Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №159 від 21.07.2023 р. Про надання у користування житлового приміщення із фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

21 Липень 2023

Рішення №159 від 21.07.2023 р. Про надання у користування житлового приміщення із фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Оригінальний файл з текстом рішення виконкому: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від  21 липня  2023 р.                                                                                        № 159

Про надання у користування житлового  приміщення із фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Відповідно до ст. 30, ст. 40, ч.1 ст. 52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житлового кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 року № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», враховуючи висновок комісії з розподілу та надання житлового приміщення для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, з метою впорядкування надання та користування житловими приміщеннями з фонду житла для тимчасового проживання, виконавчий комітет Андрушівської міської ради

В И Р І Ш У Є: 

1. Надати безоплатно у тимчасове користування внутрішньо переміщеній особі – Шевченку Олегу Сергійовичу, склад сім’ї 1 особа, на строк один рік з дати підписання договору користування, двох кімнатну  квартиру по вул. ХХХХХ, кв. ХХ, м. ХХХХХ, Бердичівський р-н, Житомирська обл., загальною площею – 49,9 кв.м., в тому числі житловою – 28,1 кв.м., з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони не набули іншого місця проживання.

2. Відповідальній особі за ведення квартирного обліку у виконавчому комітеті Андрушівської міської ради Самборській А.О. видати ордер на вселення в житлове приміщення за формою згідно з додатком 2 до  Порядку.

3. Делегувати директору  КП АМР «КОМСЕРВІС» Фесюку О.В.  право укласти договір на тимчасове проживання з гр. Шевченком О.С., за формою, встановленою наказом Держжитлокомунгоспу від 14 травня 2004 р. № 98, після представлення останнім ордера, за адресою: вул. ХХХХХ, кв. ХХ, м.ХХХХХ, Бердичівський р-н, Житомирська обл.,  терміном на один рік.

4. Директору  КП АМР «КОМСЕРВІС» Фесюку О.В. скласти акт стану житлового приміщення та приймання-передачі житлового приміщення з описом (за наявності майна) житлового приміщення, твердого інвентарю, меблів та м’якого інвентарю, що здається в наймання, та його обладнання за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

5. Після закінчення встановленого строку тимчасового проживання та наявності змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, або з підстав дострокового припинення права на користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб Шевченко Олег Сергійович зобов’язаний звільнити надане житлове приміщення.

6. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира ГОРКУНА.

Міський голова                                                                           Галина БІЛЕЦЬКА