Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №163 від 21.07.2023 р. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла у місті Андрушівка у IІ кварталі 2023 року

21 Липень 2023

Рішення №163 від 21.07.2023 р. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла у місті Андрушівка у IІ кварталі 2023 року

Оригінальний файл з текстом рішення виконкому: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від  21  липня  2023 р.                                                                                    № 163

Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла у місті Андрушівка у IІ кварталі  2023 року

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 10, 16, 20 Закону України «Про житловий фонд  соціального призначення», Порядком визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в населеному пункті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 року № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», виконавчий комітет Андрушівської міської ради

В И Р І Ш У Є:

1. Визначити величину опосередкованої вартості найму  (оренди) житла у місті Андрушівка на одну особу за  IІ квартал 2023 року в розмірі 264,78 грн за місяць.

2. Головному спеціалісту відділу комунальної власності, містобудування та архітектури, особі по обліку та розподілу житлової площі Самборській А.О. використовувати величину опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті Андрушівка визначеному пунктом 1 цього рішення, для встановлення відповідно до закону права громадян на соціальний квартирний облік та отримання житла з житлового фонду соціального призначення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира ГОРКУНА.

Міський голова                                                                         Галина БІЛЕЦЬКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  рішення виконкому  «Про визначення величини опосередкованої вартості найму(оренди) житла в місті Андрушівка на одну особу за ІІ квартал 2023 року»

          Відповідно до статті 10 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» право взяття на соціальний квартирний облік мають громадяни, середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік у розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 №682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» (зі змінами) величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла визначається на підставі щомісячних даних щодо мінімального розміру плати за наймання (оренду) одного квадратного метра загальної площі квартири чи житлового будинку.

Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла розраховується шляхом множення мінімального розміру плати за наймання (оренду) одного квадратного метра загальної площі квартири чи житлового будинку на норму забезпечення житлом в місті Андрушівка, яка складає  – 6 кв.м.

Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла на одну особу розраховується щокварталу за формулою

ОПн = (Пн1 + Пн2 + Пн3) : 3, де Пн1, Пн2, Пн3 – розмір плати за наймання (оренду) житла на одну особу за кожний місяць відповідного кварталу.

1.Вартість одного квадратного метра загальної площі за наймання (оренду) житла за квітень 2023 року згідно опитування населення по 4-х квартирах:

2400 грн : 51 кв. м = 47,05 грн кв. м; де:

2400 грн – середня вартість оренди 4-х квартир у квітні 2023 року, 51 кв. м. – середня площа 4-х квартир.

Вартість наймання житла на одну особу за квітень 2023 року:

47,05 грн. х 6 кв. м = 282,30 грн, де:

6 кв. м – мінімальний рівень забезпеченості жилою площею в м. Андруівка  на одного члена сім’ї .

2. Вартість одного квадратного метра загальної площі за наймання (оренду) житла за травень 2023 року згідно опитування населення по 3-х квартирах:

2500 грн : 58  кв. м = 43,10 грн кв. м; де:

2500 грн – середня вартість оренди 3-х квартир у травень 2023 року,                      118 кв. м. – середня площа 4-х квартир.

Вартість наймання житла на одну особу за травень 2023 року:

43,10 грн х 6 кв. м = 258,60  грн.

3.Вартість одного квадратного метра загальної площі за наймання (оренду) житла за червень 2023 року згідно опитування населення по 4-х квартирах:

2450 грн : 58 кв. м = 42,24 грн кв. м; де:

2450 грн – середня вартість оренди 4-х квартир у червні 2023 року,                      58 кв. м. – середня площа  4-х квартир.

Вартість наймання житла на одну особу за червень 2023 року:

42,4 грн х 6 кв. м = 253,44 грн,

Таким чином, величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла у ІІ – му кварталі 2023 року складає:

ОПн = ( 282,30 + 258,60 + 253,44) : 3 = 264,78 грн.