Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

13 Березень 2024

Кого стосується обов’язкове оформлення прав на земельну ділянку до 2025 року?

Власники землі неодноразово стикалися з інформацією про обов’язковість
оформлення земельної ділянки до 2025 року, але часто не розуміють чи
стосується така інформація саме їх.
У статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» визначено,
що в разі, якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки
(паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку,
він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.
Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документ,
що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено
відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).
Тобто така вимога стосується лише власників сертифікатів на право
на земельну частку (пай). У разі не оформлення в зазначені строки права
власності на земельну ділянку, власник такого сертифікату вважається
таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.
Проте, якщо власник невитребуваної земельної ділянки або його
спадкоємець пропустить строк оформлення земельної ділянки з поважної
причини, він може подати позов до суду про визначення додаткового строку
для оформлення.