Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №56 від 29.02.2024 р. Про затвердження звіту про результати виконання Програми «Питна вода Андрушівщини» на 2021-2023 роки.

29 Лютий 2024

Рішення №56 від 29.02.2024 р. Про затвердження звіту про результати виконання Програми «Питна вода Андрушівщини» на 2021-2023 роки.

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сорок друга сесія                                                                     Восьмого скликання

29.02.2024                                                                                                   №56

Про затвердження звіту про

результати виконання Програми

«Питна вода Андрушівщини»

на 2021-2023 роки

Відповідно ст.ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира ГОРКУНА, враховуючи  рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 16.02.2024 №38, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів,  міська рада

ВИРІШУЄ :

1.Затвердити звіт про результати виконання Програми «Питна вода Андрушівщини» на 2021-2023 роки, що додається.

Міський голова                                                                             Галина БІЛЕЦЬКА

Додаток
до рішення сорок другої сесії

Андрушівської міської рад

восьмого скликання

від 29.02.2024 р. №56       

ЗВІТ

про результати виконання Програми

«Питна вода Андрушівщини» на 2021-2023 роки

Програма «Питна вода Андрушівщини» на 2021-2023 роки спрямована на реалізацію державної політики у сфері забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» з урахуванням природних та економічних можливостей громади.

Метою програми було покращення забезпечення населення громади питною водою в межах норм питного водопостачання, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації.

Враховуючи реальний стан водопостачання на території міської ради, основними завданнями Програми «Питна вода Андрушівщини» на 2021-2023 роки були:

  1. Стабілізація фінансово-економічного стану КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» шляхом запровадження та постійного утримання економічно обґрунтованих тарифів на послуги, забезпечення мінімального рівня фінансування витрат на здійснення капітальних вкладень.
  2. Здійснення заходів щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва.
  3. Створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання та водовідведення.
  4. Здійснення заходів з дослідження і охорони джерел питного водопостачання (інвентаризація та екологічна оцінка стану поверхневих і підземних джерел, розроблення прогнозів їх якості, проведення паспортизації джерел питного водопостачання).
  5. Відновлення та реконструкція в населених пунктах системи питного водопостачання, що знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної води.

Для виконання Програми «Питна вода Андрушівщини» на 2021-2023 років проведені відповідні заходи:

1. Здійснювались заходи з дослідження і охорони джерел питного водопостачання (інвентаризація та екологічна оцінка стану підземних джерел, проведення паспортизації джерел питного водопостачання в тому числі колодязів та скважин).

2. Відновлення та реконструкція системи питного  водопостачання на території громади, що знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної води.

3. Покращення якості питної води з найбільшою невідповідністю якості питної води державним стандартам та санітарному законодавству.

4. Визначення населених пунктів з високим рівнем забруднення поверхневих вод з метою розширення обсягів використання підземних вод у таких населених пунктах (артезіанські свердловини, колодязі).

5. Створення водоохоронних зон з комплексом заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів, а також винесення об’єктів забруднення з прибережних смуг.

6. Проведення моніторингу у сфері питного водопостачання та водовідведення.

На фінансування Програми питна вода Андрушівщини  на території населених пунктів Андрушівської територіальної громади на 2021-2023 роки кошти з  бюджету міської ради не виділялись.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                   Володимир ГОРКУН