Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №3 від 30.11.2023 р. Про затвердження Програми «Питна вода Андрушівщини» на 2024-2026 роки

30 Листопад 2023

Рішення №3 від 30.11.2023 р. Про затвердження Програми «Питна вода Андрушівщини» на 2024-2026 роки

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


         АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА                                                         

         ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцять дев’ята  сесія                                                                           Восьмого скликання

30.11.2023                                                                                                     №3

Про затвердження  Програми

«Питна вода Андрушівщини»

 на 2024-2026 роки

Відповідно до ст.ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист Андрушівського районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області «Про стан господарсько-питного водопостачання населення», рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 24.11.2023 р. №273, рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШУЄ:

1.Затвердити Програму «Питна вода Андрушівщини» на 2024-2026 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів          (Дмитро ТКАЧЕНКО) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира ГОРКУНА.

Міський голова                                                                        Галина БІЛЕЦЬКА

СХВАЛЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому                                          Рішення тридцять дев’ятої сесії Андрушівської міської ради                            Андрушівської міської ради                            від 24.11.2023  №273                                        восьмого скликання                                                                                                                 від 30.11.2023   №3

Програма

«Питна вода Андрушівщини»

на 2024-2026 роки

м. Андрушівка

2023рік

ПАСПОРТ

Програми «Питна вода Андрушівщини»

на 2024-2026 роки»

1.Ініціатор розроблення ПрограмиВідділ земельних відносин та екології Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету
2.Розробник ПрограмиВідділ земельних відносин та екології Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету
3.Співрозробники ПрограмиВідділ економічного розвитку та інвестицій, комунальної власності, містобудування та архітектури, установи та організації громади
4.Відповідальні виконавці ПрограмиВідділ комунальної власності, містобудування та архітектури, відділ економічного розвитку та інвестицій, відділ земельних відносин та екології Андрушівської міської ради, КП «Комсервіс» Андрушівської міської ради
5.Учасники ПрограмиВідділи міської ради, установи і організації міста, старости сіл.
6.Терміни реалізації Програми2024–2026 роки
7.Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні ПрограмиОбласний бюджет, бюджет Андрушівської територіальної громади (в межах фінансових можливостей)
8.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми  В межах фінансових можливостей
8.1.В тому числі 
  обласнийВ межах фінансових можливостей
 – місцевий бюджетВ межах фінансових можливостей
 – інші джерелаДжерела фінансування які незаборонені законом
9.Основні джерела фінансування ПрограмиОбласний бюджет, бюджет Андрушівської територіальної громади (в межах фінансових можливостей)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма «Питна вода Андрушівщини» на 2024-2026 роки» (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення громади якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

Забезпечення жителів Андрушівської громади питною водою є однією з пріоритетних завдань, розв’язання яких необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Розроблення Програми обумовлено :

 • незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;
 • потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в громаді внаслідок низької якості питної води в шахтних колодязів;
 • незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;
 • застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення міста та сіл громади;
 • високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;
 • обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному стані та експлуатації системи питного водопостачання та водовідведення.

Розділ I

Якість питної води та сучасний стан водопровідно-каналізаційної

мережі на території  Андрушівської міської ради.

Гідрологічна мережа населених пунктів Андрушівської громади (представлена р. Гуйва (права притока р. Тетерів) та річкою Пустоха (ліва притока річки Гуйва).,Загальна площа яких становить  майже 1200 га.

Водопостачання та водовідведення здійснює комунальне підприємство «Комсервіс» Андрушівської міської ради та його структурний підрозділ Водоканал. У господарському віданні підприємства водопровідно-каналізаційного господарства на території міста перебуває 65 км мереж водопостачання, 34 км стоять на балансі КП «Комсервіс», 4 артезіанських свердловини (3 працюючі та 1 законсервована), 1 станція підйому води, 2 водо-каналізаційні очисні споруди та 3каналізаційно-насосні станції.

В той же час на території Андрушівської міської ради є ряд мереж водопостачання та водовідведення, які потребують заміни, ремонту, завершення робіт та введення в експлуатацію.

