталія Михайлівна Байбула –                                                     начальник  відділу земельних відносин та екології міської ради

Чи є в депутатів доповнення, зауваження до порядку денного?

Немає.

Хто за такий порядок денний прошу проголосувати.

Хто проти? Утримався? Приймається.

Пропонується слідуючий регламент засідання:

для інформації по питаннях  до 5 хвилин,  виступаючим в обговоренні – до 3 хвилин.     

Засідання комісії закінчити в межах години.

Будуть інші пропозиції?

Хто за такий регламент роботи засідання комісії,

прошу проголосувати (Голосування).

Переходимо до розгляду питання:

1. Про надання згоди на списання комунального майна.

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради

     Переходимо до обговорення     

Бажаючі виступити?

Пропонується: Рекомендувати сесії ради надати згоду на списання комунального майна.                   

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати.

Хто проти? Утримався?

Приймається

Наступне питання:

2. Про переведення нежитлових приміщень  в житлові.

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради

     Переходимо до обговорення     

Бажаючі виступити?

Пропонується: Рекомендувати сесії ради перевести нежитлові приміщення в житлові.

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати.

Хто проти? Утримався?

Приймається

Наступне питання:

3 . Земельні питання.

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу

земельних відносин та екології міської ради

     Переходимо до обговорення     

Бажаючі виступити?

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити дані проєкти рішень.

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати.

Хто проти? Утримався?

Приймається

Питання порядку денного розглянуто.

Запитання, зауваження, побажання?

Дякую за участь в роботі комісії. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин

22 лютого 2022 року

1. Про надання згоди на списання комунального майна.

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради

2. Про переведення нежитлових приміщень в житлові.

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради

3. Земельні питання.

                                                       Інформує: Наталія Михайлівна Байбула –                                                     начальник  відділу земельних відносин та екології міської ради