Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №3 від 31.08.2023 р. Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Андрушівської міської ради

31 Серпень 2023

Рішення №3 від 31.08.2023 р. Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Андрушівської міської ради

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцять п’ята сесія                                                                     Восьмого скликання

31.08.2023                                                                                                      №3

Про затвердження Правил благоустрою

території  населених пунктів

Андрушівської міської ради

Відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Водного кодексу України, пункту 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року №310, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2017 за №1529/31397, Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України 19.11.2003 року №193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 вересня 2004 р. за №1113/9712, розглянувши лист Державної регуляторної служби України №1836/20-23 від 17.05.2023, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин, міська рада

ВИРІШУЄ:

          1. Затвердити Правила благоустрою території населених пунктів Андрушівської міської ради (додаються).

          2. Визнати такими, що втратили чинність Правила благоустрою міста Андрушівка, затверджені рішенням 22 сесії Андрушівської міської ради шостого скликання від 14.11.2012.

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин (Петро РУДЮК) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира ГОРКУНА

Міський голова                                                                                Галина БІЛЕЦЬКА

Додаток

до рішення тридцять п’ятої  сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання 

від 31.08.2023 року №3

ПРАВИЛА

благоустрою території населених пунктів

Андрушівської міської ради

2023 рік

Розділ 1. Загальні положення

1. Правила благоустрою території населених пунктів Андрушівської міської ради (далі – Правила) – є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів Андрушівської міської ради, визначаються правові, економічні засади благоустрою, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин  у сфері благоустрою території громади.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території громади  виконавчим органом міської ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками, фізичними особами – підприємцями та громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

2.Правила розробленні відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.12.2017 за №1529/31397, Кодексів України, нормативно-правових актів та нормативних документів.

3.Благоустрій  територіальної громади передбачає:

1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території громади у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів;

2) організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико- культурного та іншого призначення;

3) створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою громади.

3.1.Система благоустрою громади включає:

1) управління у сфері благоустрою громади;

2) визначення суб’єктів та об’єктів у сфері благоустрою громади;

3) організацію благоустрою громади;

4) стандартизацію і нормування у сфері благоустрою громади;

5) фінансове забезпечення благоустрою громади;

6) встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою громади.

3.3. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території громади:

1) загальний санітарний день прибирання населених пунктів громади – четвер.

2) об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення на засадах їх раціонального використання та з

урахуванням вимог правил благоустрою, інших вимог, передбачених законодавством.

3.3.До об’єктів благоустрою громади належать:

Території загального користування:

1) парки, парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі майданчики, рекреаційні зони, сади, сквери та інші майданчики;

2) території пам’яток культурної спадщини;

3) площі, вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

4) кладовища;

5) інші території загального користування;

6) прибудинкові території;

7) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

8) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До об’єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах  громади.

3.4. Елементами благоустрою є:

1) покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження, у тому числі уздовж вулиць і доріг, у парках, садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) площадки для збирання відходів;

5)будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

6) об’єкти монументального мистецтва;

7) місця для зупинки транспортних засобів;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

9)технічні засоби регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, знаки місць для зупинки транспортних засобів, пішохідні переходи);

10) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

11) вуличне освітлення;

12) малі архітектурні форми;

13) тимчасові споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, для здійснення підприємницької діяльності;

14) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

15) урни, контейнери для сміття;

16) громадські вбиральні;

17) інші елементи, визначені нормативно-правовими актами.

3.5. Визначення термінів:

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі – балансоутримувач) – власник або юридична  особа,  яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде

бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

Безхазяйні відходи – такі щодо яких не встановлено власника або власник яких невідомий.

Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Виробник відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.

Відновна вартість зелених насаджень – це вартість, яка визначає їхню цінність, включаючи витрати на відновлення.

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

Власник відходів – фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами.

Вуличні насадження – озеленена територія вздовж вулиць міста і населених пунктів громади.

Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережи вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-будинкових та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, площі, автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворувальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, грунтозахисних або інших цілей.

Джерело викиду – об’єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин.

Прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру.

Заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи видалення).

Зелені насадження – це дерева, чагарники, квітки та трав’яна рослинність природного і штучного походження на території відповідного населеного пункту.

Користувачі земельних ділянок – юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди

Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

Мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

Об’єкт озеленення – територія, призначена для озеленення, на якій передбачається реконструкція і проведення капітального або поточного ремонтів об’єктів зеленого фонду.

Об’єкти благоустрою – сукупність усіх територій громади, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, природно – заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших.

Побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Помиї – рідкі відходи, що утворюються під час прання, умивання, миття посуду та прибирання приміщень, приготування їжі та можуть містити залишки твердих відходів (поліетилен, папір, ганчір’я тощо).

Послуги з вивезення побутових відходів – збирання, перевезення відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об’єктів оброблення, утилізації чи видалення.

Пошкодження зелених насаджень – надання шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, гілкам дерево-чагарникових порід, а також газонам, квітникам, але яка не припинила їх росту.

Прибудинкова територія –  це територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної

документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Прибирання територій – санітарне очищення елементів благоустрою, що знаходяться на територіях населених місць, збирання та перевезення у встановлені місця відходів, листя, гілля, снігу, льоду тощо.

Рекламні засоби (з обладнанням) – це елементи благоустрою громади, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та підземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.

Рекреаційна зона – спеціально виділена генеральним планом і організована територія в населених пунктах громади і зеленій зоні, призначена для відпочинку населення.

Санітарне очищення населених місць (санітарне очищення) – комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, що утворилися в населених місцях, а також прибирання територій з метою запобігання шкідливого впливу факторів середовища життєдіяльності на життя і здоров’я людини та майбутніх поколінь.

Санітарно-захисна зона – територія навколо потенційно небезпечного підприємства, в межах якої заборонено проживання населення та ведення господарської діяльності, розміри якої встановлюються проектною документацією відповідно до державних нормативних документів.

Схема санітарного очищення – документ, у якому містяться графічні та текстові матеріали щодо черговості здійснення заходів та обсягів робіт з санітарного очищення, систем і методів збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, необхідної кількості сміттєвозів, механізмів, устаткування та інвентарю.

Тверді відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Територія прибирання – територія на якій проведений комплекс заходів щодо збору, вивезення сміття та складається з території суб’єкта господарювання, закріпленої території та прилеглої території.

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Тротуар – елемент вулиці, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном, призначений для руху пішоходів та має тверде покриття.

Утримання зелених насаджень – дотримання режиму їх використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють нормальному ростові.

Фасад – обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна) з боку вулиці або головного входу.

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги» та іншими актами законодавства.

Розділ 2.Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою

2.1. Громадяни, у сфері благоустрою території населених пунктів Андрушівської міської ради мають право:

1) користуватись об’єктами благоустрою населених пунктів;

2) брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів;

3) вносити на розгляд  у визначеному законодавством порядку до уповноважених органів, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

4) отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населених пунктів та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

5) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

7) звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

2.2. Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:

1) утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою територій населених пунктів прилеглу до цих об’єктів територію;

2) дотримуватися правил благоустрою територій населених пунктів;

3) не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених пунктів;

4) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

5) допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Розділ 3. Права та обов’язки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності у сфері благоустрою території населених пунктів Андрушівської міської ради

3.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою населених пунктів громади мають право:

1) брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

2) брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою населених пунктів громади;

3) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил благоустрою території населених пунктів Андрушівської міської ради або призводять до її нецільового використання;

4) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

5) вносити на розгляд уповноважених органів, підпрємств, установ, організацій пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів громади.

3.2. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

1) брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

2) брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою населених пунктів;

3) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території населених пунктів або призводять до її нецільового використання;

4) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

5) вносити на розгляд уповноважених органів, підприємств, устапнов та організацій пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

3.3. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

1) утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів територію;

2) утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);

3) усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4) усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

5) проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин), що здійснюються у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

6) у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

7) відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;

8) допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Розділ 4. Порядок здійснення благоустрою та утримання території загального користування Андрушівської міської ради

4.1. Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, парків – пам’яток садово- паркового мистецтва, меморіальних комплексів, спортивних, дитячих майданчиків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів , територій для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

4.2. Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

1) санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя, гілля; встановлення урн на відстані не більше 50 метрів одна від одної вздовж алей та їх очищення, встановлення сміттєзбірних майданчиків (майданчиків для тимчасового накопичення відходів);

2) освітлення територій;

3) озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

4) утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані, належних балансоутримувачу будівель, споруд, конструкцій;

5) встановлення та утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

6) збір листя на території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється тільки на алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках на відстані 1 м від них. Зібране листя вивозиться на спеціально відведені місця. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя, гілля категорично забороняється;

7) утримання в належному стані зелених насаджень включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативно-правових актів;

8) пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

4.3. Доріг, вулиць (провулків, проїздів):

1) власники, балансоутримувачі доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання, вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони;

2) використовувати доріг не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів та за узгодженням з Управлінням патрульної поліції в Житомирській області.

3) озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.

4.4. Власники, балансоутримувачі дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

1) своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

2) постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди дорожнього руху, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

3) аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

4) брати участь спільно з правоохоронними, контролюючими органами  в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

5) власники транспортних засобів, водії зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти сипучих матеріалів, землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїжджої частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу вантажем, пошкодження тари, розвіювання

безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

6) забороняється заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних паливозаправників, займатися торгівлею паливно- мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїжджій частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах.

7) власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» міських, сільських вулиць і доріг, зобов’язані:

8) утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

9) установлювати і утримувати в справному та естетичному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти.

4.5. Власники та користувачі земельних ділянок під спорудами побутово-торгового призначення та іншими будинками та спорудами масового відвідування, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, інженерних комунікацій, що розташовані в межах “червоних ліній” міських, сільських вулиць і доріг, зобов’язані:

1) у місцях розміщення споруд побутово – торгового призначення та інших будинків і споруд масового відвідування, тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально – культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності влаштовувати із врахувіанням вимог нормативних актів місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти;

2) утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів, інші елементи дорожніх об’єктів;

3) забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

4) забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об’єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

5) дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

4.6. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

1) розміщувати споруди та об’єкти;

2) смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

3) спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

4) скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

5) встановлювати намети;

6) випасати худобу та свійську птицю;

7) скидати сніг.

Розділ.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території

5.1. Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його земельної ділянки територію.

5.2. До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва).

5.3. Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

1) прибирання сміття, відходів, листя;

2) озеленення;

3) збереження зелених насаджень;

4) догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

5) скошування трави кожної другої суботи місяця;

6) видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного гілля;

7) відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках.

5.4. Підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у кювети, меліоративні канали, річки, сад та особливо на територіях прилеглих до житлової забудови.

5.5. Забороняється розміщення або залишення будівельних матеріалів (піску, щебню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прилеглій території.

5.6. За невиконання або неналежне виконання правил здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення.

5.7. Підставою для розміщення тимчасових споруд (далі-ТС) є паспорт прив’язки ТС. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до відповідного виконавчого органу міської ради  із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС.

5.8. Підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, ринки, зобов’язані утримувати у зразковому порядку тимчасові споруди.

6. Порядок здійснення благоустрою суб’єктами господарювання

6.1. Відповідальні посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, юридичні особи, що мають будинки і споруди на праві господарського відання, в орендному користуванні зобов’язані:

1) Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.

2) Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з

балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини).

3) Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4) Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

5) Проводити згідно з планами, затвердженими рішенням виконавчого комітету Андрушівської міської ради інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин).

6) У процесі утримання об’єктів (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані

7) Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

8) Впроваджувати системи технічних оглядів територій, будівель і споруд.

7. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

7.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

1) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

2) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

3) вивозити або звалювати в невідведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища;

4) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками, насінням тощо;

5) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

6) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

7) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

8) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

9) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин;

10) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях;

11) самовільно підключатись до мереж водопостачання та зливової каналізації;

12) самовільно займати земельні ділянки на всій території Андрушівської міської ради  і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;

13) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

14) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

15) ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у невизначених для цього місцях, крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці;

16) заправляти, ремонтувати, здійснювати заходи з догляду за транспортними засобами і механізмами на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, ставків, на пішохідних доріжках, тротуарах, у парках, скверах тощо, а також пересуватися транспортними засобами по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, квітниках, інших зелених зонах (луги, галявини тощо) території Андрушівської міської ради та паркувати на них транспортні засоби;

17) залишати транспортні та інші самохідні засоби, машини і механізми на внутрішньо квартальних проїздах або переобладнувати проїзди у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо;

18) розпалювати багаття, спалювати промислові чи побутові відходи, листя, гілки, тощо;

19) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;

20) захаращувати балкони, лоджії, вікна предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, викидати з них сміття тощо;

21) вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

8. Порядок утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

1.Забороняється самовільне встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

2.Утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності , здійснюється їх власниками, балансоутримувачами або користувачами.

3.Біля кожної тимчасової споруди, повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу та інші елементи благоустрою відповідно до вимог чинного законодавства та цих правил.

4.У разі розміщення тимчасової споруди на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути облаштована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.

5. Біля кожної тимчасової споруди встановлюються урни для сміття.

6. Підключення тимчасових споруд до мереж та комунікацій здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж та комунікацій.

7.Забороняється користуватися тимчасовими спорудами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками, балансоутримувачами та користувачами не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні мережі водовідведення.

8.Забороняється під час експлуатації тимчасових споруд пошкоджувати або знищувати зелені насадження, якщо інше не передбачено узгодженим проектним рішенням.

9. Контроль у сфері благоустрою території населених пунктів Андрушівської міської ради

1. Контроль у сфері благоустрою території населених пунктів Андрушівської міської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.

2. Якщо під час перевірки виявлені причини та умови, які спричинили порушення благоустрою, посадова особа контролюючого органу зобов’язана скласти та видати офіційний документ – припис, який є обов’язковим для виконання в термін до десяти діб.

3. У приписі зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складений припис, та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють порушення благоустрою території.

4. Припис підписується особою, яка його склала, і особою, на яку він складений. У разі відмови особи отримати припис в графі “Припис одержав” робиться про це запис.

5. Посадова особа контролюючого органу, яка під час перевірки об’єкта благоустрою виявила порушення вимог цих Правил, зобов’язана на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу правопорушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення правопорушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

7. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

7. При складанні протоколу правопорушникові роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

8. Особа, яка виявила порушення, здійснює заходи щодо встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, шляхом направлення запитів до правоохоронних органів тощо.

8.1. Після складення протоколу, він у п’ятиденний строк надсилається на розгляд до адміністративної комісії за місцем проживання порушника.

9. Справа про адміністративне правопорушення розглядається адміністративною комісією в п’ятнадцятиденний строк з дня отримання протоколу про адміністративне правопорушення. На засідання адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення.

9.1. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по справі. Постанова повинна містити: найменування органу, який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.

10. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

10. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил

благоустрою

1. Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

2. У разі порушення Правил благоустрою винні особи, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для негайного усунення наслідків такого порушення.

3. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об’єктів благоустрою населених пунктів з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

4) порушенні правил благоустрою територій населених пунктів;

5) порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою населеного пункту;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населених пунктів;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення населених пунктів, крім випадків, передбачених статтею 28 цього Закону;

9) забрудненні (засміченні) території населеного пункту;

10) неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо.

3.1. Законом України «Про благоустрій» може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

3.2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

4. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

4. Збитки завдані об’єкту чи елементу благоустрою в результаті порушення

законодавства України та цих Правил підлягають відшкодуванню у визначений термін, але не більше п’яти робочих днів.

11. Порядок внесення змін та доповнень до Правил

1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення сесією Андрушівської міської ради.

Секретар ради                                                                  Ольга ПРОКОПЕНКО