Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №6 від 30.11.2023 р. Про Програму зайнятості населення Андрушівської міської територіальної громади на 2024-2025 рік

30 Листопад 2023

Рішення №6 від 30.11.2023 р. Про Програму зайнятості населення Андрушівської міської територіальної громади на 2024-2025 рік

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцять дев’ята сесія                                                             Восьмого скликання

30.11.2023                                                                                                    №6

Про Програму зайнятості населення

Андрушівської міської територіальної

громади на 2024-2025 рік

Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  до статей 14, 18 Закону України «Про зайнятість населення», з метою соціального захисту окремих категорій громадян з числа жителів Андрушівської міської територіальної громади, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці, задля запобігання безробіттю населення, сприяння працевлаштуванню, надання підтримки безробітнім у період тимчасової втрати роботи, організації громадських робіт для забезпечення тимчасової зайнятості населення, врахувавши рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 24.11.2023 року №275, рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШУЄ:

1. Затвердити Програму зайнятості населення Андрушівської міської  територіальної громади на 2024-2025 рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Дмитро ТКАЧЕНКО) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія ДЕМЧЕНКА.

Міський голова                                                                            Галина БІЛЕЦЬКА

СХВАЛЕНО                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому                                         Рішення тридцять дев’ятої сесії Андрушівської міської ради                           Андрушівської міської ради                                                     24.11.2023 р. №275 ___                                   восьмого скликання

                                                                           30.11.2023  №6 ____

ПРОГРАМА

зайнятості населення Андрушівської міської

територіальної громади

на 2024-2025 рік

м. Андрушівка

2023

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

зайнятості населення Андрушівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки

1.Ініціатор розроблення програмиВідділ комунальної власності, містобудування та архітектури апарату міської ради та її виконавчого комітету
2.Рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради про схвалення проєкту програмивід 24.11.2023 року №275_____
3.Розробник програмиВідділ економічного розвитку та інвестицій апарату міської ради та її виконавчого комітету
4.Співрозробники програмиАндрушівське управління Бердичівської філії Житомирського обласного центру зайнятості.
5.Відповідальні виконавці програмиАндрушівська міська рада;Відділ соціального захисту та охорони здоров’я апарату міської ради та її виконавчого комітету;КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР;КП «ДОЗ Чайка» АМР;КНП «Центр ПМСД» АМР;КП АМР «КОМСЕРВІС»;КУ «ЦНСП» АМР;Андрушівське управління Бердичівської філія  Житомирського обласного центру зайнятості.
5.1Головні розпорядники коштівАндрушівська міська рада;  
6.Учасники програмиВідділ соціального захисту та охорони здоров’я апарату міської ради та її виконавчого комітетуКУ «ЦНСП»АМР;КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР;КП «ДОЗ Чайка»АМР;КП АМР «КОМСЕРВІС»
7.Термін реалізації програми2024-2025 рік
7.1Етапи виконання програми2024-2025 рік
8.Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програмиБюджет Андрушівської міської територіальної громади, власні кошти підприємств, установ, організацій,  кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
9.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього-
в тому числі:
В межах фінансових можливостей.
9.1.коштів міського бюджетуВ межах фінансових можливостей.
 коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіттяВ межах фінансових можливостей.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Програма розроблена з метою соціального захисту від безробіття на основі створення нових та збереження наявних робочих місць, сприяння самозайнятості, розвитку підприємництва, проведення на території Андрушівської міської територіальної громади активної соціально-економічної політики.

В основу програми покладено ключові положення :

 • Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5.08.2020 року №695;
 • Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року (рішення обласної ради від 18.12.2019 №1722 зі змінами).

Реалізація програми здійснюватиметься на засадах соціального партнерства шляхом консолідації зусиль сторін соціального діалогу, спрямованих на підвищення рівня економічної активності населення на регіональному ринку праці та сприяння зайнятості населення.

Розроблення програми зумовлено необхідністю посилення державного регулювання у сфері зайнятості населення та координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади з метою запобігання зростання безробіття та сприяння зайнятості громадян.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів Фонду загально обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у порядку визначеному Законом України «Про загально обов’язкове державне страхування на випадок безробіття», власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів інвесторів, коштів Фонду соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Питання щодо фінансування організації оплачуваних громадських робіт вирішується безпосередньо виконкомом міської ради і здійснюється на умовах співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду загально обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах Андрушівської міської  територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.

