Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

07 Лютий 2022

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ ОБ’ЄКТА ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Якщо Ви являєтесь суб’єктом господарювання і плануєте виробляти продукцію, здійснювати торгівлю або надавати послуги, Вам потрібно зареєструвати декларацію відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам  законодавства з питань пожежної безпеки.  Враховуючи законодавчі зміни в даній сфері, затверджені постановою КМУ від 14 лютого  2018 року №80, порядок реєстрації декларації наступний:

Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за  місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора Центру надання адміністративних послуг або Головне управління ДСНС України у Житомирській області (дозвільного органу), або через Єдиний  державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.

При зверненні до Центру надання адміністративних послуг  подається:

  1. Заповнена декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (в 2-х примірниках);
  2. Для суб’єкта господарювання з високим ступенем прийнятного ризику від провадження господарської діяльності разом з заповненою декларацією подається позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Зразок бланку декларації розміщені на офіційному порталі ЦНАП, або дивись додаток в редакції Постанови КМ № 80 від 14.02.2018 .

За умови подання повного пакету документів та відсутності зауважень до нього декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.

Перший примірник декларації зберігається в ДСНС, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається  в ЦНАП з відміткою про дату і номер реєстрації декларації, де і видається заявнику.

У разі подання декларації через Портал електронних послуг ДСНС, замовник отримує результат на вказаному порталі.

Термін виконання – 5робочих днів. 

Декларація реєструється безкоштовно.

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://e-services.dsns.gov.ua/.

Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Умови і випадки надання

Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС. 

Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

Кодекс Цивільного захисту України частина друга, стаття 57 Постанова КМУ від 05.06.2013 №440 “Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки” стаття 1

У яких випадках декларація не подається?

Декларація не подається:

  • у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
  • орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником;
  • у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

З повагою!

Начальник відділу цивільного захисту

Бердичівського PУ ГУ ДСНС України

у Житомирській області області
полковник служби цивільного захисту                      Микола КОБИЛИНСЬКИЙ