Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

08 Серпень 2023

Грант для переробних підприємств

Постановою Кабінету Міністрів України вiд 28 липня 202З р. №780 внесені змiни до Порядку надання грантiв, вiдповiдно до постанови Кабiнету Mіністрів України вiд 2l червня 2022 р. №7З9 (iз змiнами вiд27.01.2023 №72) «Деякi питання надання грантiв для переробних пiдприємств», якою затверджений Порядок надання грантiв на створення або розвиток переробних пiдприємств.

 Гранти надаються для cтворення нових виробництв переробних пiдприємств або збiльшення потужностей iснуючих виробництв переробних пiдприємств для покриття таких напрямiв витрат, як:

 придбання основних засобiв виробництва (машини та обладнання), яке не пiдлягає вiдчуженню до виконання умов договору про надання грантy (крім випадкiв вiдчуження внаслiдок звернення стягнення на нього уповноваженим банком вiдповiдно до договору застави);

доставка та введення в експлуатацiю основних засобiв виробництва (верстатів, технологiчного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

Надання грантiв здiйснюється через акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України” (далi – уповноважений банк). Заява формується отримувачем особисто засобами єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дiя). Отримувач може формувати заяву власними технiчними засобами у вiддiленнi уповноваженого банку.