Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

28 Вересень 2021

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Зміни до детального плану території «Детальний план території земельних ділянок в м. Андрушівка по вул. Лисенка,10, що надані для розміщення та експлуатації основних , підсобних  і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості загальною площею 3,9948га. в тому числі: 3,0999га.- кадастровий номер 1820310100:01:011:0073

0,8958га. – кадастровий номер 1820310100:01:011:0010.

Нова редакція: «Детальний план території земельної ділянки в м. Андрушівка вул. Лисенка,10, що надана для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості загальною площею 6,3057га,кадастровий номер 1820310100:01:011:0079»

1. Замовник СЕО.

Замовником  проекту є Андрушівська  міська рада Житомирської області. Юридична адреса: 13401, пл. Т.Г. Шевченка, буд. 1, м. Андрушівка, Бердичівський район, Житомирська область, тел: (04136) 94904)

2. Вид та основні цілі  документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території  є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обгрунтування стратегії планування, забудови та іншого використання території, на які реалізуються повноваження Андрушівської міської ради.

Детальний план території  вирішує основні принципові питання планування територій і не може бути використаний замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища, здоровя населення, інженерного захисту і підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання .

Детальний план території земельної ділянки розробляється на земельну ділянку в межах населеного пункту з метою вирішення питання розвитку виробничої території .

Зміни до детального плану території  розроблено відповідно до  рішення 10 сесії восьмого скликання від 23.07.2021року №6 Андрушівської міської ради «Про розроблення проекту змін  до детального плану території».

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедур оцінки впливу на довкілля( у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Територія детального плану території складає 6,3057 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташована у промисловій зоні в межах населеного пункту Андрушівської міської ради Житомирської області, кадастровий номер 1820310100:01:011:0079.

Дана ділянка переважно оточена землями для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Із східної сторони також розташовані землі для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Та землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

На території ДПТ планується розташовувати:

  • виробничі, побутові приміщення, що прибудовуються;
  • протипожежна насосна станція;
  • протипожежні резервуари;
  • адміністративна будівля;
  • склад матеріально-товарних цінностей.

В межах ДПТ, що проектується діють обмеження забудови, а саме:

  • санітарно-захисна зона до житлових будинків (50м), межа охоронної зони ЛЕП до 20кВ (10м),межа охоронної зони каналізації побутової, дощової (3м),межа охоронної зони газопроводу середнього тиску (4м).    

4) ймовірні наслідки:

а) для довкілля:

В ході СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території ,зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: грунти, атмосферне повітря, кліматичні фактори, у тому числі для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Території з природоохоронним статусом, які знаходяться суміжно, або на відстані, що допускає вплив підприємства, відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля,  у тому числі для здоров’я населення.

Відсутні.

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДПТ не буде затверджено.

не передбачаються.

6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природнього середовища на прямий  чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні  і формалізовані методи прогнозування.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України. законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структура та зміст звіту про СЕО буде виконано відповідно до вимог частини другої ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням вимог Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018р.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування  -проекту змін детального плану території земельних ділянок в м. Андрушівка по вул. Лисенка,10 що надані для розміщення та експлуатації основних , підсобних  і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості загальною площею 3,9948га. в тому числі: 3,0999га.- кадастровий номер 1820310100:01:011:0073,0,8958га – кадастровий номер 1820310100:01:011:0010. Нова редакція «Детальний план території земельної ділянки в м. Андрушівка вул. Лисенка,10, що надана для розміщення та експлуатації основних , підсобних  і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості загальною площею 6,3057га,кадастровий номер 1820310100:01:011:0079» подаються до відділу комунальної власності, містобудування та архітектури Андрушівської міської ради.

Юридична адреса: 13401, Житомирська область, Бердичівський район, м. Андрушівка, пл. Т.Г.Шевченка,1, тел: (04136) 94904. Контактна особа: головний спеціаліст відділу комунальної власності, містобудування та архітектури Андрушівської міської ради – Федик Ніна Володимирівна. Телефон(04136):94904.

Зауваження і пропозиції щодо інформації в Заяві про визначення обсягу СЕО проєкту надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення.