Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №19 від 26.02.2021 р. Про утворення цільового фонду Андрушівської міської ради

26 Лютий 2021

Рішення №19 від 26.02.2021 р. Про утворення цільового фонду Андрушівської міської ради

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

П’ята сесія Восьмого скликання

26.02.2021 №19

Про утворення цільового фонду Андрушівської міської ради

Відповідно до частини шостої статті 13, пункту 8 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 25 частини першої статті 26, статтею 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом МФУ «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 р. № 11, Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228,  Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333, з метою отримання додаткових коштів на вирішення питань соціально-економічного розвитку міста та соціального захисту населення, враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Утворити цільовий фонд Андрушівської міської ради у складі спеціального фонду міського бюджету.
  2. Затвердити Положення про цільовий фонд Андрушівської міської ради (додається).
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.) та начальника управління фінансів Андрушівської міської ради.

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення п’ятої сесії міської ради восьмого скликання від 26 лютого 2021 №19

ПОЛОЖЕННЯ

про цільовий фонд Андрушівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Цільовий фонд (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду міського бюджету Андрушівської міської ради.

1.2. Фонд утворюється з метою формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань економічного, інженерно-транспортного та соціального розвитку, створення умов для залучення інвестицій та новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку населених пунктів, що увійшли до складу Андрушівської міської територіальної громади.

1.3. Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється чинним законодавством України, цим Положенням та іншими рішеннями міської ради .

1.4. Фонд створений і діє відповідно до діючого законодавства.

1.5. Кошти цільового фонду  акумулюються на окремому рахунку у відділенні Державного казначейства.

2. Формування цільового фонду

Цільовий фонд формується за рахунок таких надходжень:

2.1. Благодійних внесків – добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб, організацій, установ, підприємств населених пунктів, що увійшли до складу громади, безповоротної фінансової допомоги, іншої благодійної допомоги;

2.2. надходження коштів,передбачених угодами про соціально – економічне співробітництво з підприємствами, розташованими на території Андрушівської міської громади;

2.3. Інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

3. Використання коштів цільового фонду:

3.1. Кошти цільового фонду мають цільовий характер та використовуються на підставі  рішення сесії у відповідності з цим Положенням за напрямками.

3.2. Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів, на фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, проведення заходів у населених пунктах, що увійшли до складу  територіальної громади, у тому числі за наступними напрямками:

3.2.1. Роботи, пов’язані з благоустроєм міста, сіл, будівництвом, реконструкцією та капітальним, поточним ремонтом об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади, розробкою схем та архітектурних рішень, проведенням науково-пошукових та проектних робіт, оформленням фінансових гарантій та інших видатків, які не забезпечені або не в повному обсязі забезпечені фінансуванням з бюджету розвитку та загального фонду міського бюджету  територіальної громади;

3.2.2. На придбання та модернізацію основних засобів підприємств, установ і організацій, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади;

3.2.3. На розвиток житлово-комунального господарства територіальної громади, благоустрій, розвиток інфраструктури населених пунктів;

3.2.4. На заходи з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій у територіальній громаді;

3.2.5. На заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, охорони водойм , озеленення та благоустрою населених пунктів, що увійшли до складу  територіальної громади :  посадка дерев, кущів, квітів; видалення аварійних, сухих, хворих та таких, що втратили декоративний вигляд дерев та кущів; догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями; капітальний ремонт зелених насаджень та виконання або корегування проектно-кошторисної документації; придбання саджанців дерев, кущів, розсади квітів та декоративних трав’янистих рослин, насіння, добрив, засобів хімічного захисту рослин, садового інструменту, малих архітектурних форм для зелених насаджень (перголи, альпійські гірки тощо), горщиків та кашпо, поребриків для влаштування квітників та газонів; створення місць відпочинку громадян;

3.2.6. На заходи із забезпечення соціального захисту громадян та сімей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, у тому числі:

а) надання матеріальної допомоги згідно до положення про надання адресної матеріальної допомоги;

б) проведення благодійних заходів.

3.2.7. Забезпечення розвитку соціальної сфери (на утримання та укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, соціального захисту тощо), поточний ремонт пам’ятників історії та культури, оплата проектних робіт з будівництва пам’ятників та пам’ятних знаків ;

3.2.8. Фінансова підтримка творчо та спортивно обдарованих громадян, у тому числі дітей та молоді, у вигляді надання премій, нагород, організації екскурсійних поїздок тощо;

3.2.9. Представницькі заходи при проведенні інвестиційних форумів, конференцій, семінарів тощо;

3.2.10. Оплата послуг, пов’язаних з відзначенням державних, професійних свят, пам’ятних дат, ювілеїв та пам’ятних дат підприємств, установ, організацій, розташованих на території громади, окремих громадян, а також придбання пам’ятних адрес, грамот, вітальних листівок, квітів, подарунків, преміювання тощо, інших святкувань;

3.2.11. Оплата витрат та послуг, пов’язаних з відзначенням Днів сіл територіальної громади;

3.2.12. Витрати на проведення культурно-мистецьких, фізкультурно-спортивних, оздоровчих заходів;

3.2.13. Витрати, пов’язані з діяльністю по забезпеченню становлення і розвитку місцевого самоврядування;

3.2.14. Розробка і реалізація цільових програм та інвестиційних проектів та програм;

3.2.15. Вшанування, надання допомоги (грошової або натуральної) почесним громадянам, ветеранам праці, війни, малозахищеним верстам населення, постраждалим від стихійного лиха тощо;

3.2.16.Фінансування витрат, пов’язаних з утриманням та ремонтом доріг місцевого значення, у тому числі, які суміщаються з дорогами державного значення;

3.2.17. Витрати на придбання ритуальної атрибутики, пам’ятників, оплата ритуальних послуг;

3.2.18. Фінансування витрат з розвитку громадського транспорту; оплата транспортних послуг; організація та проведення конкурсу на право здійснення пасажирських перевезень;

3.2.19. Видатки, направлені на оплату робіт та послуг, пов’язаних з незалежною експертною оцінкою майна та з грошовою експертною оцінкою земельної ділянки ;

3.2.20. Видатки, направлені на виконання робіт (проектів) по відведенню земельних ділянок для продажу права оренди на аукціонах ;

3.2.21. Видатки, направлені на виконання робіт по організації та проведенню земельних аукціонів;

3.2.22. Видатки, направлені на видання поліграфічної продукції, оплату інформаційних послуг та послуг трансляції телепередач;

3.2.23. Видатки, направлені на оплату витрат, пов’язаних з розміщенням соціальної реклами, привітань Президента України, обласної державної адміністрації, міської влади з державними та народними святами, сюжетів з інформацією про загальноукраїнські, обласні та сільські культурно – масові та державні заходи, іншої інформації соціальної направленості;

3.2.24. Видатки, направлені на сплату судового збору при зверненні до судових органів від імені Андрушівської міської ради;

3.2.25. Фінансування витрат, направлених на удосконалення системи охорони здоров’я, освіти, культури, фізкультури та соціального забезпечення;

3.2.26. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування об’єктів майна комунальної власності;

3.2.27. Фінансування додаткових витрат, пов’язаних з виконанням програм розвитку житлово-комунального господарства;

3.2.28. Фінансування витрат на виконання рішень суду (відшкодування витрат чи компенсацій грошових коштів );

3.2.29. Розрахунки по погашенню заборгованості за спожиті енергоносії бюджетними в минулі роки;

3.2.30. Фінансування видатків на зменшення заборгованості бюджету міської територіальної громади за виконані підприємствами роботи;

3.2.31. Проведення аудиторських перевірок, експертиз, сплати держмита тощо;

3.2.32. Проведення культурно-мистецьких, фізкультурно-спортивних, оздоровчих заходів, змагань;

3.2.33. Встановлення премій  міської ради у галузі мистецтва, літератури тощо;

3.2.34. Будівництво  об’єктів соціально-культурної сфери;

3.2.35. Надання фінансової підтримки військовим, правоохоронним та судовим органам;

3.2.36. Надання  фінансової підтримки ветеранським організаціям тощо;

3.2.37. Висвітлення життя населених пунктів, що увійшли до складу територіальної громади, діяльності міської ради  та її виконавчих органів у засобах масової інформації, презентування  територіальної громади на виставках, ярмарках, конкурсах, оглядах тощо;

3.2.38. Організація і проведення громадських робіт;

3.2.39. Витрати, пов’язані з діяльністю по забезпеченню становлення і розвитку місцевого самоврядування, членством в Асоціації міст України, в тому числі сплата членських внесків до Асоціації міст України, інших громадських організацій, членами яких є міська рада ;

3.2.40. Навчання та проведення нарад, семінарів, інших заходів ( у тому числі виїздних) по вивченню та впровадженню передового досвіду, підвищенню кваліфікації (у тому числі витрати, пов’язані з відрядженнями) депутатів міської ради  та спеціалістів її виконавчих органів;

3.2.41. Витрати, пов’язані з вивченням депутатами міської ради  та працівниками її виконавчих органів передового досвіду, налагодженням партнерських зв’язків та укладанням угод про співробітництво і партнерство з іншими територіальними громадами;

3.2.42. Виконання договірних взаємовідносин виконкому міської ради з підприємствами, організаціями та установами з питань забезпечення соціально-економічного розвитку населених пунктів, що увійшли до складу територіальної громади.

4. Порядок управління коштами цільового фонду та контролю за їх  використанням

4.1. Розпорядником коштів цільового фонду є міська рада , яка використовує їх за призначенням, згідно з цим Положенням.

4.2. Невикористані у звітному році кошти цільового фонду вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на цілі, визначені цим Положенням.

4.3. Контроль за ефективністю використання коштів цільового фонду здійснюється постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

4.4. Бухгалтерський облік надходжень і використання коштів Фонду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.5. Оперативний облік надходжень до Фонду та використання його коштів здійснюється  відділом бухгалтерського обліку апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету.

4.6. Річний звіт про використання коштів Фонду складається по закінченні календарного року і затверджується міською радою одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету територіальної громади за рік.

4.7. Перевірки правильності використання коштів Фонду проводяться управлінням фінансів за окремими дорученнями, іншими органами – за дорученням або згодою міської ради.

4.8. Контроль за нарахуванням надходжень та використанням коштів Фонду здійснюється постійною комісію з питань с фінансів, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

5. Прикінцеві  положення

5.1. Положення про цільовий фонд Андрушівської міської ради , а також зміни і доповнення до нього затверджуються виключно сесією міської ради.

5.2. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення про цільовий фонд бюджету міської територіальної громади мають право вносити виконавчий комітет, постійні депутатські комісії та депутати міської ради Андрушівської міської територіальної громади.

Секретар ради Ольга ПРОКОПЕНКО