Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Публічна інформація

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника  інформації

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. 

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Перелік інформації, що становить службову інформацію згідно Розпорядження міського голови «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Андрушівській міській раді та порядку роботи з нею посадових осіб» від 31.08.2021 №233-ОД

Нормативно-правова база:

1. Конституція України;

2. Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3. Рішення виконавчого комітеті Андрушівської міської ради «Про затвердження Порядку роботи із запитами на інформацію, розпорядником якої є Андрушівська міська рада» від 21.05.2021 року №136

4. Рішення виконавчого комітеті Андрушівської міської ради «Про визначення відповідального структурного підрозділу для забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації та оприлюднення інформації» від 16.04.2021 року №89

5. Розпорядження міського голови «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Андрушівській міській раді та порядку роботи з нею посадових осіб» від 31.08.2021 №233-ОД

6. Розпорядження міського голови «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат в межах граничних норм на копіювання або друк  документів, що надаються Андрушівською міською радою за запитом на інформацію» від 03.12.2021 №340-ОД