Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення 13. Про затвердження Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та поводження з твердими побутовими відходами на території населених пунктів Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки

23 Грудень 2020

Рішення 13. Про затвердження Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та поводження з твердими побутовими відходами на території населених пунктів Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Друга сесія Восьмого скликання

від 23 грудня 2020 року №13

Про затвердження Програми охорони довкілля, раціонального  використання природних ресурсів  та поводження з твердими побутовими відходами на території   населених пунктів Андрушівської міської ради на 2021- 2022 роки

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до статті 6 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», з метою реалізації державної політики України у галузі охорони довкілля, активізації роботи зі здійснення природоохоронних заходів та визначення пріоритетних напрямків з охорони навколишнього природного середовища, врахувавши рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 18.12.2020 року №109, рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму охорони  довкілля,  раціонального  використання природних ресурсів  та поводження з твердими побутовими відходами на   території   населених пунктів Андрушівської міської ради на 2021-22 роки (додається).
 2. Управлінню фінансів міської ради  передбачити у міському бюджеті кошти на виконання заходів Програми. 
 3. Уповноважити суб’єкти господарювання відповідальних за виконання заходів Програми  щорічно надавати  інформацію про їх реалізацію в міську раду до 15 січня.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин (Рудюк П.М.).

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА


СХВАЛЕНО Рішення виконкому Андрушівської міської ради 18.12.2020 року № 109

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення другої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання 23.12.2020 року  №13

Програма охорони  довкілля, раціонального використання природних ресурсів  та поводження з твердими побутовими відходами на території населених пунктів Андрушівської міської ради на 2021-22 роки

м. Андрушівка 2020 рік


1. Загальні положення.

Програма охорони  довкілля,  раціонального  використання природних ресурсів  та поводження з твердими побутовими відходами на території   населених пунктів Андрушівської міської ради на 2021-22 роки (далі – Програма) розроблена виконкомом Андрушівської міської ради відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р; Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996р. №1147 (із змінами: Пост. КМУ від 21.10.2009р.) та враховуючи – «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» від 04.12.06р. №367.

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на рівні підвідомчій території ради, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

2. Мета Програми.

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Стан екологічної ситуації на території Андрушівської міської ради та обгрунтування необхідності реалізації Програми. 

Екологічна ситуація на території Андрушівської міської ради, характеризується відносною стабільністю показників, однак багато проблем потребують вирішення:

1. Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні, водні та лісові ресурси міської ради і здоров’я людей. Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вздовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях та поблизу водоймищ, в зоні житлової забудови – і є одним із потенційних джерел забруднення довкілля та являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.

Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природнього середовища – території ради, зокрема в населених пунктах, є (на даному етапі), організація робіт по вивозу відходів та локалізація стихійних звалищ.

2. Стан озеленення на території міської ради потребує подальшого розширення та коригування. Зелені насадження впродовж доріг переважно тополі, липи, клени, висаджені в 60-70 –х роках  ХХ століття досягли вікової межі і потребують негайної заміни в зв’язку із тим, що більшість із них фаутні (заражені омелою) і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту.

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створенню локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів.  Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових масивів, впродовж доріг та населених пунктів).

3.Основні завдання програми. 

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями програми охорони довкілля та раціонального природокористування, та пріоритетними напрямками екологічної політики міської ради є:

 • Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод;
 • Покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів;
 • Покращення санітарно-екологічного стану природних джерел;
 • Забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою;
 • Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря;
 • Охорона і раціональне використання земель;
 • Озеленення, благоустрій населених пунктів; збереження природно-заповідного фонду;
 • Боротьба з бур’янами, борщівником Сосновського та карантинними рослинами;
 • Утримання газонів та узбіч центральних доріг;
 • Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів;
 • Заходи з озеленення  – посадка нових зелених насаджень в міському парку, сільських парках, в придорожніх смугах; озеленення вулиць та розширення паркових зон;
 • Заходи по  боротьбі з хворобами дерев, зокрема пораженими омелою деревами, виявлення  сухостоїв на території міста;
 • Заходи з проведенням робіт пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми міського басейну та проведення ремонту шлюзів (загребля);
 • Утримання клумб, квітників парків та скверів;
 • Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.
 • Ширше впровадження роздільного збору відходів у житловому комплексі та населених пунктах громади, утилізація біологічних відходів, сортування відходів на полігоні твердих побутових відходів з розширенням асортименту небезпечних відходів, що вилучатимуться із загального потоку для передачі на переробку чи утилізацію.
 • Екологічна освіта і виховання; підготовка кадрів.

4. Очікувані результати заходів програми. 

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

1. Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу міста,сіл та навколишньої території.

2.   Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а) впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи (зменшення антропогенного навантаження на природу);

б) впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

 • збереження водного балансу; відновлення, підтримка в належному стані джерел питної води; забезпеченню належної якості і в достатній кількості питною водою населення Андрушівської міської ради;
 • покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;
 • покращення стану зелених насаджень на території Андрушівської міської ради  за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць.

 5. Джерела фінансування заходів Програми. 

Основним джерелом фінансування Програми є міський бюджет, в тому числі кошти спеціального фонду (надходження від збору за забруднення природного середовища),  та інші джерела, не заборонені законодавством.

Видатки на реалізацію Програми передбачаються по  мірі потреб та затверджуються на сесіях ради.