Тому, проблема водопостачання населення Андрушівської міської ради питною водою належної якості та водовідведення має стратегічне значення і потребує комплексного вирішення.

Оцінюючи санітарно-гігієнічну ситуацію, необхідно констатувати, що все населення громади так чи інакше підпадає під вплив шкідливих факторів.

Серед причин низької якості питної води є :

 • забруднення поверхневого стоку – залишками агрохімікатів, вмістом побутових вигрібних ям та септиків, стихійних звалищ твердих побутових відходів, дощових вод;
 • невідповідність стандартам – технології очистки води;
 • невідповідність стандартам – технології очистки стічних вод;
 • погіршення стану водопровідних і каналізаційних мереж;
 • наявність невпізнаних і непридатних для використання агрохімікатів, що зберігаються у непристосованих умовах.

Джерелами несприятливого впливу на водойми і їх забруднення служать :

 • господарсько-побутові стічні води : Андрушівської  міської  лікарні.
 • стічні води підприємств : ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», ТОВ «Агрохолдинг» Хортиця».
 • надходження дощових і талих вод з прибережних територій і населених місць.
 • відсутність належної санітарної очистки і благоустрою населених пунктів.
 • невпорядковане зберігання невизначених і непридатних для використання агрохімікатів на території громади.

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Питне водопостачання на території Андрушівської міської ради майже на 75% (колодязі) забезпечується за рахунок використання поверхневих вод і воно є найбільш невирішеним. Стосовно причин забруднення, враховуючи дані поточного обстеження, можна зробити такі висновки.

 Колодязі побудовано самовільно, без санітарно-топографічного обстеження, характеристики водомістких порід, ступеню водопроникності шарів, які перекривають водоносний горизонт, аналіз стану води діючих колодязів, які живляться водою з цього горизонту. Санітарно-технічне обстеження також не проводилось, тому не враховувалась глибина залягання водоносного горизонту і, відповідно, колодязі не заглиблені в водоносний горизонт для кращого його розкриття і збільшення шару води.

Якість води в основному залежить від гігієнічного стану навколишнього середовища. Населення та сільськогосподарські підприємства, вирощуючи сільськогосподарську продукцію, вносять в грунт не лише органічні добрива, а й мінеральні та хімічні засоби. Окрім того, мешканці сільської місцевості облаштовують собі додаткові зручності: водогін від власної криниці, каналізацію, яка відповідає санітарним нормам лише у межах житлового будинку.

Цивілізовані побутові умови у декілька разів збільшують споживання питної води, збільшується використання побутової хімії. В той же час очистка стічних вод домогосподарств виконується як правило найпростішим чином  у вигляді фільтрації через шар ґрунту, який підстилає септик. Як наслідок, в грунті накопичуються віруси, патогенні мікроорганізми, органічні сполуки і увесь хімічний склад мийних засобів, які грунтовими водами транспортуються у відкриті водойми, шахтні криниці, створюючи ризик ураження людей.

ВОДОГОНИ

Станом на 1 вересня 2023 року централізованим питним водопостачанням забезпечено 92% населення м. Андрушівка, 8% – через шахтні колодязі, с. Гальчин (73%/27%), с. Мостове (11%/89%), c. Нова Котельня (25%/75%) , с. Мала П’ятигірка всього 22% населення громади.

На території громади функціонує 7 водопроводів,  в тому числі: 3 – комунальної форми власності м. Андрушівка, с. Гальчин, с. Нехворощ; 1- с. М. П’ятигірка (не  прийнятий на баланс); 1 – с. Мостове кооператив «Надія»; 2-відомчі-  ВАТ «Андрушівський маслосирзавод», ПОСП «Колос» с. Нова Котельня.

Всі водопроводи використовують артезіанські свердловини, тому вода в них за бактеріологічними показниками стабільної якості.

На території Андрушівської міської ради  є велика кількість артезіанських свердловин, які не використовуються і в зв’язку з цим підлягають консервації (тампонуванню). Їх кількість невизначена. Частина з цих артезіанських свердловин є безхазяйними. Санітарно-технічний стан та обладнання більшості свердловин громади які експлуатуються вкрай незадовільний: охоронні зони виділені лише на 24 свердловинах, обладнання піддалось корозії, паспорти на 80% відсутні. Із існуючих всі потребують проведення реконструкції або капітального ремонту.

