Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення 19. Про Програму зайнятості населення Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік

23 Грудень 2020

Рішення 19. Про Програму зайнятості населення Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Друга сесія Восьмого скликання

від 23 грудня 2020 року №19

Про Програму зайнятості населення Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік

Відповідно до статей 26, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  до статей 14, 18 Закону України “Про зайнятість населення”,  з метою соціального захисту окремих категорій громадян з числа жителів Андрушівської міської територіальної громади, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці, задля запобігання безробіттю населення, сприяння працевлаштуванню, надання підтримки безробітнім у період тимчасової втрати роботи, організації громадських робіт для забезпечення тимчасової зайнятості населення, врахувавши рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 18.12.2020 року № 106,  рекомендації постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, фізичного виховання, культури та соціальної політики, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму зайнятості населення Андрушівської міської  територіальної громади на 2021 рік (додається).
 2. Управлінню фінансів Андрушівської міської ради забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою, в межах затверджених асигнувань в міському бюджеті.
 3. Встановити, що дане рішення Андрушівської міської ради набирає чинності з 01.01.2021 року.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, фізичного виховання, культури та соціальної політики (Ющинський Ю.В.),.заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Демченка С.Д.

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА


ПРОГРАМА

зайнятості населення Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік

м. Андрушівка 2020

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

зайнятості населення Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік

1.Ініціатор розроблення програмиВиконавчий комітет Андрушівської міської ради
2.Рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради про схвалення проєкту програмивід 18.12.2020 року №—
3.Розробник програмиВиконавчий комітет Андрушівської міської ради
4.Співрозробники програмиАндрушівська районна філія  Житомирського обласного центру зайнятості.
5.Відповідальні виконавці програмиВідділ соціального захисту та охорони здоров’я апарату міської ради та її виконавчого комітету; КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради; КП «ДОЗ Чайка» Андрушівської міської ради КП АМР «АНДРУШВКАБЛАГОУСТРІЙ»; КП АМР «Комсервіс»; КУ «Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради». Андрушівська районна філія  Житомирського обласного центру зайнятості.
5.1Головні розпорядники коштівУправління фінансів Андрушівської міської ради КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради; КП «ДОЗ Чайка» Андрушівської міської ради КП АМР «АНДРУШВКАБЛАГОУСТРІЙ»; КП АМР «Комсервіс»;  Житомирський обласний центр зайнятості
6.Учасники програмиВідділ соціального захисту та охорони здоров’я апарату міської ради та її виконавчого комітету КУ «Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради; КП «ДОЗ Чайка» Андрушівської міської ради КП АМР «АНДРУШВКАБЛАГОУСТРІЙ»; КП АМР «Комсервіс»; Андрушівська районна філія  Житомирського обласного центру зайнятості
7.Термін реалізації програми 2021 рік
7.1Етапи виконання програми2021 рік
8.Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програмиМіський бюджет, власні кошти підприємств, установ, організацій, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
9.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього-
в тому числі:
 В межах фінансових можливостей.
9.1.коштів міського бюджетуВ межах фінансових можливостей.
 коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіттяВ межах фінансових можливостей.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Програма розроблена з метою соціального захисту від безробіття на основі створення нових та збереження наявних робочих місць, сприяння самозайнятості, розвитку підприємництва, проведення на території Андрушівської міської територіальної громади активної соціально-економічної політики. Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах Андрушівської міської  територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.

III. Визначення мети Програми.

Громадські роботи повинні задовольняти суспільні потреби Андрушівської міської територіальної громади й організовуватися за участі Андрушівської районної філії  Житомирського обласного центру зайнятості на договірних засадах.