III. Визначення мети Програми.

У вирішенні питань щодо забезпечення зайнятості населення громади залишається ряд проблем, основними з яких є:

– скорочення пропозицій робочої сили та зростання попиту на неї (особливо під час повномасштабного вторгнення країни-агресора і ведення бойових дій;

– дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці;

– низький рівень заробітної плати у заявлених підприємствами до служби зайнятості вакансіях та вільних робочих місцях, середній розмір заробітної плати у яких незначно перевищує розмір мінімальної заробітної плати;

– працевлаштування мешканців сільської місцевості, зменшення потреби у робочій силі через відмову від тваринництва та переорієнтацію на сезонне виробництво зернових та технічних культур;

– молодіжне та жіноче безробіття;

– недостатній рівень підготовки робітничих кадрів професійно-технічними навчальними закладами;

– тіньова зайнятість населення;

– значне зростання кількості внутрішньо переміщених осіб;

– великий відтік робочої сили в зв’язку з виїздом за кордон;

– призив до ЗСУ для відбиття нападу на нашу країну.

Громадські роботи повинні задовольняти суспільні потреби Андрушівської міської територіальної громади й організовуватися за участі Андрушівського управління Бердичівської філії  Житомирського обласного центру зайнятості на договірних засадах.

Необхідні види громадських робіт визначаються виконавчим комітетом Андрушівської міської ради і повинні відповідати наступним критеріям:

 1. Мають тимчасовий характер.
 2. Для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії.
 3. Можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня.
 4. Мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону.
 5. Надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

З особами, які беруть участь у громадських роботах укладаються строкові трудові договори для працевлаштування на створені тимчасові робочі місця на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів. На осіб, які беруть участь у громадських роботах, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені, зокрема, законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Громадські роботи організовуються відповідно до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня  2013 р. № 175.

ІV.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання Проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні або працівники, які втратили частину заробітної плати, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, роботодавців, коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та інших незаборонених законодавством джерел, відбувається в межах затверджених асигнувань у місцевому бюджеті на відповідні роки.

Оплата праці таких осіб здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, визначений чинним законодавством, та відповідно до умов угоди.

Програма розрахована на 2024-2025 рік. Загальний обсяг фінансування – в межах фінансових можливостей.

V. Перелік завдань Програми та результативні показники.

З метою надання додаткової соціальної підтримки осіб, які шукають роботу і перебувають на обліку в Андрушівському управлінні Бердичівської філії Житомирського обласного центру зайнятості, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади, будуть створюватися тимчасові робочі місця для тимчасового працевлаштування безробітних осіб.

Вкрай важливою складовою громадських робіт є соціальний напрямок: догляд та надання допомоги особам похилого віку та особам з інвалідністю, дітям-сиротам; супровід осіб з інвалідністю по зору; допомога в оформленні документів, соціальний супровід, робота по догляду за особами похилого віку, особами з інвалідністю та інші роботи пов’язані із забезпеченням соціального супроводу або стороннього догляду за людьми, прибирання нежитлових приміщень, в яких здійснюється медико-соціальна допомога; внутрішньо переміщеним особам;  учасникам  бойових дій.

VІ. Напрями діяльності та заходи програми.

Очікується, що реалізація Програми зайнятості населення Андрушівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки забезпечить:

 • ефективне використання економічно активного населення Андрушівської міської територіальної громади у процесі структурної перебудови економіки, збалансованість попиту і пропозицій на ринку праці;
 • сприяння зайнятості населення шляхом збереження ефективно функціонуючих та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
 • підтримку самостійної зайнятості населення;
 • соціальну підтримку безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості з метою повернення їх до продуктивної зайнятості.

Крім того, організація громадських робіт у сфері соціальній, (зокрема, соціальний супровід), допоможе вирішити низку нагальних потреб осіб з інвалідністю та літніх людей, сприятиме їхній соціалізації та захисту їхніх прав.

Загалом, програма передбачає створення та оплату тимчасових робочих місць на базі:

– КУ «Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради»;

– КП «ДОЗ Чайка» Андрушівської міської ради;

– КП АМР «КОМСЕРВІС»;

–  Андрушівської міської ради (старостати);

– інших установ та організацій.

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на виконавчі органи Андрушівської міської ради, які є учасниками програми, та на Житомирський обласний центр зайнятості (Андрушівське управління Бердичівської філія Житомирського обласного центру зайнятості).

Контроль за використанням коштів здійснюється головними розпорядниками коштів.

Начальник відділукомунальної власності,

містобудування та архітектури                                                                     Надія ХОРОВА