КАНАЛІЗАЦІЯ ТА ОЧИСНІ СПОРУДИ

Станом на 1 вересня 2023 року централізованими системами водовідведення та очистки стічних вод забезпечено частково населення м. Андрушівка (30% – централізовано з відведенням стічних вод на очисні споруди ТОВ «Агрохолдинг» Хортиця» та  КП «Комсервіс», 70% – вигрібні ями, септики).

Очисні споруди повної біологічної очистки ТОВ «Агрохолдинг» Хортиця», введені в експлуатацію в 1984 році. Розраховані на приймання господарсько-побутових і виробничих стічних вод спиртового заводу та господарсько-побутових стічних вод міста. З 1990 року приймаються стічні води ТОВ „Андрушівський маслосирзавод”. Проектом передбачалось попереднє очищення їх на очисних спорудах маслосирзаводу. Однак на теперішній час ці споруди не можуть забезпечити нормативну якість очищення стічних вод в ході використання всіх, існуючих на сьогодні, технологічних схем переробки молока. Отож періодично стічні води маслосирзавода, що надходять в каналізаційну мережу міста і далі на очисні споруди, призводять до неякісної роботи очисних споруд спиртового заводу. Крім того, складний фінансово-економічний стан спиртзаводу, що погіршується протягом останнього десятиріччя, не дає змоги забезпечити достатнє фінансування очисних споруд, дотримання термінів капітальних і планово-попереджувальних ремонтів.

Також очисні споруди повної біологічної очистки міської ради які введені в експлуатацію 2022р. та передані на баланс КП «Комсервіс» розраховані на приймання господарсько-побутових стічних вод міста.

 Очисні споруди центральної районної лікарні повністю виведені з ладу, тимчасово проведено перевід стічної води у відстійники бувшого Андрушівського цукрового заводу (північно-східна частина м. Андрушівка).

Внаслідок невмілого застосування, перш за все населенням, сучасних агротехнологій в грунт потрапляють хімічні засоби захисту рослин. Власники садиб, малих виробничих об’єктів каналізують свої стічні води у вигрібні ями. При цьому в грунт та відповідно грунтові води інфільтруються небезпечні хімічні речовини та біологічні сполуки.

Протягом останніх двадцяти років рівень стояння води у криницях поступово і неухильно знижується. Тому кожна наступна криниця має бути глибшою.

За даними лабораторних досліджень, спостерігається стабільне погіршення якості криничної води за хімічними показниками. Отже, на якість питної води у криницях негативно впливають побутові стічні води, активне використання хімічних стимуляторів росту  та засобів захисту рослин, невпорядковане поводження з побутовими відходами.

Розділ II

Мета Програми та основні проблеми, які необхідно вирішити

в процесі її виконання

Програма «Питна вода» на 2024-2026 роки» спрямована на реалізацію державної політики у сфері забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» з урахуванням природних та економічних можливостей громади.

Метою програми є покращення забезпечення населення громади питною водою в межах норм питного водопостачання, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити слідуючі завдання  :

 1. Стабілізувати фінансово-економічний стан КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» шляхом запровадження та постійного утримання економічно обґрунтованих тарифів на послуги, забезпечити мінімальний рівень фінансування витрат на здійснення капітальних вкладень.
 2. Здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва.
 3. Створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання та водовідведення.
 4. Здійснити заходи з дослідження і охорони джерел питного водопостачання (інвентаризація та екологічна оцінка стану поверхневих і підземних джерел, розроблення прогнозів їх якості, проведення паспортизації джерел питного водопостачання).
 5. Відновити та реконструювати в сільських населених пунктах системи питного водопостачання, що знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної води.

Розділ III

Заходи по виконанню Програми

1. Здійснити заходи з дослідження і охорони джерел питного водопостачання (інвентаризація та екологічна оцінка стану підземних джерел, проведення паспортизації джерел питного водопостачання в тому числі колодязів та скважин).

2. Відновити та реконструювати системи питного  водопостачання на території громади, що знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної води.

