Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення 11. Про Програму утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади на 2021-2022 роки

23 Грудень 2020

Рішення 11. Про Програму утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади на 2021-2022 роки

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Друга сесія Восьмого скликання

від 23 грудня 2020 року №11

Про Програму утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади на 2021-2022 роки

Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення належних умов для фінансування з міського бюджету заходів по ремонту доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Андрушівської  міської  територіальної громади, з метою покращення автомобільного сполучення в населених пунктах  територіальної громади, що сприятиме підвищенню соціально-економічного рівня розвитку в цілому, залученню нових інвестицій, створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечення умов для повноцінного проживання, роботи і відпочинку мешканців населених пунктів ради, вирішення соціальних та економічних проблем територіальної громади, покращення благоустрою населених пунктів Андрушівської  міської  територіальної громади, врахувавши рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 18.12.2020 року № 108, рекомендації постійних комісій міської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин, з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  Програму утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності Андрушівської  міської  територіальної громади на 2021-2022 роки (додається).
 2. Визначити головними розпорядниками коштів міського бюджету, передбачених на фінансування Програми, а також відповідальними виконавцями Програми Андрушівську міську раду в особі її виконавчого апарату.
 3. Управлінню фінансів міської ради  передбачити у міському бюджеті кошти на виконання заходів Програми. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин (Рудюк П.М.), з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.) заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Горкуна В.І.

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА


СХВАЛЕНО Рішення виконкому Андрушівської міської ради 18.12.2020 року №108

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення другої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання 23.12.2020 року №11

Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади на 2021-2022 роки

м. Андрушівка 2020 рік


ПРОГРАМА утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності Андрушівської  міської  територіальної громади громади на 2021-2022 роки

1.Ініціатор розроблення програмиАндрушівська міська рада
2.Розробник програмиВиконавчий апарат міської ради
3.Співрозробники програми
4.Відповідальний виконавець програмиВиконавчий комітет міської ради
5.Назва ПрограмиУтримання та ремонт автомобільних доріг загального користування у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності Андрушівської  міської  територіальної громади  на 2021-2022 роки
6.Законодавча база розроблення програмиЗакони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»
7.Підстава для розроблення ПрограмиНеобхідність поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Андрушівської  міської  територіальної  громади  на 2021-2022 роки
8.Мета і основні завдання ПрограмиЗбереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану наявної мережі доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Андрушівської  міської  територіальної  громади з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних термінів
9.Основні заходи ПрограмиПоліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг та споруд на них, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом,     поліпшення стану доріг у сільській місцевості
10.Строки реалізації Програми2021 – 2022 роки
11.Фінансове забезпечення ПрограмиФінансування Програми здійснюється за рахунок коштів   місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством
12.Загальний обсяг фінансо-вих ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.5000.0 тис. грн.  
7.1В тому числі бюджетних коштів:5000,0 тис. грн.
 – з них коштів міського бюджету5000,0 тис. грн.
 – позабюджетні кошти
8Основні джерела фінансування програмиміський бюджет
 1. Загальні положення

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Окрім того, з їх експлуатацією, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця району, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства країни свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.

Основою для розроблення даної Програми є Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

2. Мета Програми.

2.1.Метою Програми є:

 • покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності за рахунок коштів міського бюджету, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток населених пунктів Андрушівської  міської  територіальної  громади;
 • збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;
 • розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території Андрушівської  міської  територіальної  громади;
 • поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості;
 • покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів Андрушівської  міської  територіальної  громади, збільшення інвестиційної привабливості та розвитку за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності територіальної громади;
 • забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів виробництва, підприємств, установ  Андрушівської  міської  територіальної  громади незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів сполучення.

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

3.1.Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:

 • автомобільні дороги загального користування державного значення;
 • автомобільні дороги загального користування місцевого значення;
 • автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;
 • відомчі (технологічні) автомобільні дороги;
 • автомобільні дороги на приватних територіях.

3.2.Державне управління автомобільними дорогами загального користування здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи управління на місцях – філії Служби автомобільних доріг.

3.3.Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

3.4. У зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа Андрушівської  міської  територіальної  громади  втратила свої експлуатаційні якості і потребує як утримання так і ремонту. Перш за все викликають занепокоєння ті ділянки доріг по яких проходять автобусні сполучення, підвезення дітей до навчальних закладів, надання невідкладної медичної допомоги.

Внаслідок обмеженого фінансування обсяги здійснення ремонтних робіт існуючої мережі доріг є недостатніми. На даний час не здійснюється  ремонт дорожнього покриття на території населених пунктів Андрушівської  міської  територіальної  громади, а попередній ямковий ремонт  не має довготривалого ефекту і   потребує його повторного здійснення. 

3.5.Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг території Андрушівської  міської  територіальної  громади до 2022 року, враховуючи їх незадовільний експлуатаційний стан є:

 • збереження мережі автомобільних доріг;
 • забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;
 • забезпечення транспортної доступності  між населеними пунктами, районним та обласним центрами;
 • запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів, співпраця з сільськогосподарськими підприємствами.

4.Перелік завдань і заходів Програми

4.1.Основними завданнями програми є:

5.Очікувані результати виконання Програми

5.1.Виконання Програми забезпечить:

 • збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування;
 • виконання заходів з безпеки дорожнього руху;
 • ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на них ремонтних робіт;
 • покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;
 • покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності;
 • раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності.

5.2.Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж територіальної громади, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку Андрушівської  міської  територіальної  громади в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у громаду, дозволить розвиватися діючим підприємствам, створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади.

Сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.

6.Фінансування Програми.

6.1.Головний розпорядник коштів – Андрушівська міська рада в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

6.2.В межах отримання бюджетних призначень місцевому бюджету, Субвенції з Державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності  по коду   передбачає кошти на фінансування Програми.

6.3.Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених у міському бюджеті на відповідний рік по  «Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та ремонтом автомобільних доріг загального користування»,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.4.Програма є необхідною для забезпечення ремонту та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Андрушівської  міської  територіальної  громади. Доцільність заходів є обґрунтованими. Програма потребує залучення коштів Державного, місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Керуючий справами Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ


Додаток

до Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування,  у тому числі місцево-го значення, та вулиць і доріг комунальної власності Андрушів-ської  міської  територіальної громади на 2021-2022 роки

Ресурсне забезпечення

Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Андрушівської  міської  територіальної  громади на 2021-2022 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми Етапи виконання програми   Всього витрат на виконання програми
2021 рік 2022 рік
Обсяг ресурсів всього:   5000.0 В межах фінансових можливостей 5000.0
в тому числі, міський бюджет: 5000.0 В межах фінансових можливостей 5000.0

Керуючий справами Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