Тестовий режим!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Рішення 17. Про Програму розвитку дошкільної освіти Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки

23 Грудень 2020

Рішення 17. Про Програму розвитку дошкільної освіти Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Друга сесія Восьмого скликання

від 23 грудня 2020 року №17

Про Програму розвитку дошкільної освіти Адрушівської міської ради на 2021- 2022 роки

Відповідно  до ст.ст. 26, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дошкільну освіту», з метою розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти Андрушівської міської ради, необхідності розв’язання проблемних питань у дошкільній галузі, врахувавши рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 18.12.2020 року № 104, рекомендації постійних комісій з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики, з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  Програму розвитку дошкільної освіти Андрушівської міської ради на 2021 – 2022 роки (додається).
 2. Управлінню фінансів  міської ради   передбачити у міському бюджеті кошти на виконання заходів Програми. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики (Ющинський Ю.В) та з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Демченка С.Д.

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА 


СХВАЛЕНО Рішення виконкому Андрушівської міської ради 18.12.2020 року  № 104

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення другої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання 23.12.2020 року №17

ПРОГРАМА

розвитку дошкільної освіти Андрушівської міської ради на 2021 – 2022 роки

м. Андрушівка 2020 рік

Загальні положення

Програма розвитку дошкільної освіти Андрушівської міської ради на період 2021-2022 роки (далі – Програма) розроблено на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», з метою розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти територіальної громади, необхідності розв’язання проблемних питань у дошкільній галузі.

Дошкільна освіта – первинна ланка єдиної системи виховання і навчання. Виховна робота, мета якої гармонійний розвиток дітей, формування навичок життя в суспільстві, здійснюється відповідно до програм виховання та навчання.

Виходячи із нагальної необхідності прийняття Програми для визначення стратегії розвитку дошкільної освіти в Андрушівській міській раді (далі міська рада), розробка цієї Програми обумовлена рядом причин:

 • необхідністю прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та розширення мережі закладів дошкільної освіти відповідно до освітніх запитів населення;
 • необхідністю постійного поліпшення системи соціального та правового захисту учасників освітнього процесу у закладах дошкільної освіти;
 • дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку дошкільної освіти.

На території громади функціонує 15  закладів дошкільної освіти. У них дошкільну освіту здобуває понад 480 дітей віком від 3 до 6 років. Розуміючи, що дошкільна освіта у тому вигляді, коли діти знаходяться у закладах дошкільної освіти упродовж дня не в змозі у повній мірі забезпечити потреби населення і з соціально-економічної точки зору не ефективні, постає питання щодо створення у дошкільних навчальних закладах додаткових груп функціонального призначення, а саме:

 • групи з короткотривалим терміном перебування;
 • інтенсивного розвитку (по підготовці до школи).

Проблемними також залишаються питання:

 • потреба у педагогічних працівниках з вищою фаховою освітою;
 • матеріально-технічна база закладів дошкільної освіти потребує подальшого оновлення і поповнення.

Впровадження Програми розвитку дошкільної освіти сприятиме модернізації системи роботи закладів дошкільної освіти міської ради.

Мета Програми

Мета цієї Програми полягає у визначенні правових, організаційних та фінансових засад щодо поліпшення стану  галузі дошкільної освіти, яка забезпечить реалізацію права кожної дитини на доступність та безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, духовний, естетичний і соціальний розвиток дітей, формування передумов навчальної діяльності.

Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є:

 • забезпечення функціонування та розвитку мережі закладів дошкільної освіти, які перебувають у власності міської ради;
 • створення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку;
 • впровадження в освітній процес закладами дошкільної освіти освітніх технологій, у тому числі проведення їх комп’ютеризації з підключенням до Інтернету;
 • формування у дітей та їх батьків здорового способу життя;
 • поліпшення матеріально-навчальної та технічної бази закладів дошкільної освіти;
 • підвищення рівня роботи з батьками.

Строки та етапи виконання Програми

Початок дії Програми: 2021 рік, закінчення: 2022 рік.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

 • забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі закладів дошкільної освіти;
 • створення умов для обов’язкового здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти;
 • забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;
 • збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 • модернізація навчально-матеріальної та технічної бази закладів дошкільної освіти;
 • створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти;
 • поліпшення якості дошкільної освіти.

Заходи по виконанню Програми додаються.

Ресурсне забезпечення Програми

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок коштів міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Замовник Програми: виконавчий комітет Андрушівської міської ради.

Відповідальні за виконання: міська рада, відділ освіти, молоді і спорту апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету, та заклади культури. Виконавці розробляють ефективні заходи з реалізації Програми відповідно до її завдань, територіального устрою.

Очікувані результати

 1. Здобуття дітьми якісної дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти міської ради.
 2. Підвищення якості освітнього процесу, організації роботизакладів дошкільної освіти щодо збереження і зміцнення психічного і фізичного здоров’я дітей дошкільного віку;
 3. Приведення матеріально-технічної бази у відповідність до нормативних вимог;
 4. Збільшення охоплення дітей дошкільною освітою.

Керуючий справами Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ


Додаток до Програми

Заходи з виконання Програми розвитку дошкільної освіти в Андрушівській міській раді на 2021-2022 роки

Деякі таблиці неможливо відтворити на веб-сторінці, тому повна версія документу із таблицями доступна по посиланню зверху сторінкии.

Керуючий справами Святослав МИХАЙЛОІВСЬКИЙ