3. Покращити якість питної води з найбільшою невідповідністю якості питної води державним стандартам та санітарному законодавству.

4. Визначити населені пункти з високим рівнем забруднення поверхневих вод з метою розширення обсягів використання підземних вод у таких населених пунктах (артезіанські свердловини, колодязі).

5. Створення водоохоронних зон з комплексом заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів, а також винесення об’єктів забруднення з прибережних смуг.

6. Забезпечити проведення моніторингу у сфері питного водопостачання та водовідведення.

Заходи техніко-економічного спрямування :

 1. Стабілізувати фінансово-економічний стан КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з урахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень.
 2. Розробити схеми оптимізації роботи централізованих систем водопостачання населених пунктів, провести енергетичний аудит водогінних мереж, якими постачає воду КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» (м.Андрушівка та с.Гальчин) та обладнання станцій 1 та 2 підйому, з метою підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів в ході добудови та реконструкції водогінних мереж.
 3. Здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва.
 4. Створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання та водовідведення.
 5. Відновити та реконструювати в сільських населених пунктах системи питного водопостачання, що знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної води.
 6. Реконструкція систем каналізаційних мереж і споруд по місту.
 7. Впровадження оборотних систем виробничого водопостачання, систем послідовного і повторного використання води.
 8. Прийняття в комунальну власність безхазяйних артезіанських свердловин та їх консервація (тампонаж).

Заходи просвітницько-інформаційного спрямування :

 1. Впровадження в навчальних закладах в межах діючих навчальних програм, позакласної роботи ознайомлення учнів про важливість ощадливого споживання води, належного поводження з побутовими відходами,  виховання дбайливого ставлення до довкілля тощо.
 2. Проведення через засоби масової інформації роз’яснювальної роботи серед населення :

-про необхідність поглиблення, розчистки, влаштування нових шахтних колодязів;

-про основні правила влаштування нових шахтних колодязів, опосередковану вартість робіт в регіоні, основних виконавців таких робіт;

-про згубний вплив на стан джерел поверхневого водопостачання утилізації побутових відходів в непризначених для цього місцях, перш за все на берегах водойм, публікація заміток та фоторепортажів з негативними та позитивними прикладами.

Очікувані результати реалізації заходів Програми

Очікується, що в результаті реалізації Програми буде:

 1. Під’єднано максимальну можливу кількість промислових і соціально-культурних об’єктів до систем очищення стічних вод.
 2. Убезпечено від забруднення водоносних горизонтів в місцях розташування артезіанських свердловин.
 3. Поліпшено стан забезпечення населення громади питною водою, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища.

Начальник відділу земельних

 відносин та екології                                                             Наталія БАЙБУЛА

Напрямки діяльності та заходи Програми «Питна вода Андрушівщини» на 2024-2026 роки

з/пПерелік заходів  програмиТермін виконання заходуВиконавціДжерела фінансування (для місцевих бюджетів в межах коштів передбачених в кошторисах видатків)Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн.Очікуваний результат
1Будівництво водопроводу та водопостачання с. Камені.2024-2026рр.КП Андрушівської міської ради „Комсервіс”Андрушівська міська радаВ межах фінансових можливостейПоліпшення водопостачання жителів населеного пункту
2.Продовження розбудови водопровідних мереж та споруд в с. Нехворощ  2024-2026рр.КП Андрушівської міської ради „Комсервіс”Андрушівська міська радаВ межах фінансових можливостейПоліпшення водопостачання жителів населеного пункту
3.Будівництво вуличної водогінної мережі в м. Андрушівка по вул. Берегова, Соснова (Загребля)2024-2026рр.КП Андрушівської міської ради „Комсервіс”Андрушівська міська радаВ межах фінансових можливостейПоліпшення водопостачання жителів населеного пункту
4Проведення ремонтних робіт на водопровідних та колекторних мережах, очисних споруд територіальної громади2024-2026рр.КП Андрушівської міської ради „Комсервіс”Андрушівська міська радаВ межах фінансових можливостейПокращення якості питної води та технічного забезпечення водогінних мереж. Покращення роботи очисних споруд та колекторної системи територіальної громади