Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №50 від 24.02.2023 р. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної громади на 2023 рік

24 Лютий 2023

Рішення №50 від 24.02.2023 р. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної громади на 2023 рік

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ   Двадцять дев’ята сесія                                                           Восьмого скликання                                                                                                          24.02.2023                                                                                                № 50          Про внесення змін до бюджету  Андрушівської міської територіальної громади на 2023 рік   (0655700000)       код бюджету     

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШУЄ:

  1. Спрямувати на проведення витрат 7 412 263 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади.
  2. Спрямувати на проведення витрат 1 606 052 гривень залишків бюджетних коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.
  3. Внести зміни у рішення міської ради від 16.12.2022 № 11  «Про бюджет  Андрушівської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами, а саме:

1) у підпункті 1) пункту 1 цифри 192 030 962,  190 758 462замінити, відповідно, цифрами 192 830 262,  191 557 762;

2)  у підпункті 2) пункту 1 цифри 192 030 962,  190 758 462, 1 272 500 замінити, відповідно, цифрами 201 848 577,  188 651 129, 13 197 448;

3) у підпункті 3) пункту 1 цифри 0,2 замінити, відповідно, цифрами 0,1;

4) у підпункті 4) пункту 1 цифри 6 182 037 та 4,6 замінити, відповідно, цифрами 3 720 880 та 1,97;

3.1. Пункт 1 доповнити підпунктами 5), 6),  такого змісту:

«5) Установити в цілому профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 2 906 633 гривень, з них:

– профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 10 318 896 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

– дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 7 412 263 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, який виник станом на 01.01.2023.;

„6) Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 11 924 948 гривень, джерелами покриття якого визначити:

– надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 10 318 896 гривень;

– використання залишків коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли станом 01.01.2023, у сумі 1 606 052 гривень, у т. ч.:

від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку – 256 000 гривень;

від  надходжень до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами –  89 000 гривень;

від надходжень бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади – 1 261 052 гривень».

3.2. Пункт 3 викласти в такій редакції: «3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3, у тому числі інші субвенції з бюджету міської територіальної громади місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1., субвенції з бюджету міської територіальної громади державному бюджету на виконання  програм соціально-економічного розвитку регіонів  згідно з додатком 3.2».

3.3. У пункті 4 цифри 100 251 653 гривень замінити, відповідно, цифрами
168 115 264 гривень.

3.4. Пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101 Бюджетного кодексу України.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України».

3.5. Пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України».

3.6.  Пункт 7 викласти у такій редакції:

«7.  Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статей 691, 101 Бюджетного кодексу України, залишки коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли станом на 01.01.2023, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України».

4. Рішення доповнити пунктом 22 такого змісту: «22. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктівзгідно з додатком 5 до рішення».

  • Це рішення набирає чинності з моменту прийняття Андрушівською міською радою.

6. Додатки 1-4  викласти в новій редакції та доповнити рішення сесії додатками 3.2, 5, 6 (додаються).

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.) та секретаря ради Прокопенко О.В.

Міський голова                                                                           Галина БІЛЕЦЬКА


Додатки: