Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №58 від 29.02.2024 р. Про внесення змін до Програми охорони  довкілля,  раціонального  використання природних ресурсів  та поводження з твердими побутовими відходами на   території   населених пунктів Андрушівської міської ради на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням двадцять шостої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання № 5 від 29.11.2022.

29 Лютий 2024

Рішення №58 від 29.02.2024 р. Про внесення змін до Програми охорони  довкілля,  раціонального  використання природних ресурсів  та поводження з твердими побутовими відходами на   території   населених пунктів Андрушівської міської ради на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням двадцять шостої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання № 5 від 29.11.2022.

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сорок друга сесія                                                                     Восьмого скликання

29.02.2024                                                                                                  №58

Про внесення змін до Програми охорони  довкілля,  раціонального  використання природних ресурсів  та поводження з твердими побутовими відходами на   території   населених пунктів Андрушівської міської ради на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням двадцять шостої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання № 5 від 29.11.2022

       Відповідно до ст.ст.25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про охорону навколишнього природнього середовища», «Про управління відходами», постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 №947 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів,  міська рада

ВИРІШУЄ :

1.Внести зміни до Програми охорони довкілля, раціонального  використання природних ресурсів та поводження з твердими побутовими відходами на території населених пунктів Андрушівської міської ради на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням двадцять шостої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання №5 від 29.11.2022, а саме:

1) в пункті шостому розділу шостого слова «розробити та затвердити схеми санітарного очищення населених пунктів (згідно Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів)»  замінити словами такого змісту: «розробити, погодити та затвердити місцевий план управління відходами Андрушівської міської територіальної громади (згідно затвердженого Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами)».;

2) п.8 доповнити розділом 3 «фінансування заходів здійснюється згідно Порядку використання коштів на виконання Програми охорони довкілля, раціонального  використання природних ресурсів та поводження з твердими побутовими відходами на території населених пунктів Андрушівської міської ради на 2023-2024 роки, що додається.

2. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Дмитро ТКАЧЕНКО) та заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира ГОРКУНА.

Міський голова                                                                             Галина БІЛЕЦЬКА

Додаток 1

до Програми

Порядок

використання коштів на виконання Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та поводження з твердими побутовими відходами на території населених пунктів Андрушівської міської ради на 2023-2024 роки

1.Цей Порядок визначає механізм використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та поводження з твердими побутовими відходами на території населених пунктів Андрушівської міської ради на 2023-2024 роки.

2.   Використання коштів державного, місцевих бюджетів, інших джерел не заборонених законодавством здійснюється в межах видатків, затверджених на реалізацію заходів Програми.

3.Кошти державного, місцевих бюджетів, інших джерел не заборонених законодавством спрямовуються на виконання заходів Програми, шляхом здійснення платежів  спрямованих на виконання цих заходів.

4.Здійснення платежів відбувається на відкритий банківський рахунок підприємства (установи, організації)- виконання робіт і послуг, постачальника товарів на підставі підготовлених головним розпорядником та затверджених в установленому порядку кошторисів, підписаних у двосторонньому порядку договорів, накладних та актів виконаних робіт згідно із чинним законодавством, а також на оплату витрат фізичних осіб, пов’язаних із виконанням заходів Програми відповідно до поданих авансових звітів.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

6. Не допускається використання коштів на придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані із виконанням заходів, виключний перелік яких зазначений у Програмі.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунка, реєстрація та облік бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

Головний спеціаліст відділу земельних

відносин та екології                                                               Володимир ШЕВЦОВ