Необхідні види громадських робіт визначаються виконавчим комітетом Андрушівської міської ради і повинні відповідати наступним критеріям:

 1. Мають тимчасовий характер.
 2. Для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії.
 3. Можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня.
 4. Мають економічну, соціальну та еколоічну користь для регіону.
 5. Надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

З особами, які беруть участь у громадських роботах укладаються строкові трудові договори для працевлаштування на створені тимчасові робочі місця на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів. На осіб, які беруть участь у громадських роботах, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені, зокрема, законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Громадські роботи організовуються відповідно до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 175  та  Положення  про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт на території Андрушівської міської територіальної громади.

ІV.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання Проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні або працівники, які втратили частину заробітної плати, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, роботодавців, коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та інших незаборонених законодавством джерел, відбувається в межах затверджених асигнувань у місцевому бюджеті на відповідні роки.

Оплата праці таких осіб здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, визначений чинним законодавством, та відповідно до умов угоди.

Програма розрахована на 2021 рік. Загальний обсяг фінансування – в межах фінансових можливостей.

V. Перелік завдань Програми та результативні показники.

З метою надання додаткової соціальної підтримки осіб, які шукають роботу і перебувають на обліку в Андрушівській районній філії Житомирського обласного центру зайнятості, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади, будуть створюватися тимчасові робочі місця для тимчасового працевлаштування безробітних осіб.

Вкрай важливою складовою громадських робіт є соціальний напрямок: догляд та надання допомоги особам похилого віку та особам з інвалідністю, дітям-сиротам; супровід осіб з інвалідністю по зору; допомога в оформленні документів, соціальний супровід, робота по догляду за особами похилого віку, особами з інвалідністю та інші роботи пов’язані із забезпеченням соціального супроводу або стороннього догляду за людьми, прибирання нежитлових приміщень,в яких здійснюється медико-соціальна допомога.

VІ. Напрями діяльності та заходи програми.

Очікується, що реалізація Програми зайнятості населення Андрушівської міської територіальної громади на 2021 роки забезпечить:

 • ефективне використання економічно активного населення Андрушівської міської територіальної громади у процесі структурної перебудови економіки, збалансованість попиту і пропозицій на ринку праці;
 • сприяння зайнятості населення шляхом збереження ефективно функціонуючих та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
 • підтримку самостійної зайнятості населення;
 • соціальну підтримку безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості з метою повернення їх до продуктивної зайнятості.

Крім того, організація громадських робіт у сфері соціальній, (зокрема, соціальний супровід), допоможе вирішити низку нагальних потреб осіб з інвалідністю та літніх людей, сприятиме їхній соціалізації та захисту їхніх прав.

Загалом, програма передбачає:

 • створення та оплату тимчасових робочих місць на базі КУ «Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради»;
 • створення та оплату тимчасових робочих місць на базі КП АМР «АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ»;

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на виконавчі органи Андрушівської міської ради, які є учасниками програми, та на Житомирський обласний центр зайнятості (Андрушівська філія).

Контроль за використанням коштів здійснюється головними розпорядниками коштів.

Відповідальний виконавець Програми щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, та щороку до 10 лютого готує та подає управлінню фінансів Андрушівської міської ради інформацію про стан виконання Програми.

Відповідальний виконавець Програми за підсумками року подає на розгляд сесії Андрушівської міської ради звіт про стан виконання програми до 01 березня року наступного за звітним періодом.

Інформація про хід виконання програми подається, згідно з додатком №1 до Програми.

Керуючий справами Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ

Додаток 1

до Програми зайнятості населення Андрушівської міської територіальної громади

Деякі таблиці неможливо відтворити на веб-сторінці, тому повна версія документу із таблицями доступна по посиланню зверху сторінкии.

Напрями діяльності та заходи програми: соціальна підтримка безробітніх, створення тимчасових робочих місць для їх зайнятості, оплата їхньої праці.

Деякі таблиці неможливо відтворити на веб-сторінці, тому повна версія документу із таблицями доступна по посиланню зверху сторінкии.

 Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

Деякі таблиці неможливо відтворити на веб-сторінці, тому повна версія документу із таблицями доступна по посиланню зверху сторінкии.