Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення 31. Про міський бюджет Андрушівської міської ради на 2021 рік

23 Грудень 2020

Рішення 31. Про міський бюджет Андрушівської міської ради на 2021 рік

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Друга сесія Восьмого скликання

від 23 грудня 2020 року №31

Про міський бюджет на 2021 рік

 (06557000000) — код бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської  ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2021 рік:
  1. Доходи міського бюджету у сумі 173 246 093 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 168 669 693 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 4 576 400 гривень, згідно з додатком 1.
   Затвердити  інші субвенції з місцевих бюджетів до міського бюджету згідно з додатком 1.1.
  2. Видатки міського бюджету у сумі 173 246 093 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 168 669 693 гривень та видатки спеціального  фонду  міського   бюджету – 4 576 400 гривень,  згідно з додатком 3.
  3. Оборотний  залишок  бюджетних   коштів   міського  бюджету   у  розмірі 200 000  гривень, що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
  4. Резервний фонд міського бюджету у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до рішення.
 3. Затвердити  на 2021  рік  міжбюджетні  трансферти  згідно  з додатком 5.
 4. Надати право виконавчому комітету міської ради, у  разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах, вносити зміни  до доходів/фінансування та видатків міського бюджету, з наступним затвердженням на сесії міської  ради.
 5. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6.
 6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних   програм у сумі  30 154 238   гривень   згідно  з  додатком 7.
 7. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2021 рік належать доходи, визначені статтею 64Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.
 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік:
  1. у частині доходів – надходження, визначені пунктом 41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України.
 9. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами статей  691, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.
 10. Визначити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
  • оплату праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • соціальне забезпечення.
 11. Надати право виконавчому комітету міської ради  отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
 12. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету:
  1. затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
  2. здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
  3. забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
   • публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
   • оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
  4. забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;
  5. затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
  6. забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;
  7. до закінчення першого кварталу 2021 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;
  8. на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
  9. у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;
  10. видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;
 13. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється відповідно до порядків, що затверджені Андрушівською міською радою.
 14. Надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на які надано бюджетні призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією Андрушівської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, відповідно до  частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 15. Надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 16. Доручити міському голові укладати договори з головами відповідних місцевих рад про отримання та використання за цільовим призначенням у 2021 році коштів субвенцій, що передбачені для передачі міському бюджету.
 17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
 18. Додатки  1, 1.1, 3, 5- 7 до рішення є його невід’ємною частиною.
 19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів міської  ради (Ткаченко Д.В.).

Голова міської ради Галина БІЛЕЦЬКА