Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №16 від 23.04.2021 р. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік

23 Квітень 2021

Рішення №16 від 23.04.2021 р. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сьома сесія Восьме скликання

від 23 квітня 2021 №16

Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік

(06557000000) код бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійних комісій, бюджету та фінансів міської  ради від 16.04.2021, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Спрямувати на проведення витрат 2 271 204 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади.
 2. Спрямувати на проведення витрат 54 976 гривень залишків бюджетних коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.
 3. Внести зміни у рішення міської ради від 23.12.2020 № 31  «Про бюджет  Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами, а саме:
  1. У підпункті 1) пункту 1 цифри 177 785 716, 173 209 316 замінити, відповідно, цифрами 177 895 363, 173 318 963.
  2. Підпункт 1.1. пункту 1) викласти в такій редакції «1.1 Затвердити  інші субвенції з місцевих бюджетів до бюджету Андрушівської міської територіальної громади згідно з додатком 1.1.».
  3. У підпункті 3) пункту 1 цифру 0,12 замінити цифрою 0,1.
  4. У підпункті 4) пункту 1 цифру 0,58 замінити цифрою 0,6.
  5. У підпункті 2) пункту 1 цифри 178 623 923, 173 646 229, 4 977 694 замінити, відповідно, цифрами 181 059 750, 175 565 794, 5 493 956.
  6. Підпункти 5), 6),  пункту 1 викласти в такій редакції:
   «5) Установити в цілому дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 2 246 831 гривень, з них:
   – профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 862 580 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
   – дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 3 109 411 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, який виник станом на 01.01.2021.»;
   „6) Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 917 556 гривень, джерелами покриття якого визначити:
   – надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 862 580 гривень;
   – використання залишків коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли станом 01.01.2021, у сумі 54 976 гривень, у т. ч.: від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку – 54 976 гривень.»
  7. Пункт 3 викласти в такій редакції: «3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3, у тому числі субвенції з бюджету міської територіальної громади держаному бюджету на виконання  програм соціально-економічного розвитку регіонів  згідно з додатком 3.1 до рішення».
  8. У пункті 5 цифри 34 566 820 гривень замінити, відповідно, цифрами 35 998 058 гривень.
  9. Пункт 8 викласти у такій редакції:
   „8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік:
   1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України;
   2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 та частини 2 статті 71 Бюджетного кодексу України».
 4. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою.
 5. Додатки 1 – 6  викласти в новій редакції та доповнити рішення сесії додатком 3.1.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.) та секретаря міської ради Прокопенко О.В..

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА


Додатки: