Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №8 від 18.08.2021 р. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.02.2021 №12 “Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Андрушівської міської ради”

18 Серпень 2021

Рішення №8 від 18.08.2021 р. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.02.2021 №12 “Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Андрушівської міської ради”

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Одинадцята сесія

Восьмого скликання         

18.08.2021

№8  

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.02.2021 №12 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Андрушівської міської ради»

Відповідно до  статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 77, 78 Господарського кодексу України,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.02.2021 №12 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Андрушівської міської ради», а саме: пункти 4, 5 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Андрушівської міської ради викласти в наступній редакції:

«4.Проєкт фінансового плану підприємства у двох примірниках в паперовому та електронному вигляді подається у Андрушівську міську раду не пізніше 01 червня року, що передує плановому.

До проєкту фінансового плану підприємства додається пояснювальна записка (додаток 2 до Порядку), яка включає результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік.

У разі зменшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), прибутку або чистого прибутку порівняно із прогнозними та запланованими показниками поточного року підприємство обов’язково подає також обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

До проєкту фінансового плану підприємства додають в паперовому й електронному вигляді:

– баланс підприємства ;

– звіт про фінансові результати підприємства.

5.Андрушівська міська рада у місячний термін здійснює аналіз проєктів фінансових планів підприємств з обов’язковим порівнянням їх показників з показниками фінансово- господарської діяльності минулого року, виносить, на розгляд постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. У разі погодження проєкту фінансового плану постійною комісією він разом з проєктом рішення виноситься на розгляд чергової сесії міської ради та затверджує до 1 вересня року, що передує плановому.

Якщо проект фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього Порядку та встановленій формі, він підлягає поверненню на доопрацювання.

У разі повернення проекту фінансового плану підприємству на доопрацювання, підприємство протягом десяти днів доопрацьовує його відповідно до висловлених зауважень та повторно подає на розгляд в тому ж порядку.»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів  (Ткаченко Д.В.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Горкуна В.І.

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА