Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №23 від 26.02.2021 р. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки

26 Лютий 2021

Рішення №23 від 26.02.2021 р. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

П’ята сесія Восьмого скликання        

26.02.2021 №23

Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки

Відповідно до  законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Порядку використання субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого рішенням обласної ради від 21.12.2017 № 878 «Про Програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки» (зі змінами), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Комплексної програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки, а саме:
  1. У розділі  VІ  Програми «Напрями діяльності і заходи Програми»:
   1. перелік заходів доповнити  п. 14 «Здійснювати пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
   2. в графі «Термін виконання заходу» доповнити цифрами та словом: «2021-2022 роки»;
   3. в графі «Виконавці» доповнити словами: «Андрушівська міська рада»;
   4. в графі «Джерела фінансування» доповнити словами: «Бюджет міської територіальної громада»;
   5. в графі «Фінансування, (всього)» доповнити словами: «У межаж виділених асигнувань»;
   6. в графі «Орієнтовані обсяги фінансування по етапах (тис.грн.)» доповнити словами: «У межах виділених асигнувань» (2021); «У межах виділених асигнувань» (2022).
 2. Доповнити Програму Додатком «Порядок використання коштів  міського бюджету на пільгове  медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (додається).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Демченка С.Д.

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА


Додаток до рішення п’ятої сесії міської ради восьмого скликання від 26.02.2021 №23

ПОРЯДОК

використання коштів міського бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 1. Порядок використання коштів міського бюджету  на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,      (далі – Порядок) розроблено відповідно до  Бюджетного кодексу України та на виконання Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, постанов Кабінету Міністрів України   від 17.08.1998  № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп  населення та за певними категоріями захворювань”, Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389, Національного  переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 180), з метою визначення механізму відшкодування витрат на медичне обслуговування вказаних категорій громадян з міського бюджету.
 2. Пільги на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та позачергове (першочергове) зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначається Міністерством охорони здоров’я України) надаються постраждалим громадянам відповідно до   статей 20, 21, 22, 24, 30 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
 3. Кошти міського бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спрямовуються на відшкодування витрат за:
  • безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • безоплатне позачергове та пільгове першочергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що   визначається Міністерством охорони здоров’я України) громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 4. Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється за місцем їх реєстрації закладами охорони здоров’я: щодо безплатного відпуску ліків за рецептами лікарів – аптечними установами, безоплатного позачергового або пільгового першочергового зубопротезування – стоматологічними закладами, визначеними органами місцевого самоврядування надавачами послуг з пільгового медичного забезпечення на конкурсних засадах.
 5. Головний розпорядник коштів місцевого бюджету у межах видатків, передбачених помісячним обсягом асигнувань на відповідний рік укладає договори із аптечними установами – надавачами послуг з безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування та лікувально-профілактичними, стамотологічними закладами – надавачами послуг  безоплатного позачергового або пільгового першочергового зубопротезування.
 6. Надавачі послуг щомісячно, до 02 числа місяця, що настає за звітним,   надають головному розпоряднику коштів місцевого бюджету на відшкодування реєстри рецептів на пільговий відпуск медикаментів  та акти виконаних робіт про надані послуги зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 7. Головний розпорядник коштів місцевого бюджету здійснює перерахування коштів надавачам послуг на основі наданих реєстрів рецептів на пільговий відпуск медикаментів та акти виконаних робіт про надані послуги зубопротезування  громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 8. Питання, не передбачені цим Порядком, вирішуються відповідно до законодавства України.

 Керуючий справами Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