Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

10 Червень 2024

Про наглядову раду закладу охорони здоров’я

Відповідно до статті 24 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 р. № 1221 «Про наглядову раду закладу охорони здоров’я»  розпочато механізм утворення наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради, створення якої є обов’язковим для закладів, які надають спеціалізовану медичну допомогу

Наглядова рада – колегіальний орган управління закладу охорони здоров’я утворений відповідно до Порядку утворення наглядової ради закладу охорони здоров’я, який у межах компетенції, визначеної законом і положенням про наглядову раду, здійснює управління закладом охорони здоров’я, а також контролює діяльність керівника закладу охорони здоров’я.

Наглядова рада утворюється за рішенням власника закладу та діє на засадах незалежності, професійності, компетентності, відкритості та прозорості. Кількість членів наглядової ради визначається залежно від статусу закладу охорони здоров’я у спроможній мережі закладів охорони здоров’я відповідного госпітального округу і становить для загального закладу охорони здоров’я від п’яти до семи осіб.

Наглядова рада складається з представників власника – від двох до семи осіб та незалежних членів наглядової ради – від трьох до восьми осіб та є правоможною, якщо кількість незалежних членів наглядової ради перевищує кількість представників власника.

Незалежні члени наглядової ради обираються за конкурсом, для проведення якого власник закладу утворює конкурсну комісію та затверджує її склад. До складу конкурсної комісії входять по три представники від: власника закладу; структурного підрозділу з питань охорони здоров’я; громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я або протидію корупції, які провадять такий вид діяльності протягом не менш як п’яти років до дати подання кандидатур своїх представників.

Між незалежним членом наглядової ради та закладом охорони здоров’я укладається цивільно-правовий договір, який, зокрема, містить порядок здійснення повноважень, права та обов’язки члена наглядової ради, підстави дострокового припинення повноважень, наслідки розірвання договору та інші умови, щодо яких сторонами досягнуто згоди.

З порядком організації роботи наглядової ради, правовим статусом, метою діяльності, складом наглядової ради комунального закладу охорони здоров’я, правами та обов’язками голови, членів та секретаря наглядової ради можна ознайомитись за посиланням .

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1221-2023-%D0%BF#Text