Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №15 від 31.08.2023 р. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.02.2021 №8 «Про визначення та затвердження переліку адміністративних послуг» (зі змінами)

31 Серпень 2023

Рішення №15 від 31.08.2023 р. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.02.2021 №8 «Про визначення та затвердження переліку адміністративних послуг» (зі змінами)

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцять п’ята  сесія                                                                 Восьмого скликання                                                        

31.08.2023                                                                                                    №15

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії

Андрушівської міської ради восьмого

скликання від 26.02.2021 №8 «Про

визначення та затвердження переліку

адміністративних послуг» (зі змінами)

Керуючись ст.ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р  «Деякі питання надання адміністративних послуг виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами), з метою приведення у відповідність переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Андрушівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії  з питань соцільно-економічного розвитку, бюджету та фінансів,  міська  рада

ВИРІШУЄ:

          1. Внести зміни до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.02.2021 №8 «Про визначення та затвердження переліку адміністративних послуг» (зі змінами), затвердивши Перелік адміністративних послуг, які надаються через  Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Андрушівської міської ради в новій редакції (додається).

          2. Суб’єктам надання адміністративних послуг після прийняття даного рішення, розробити та подати на затвердження у встановленому порядку оновлені інформаційні та технологічні картки.

          3. Рішення сімнадцятої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання №7 від 28.01.2022 «Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.02.2021 №8 «Про визначення та затвердження переліку адміністративних послуг» (зі змінами) вважати таким, що втратило чинність.

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соцільно-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Дмитро ТКАЧЕНКО) та  секретаря виконавчого комітету Олега ОСАДЧОГО.     

Міський голова                                                                        Галина БІЛЕЦЬКА

   Додаток

до рішення тридцять п’ятої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання

від 31.08.2023 №15

                                                            ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Андрушівської міської ради

№ з/пНайменування адміністративної послугиПравові підстави для надан-ня адміністративної послуги
1.Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування)Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”
2.Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громад-ське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-ських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування)-“-
3.Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту-“-
4.Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа-“-
5.Державна реєстрація включення відомос-тей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань-“-
6.Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування)-“-
7.Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)-“-
8.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)-“-
9.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування)Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”
10.Державна реєстрація припинення юридич-ної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації-“-
11.Державна реєстрація припинення юридич-ної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації-“-
12.Державна реєстрація створення відокрем-леного підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)-“-
13.Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань-“-
14.Державна реєстрація припинення відо-кремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)-“-
15.Державна реєстрація фізичної особи – підприємця-“-
16.Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань-“-
17.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань-“-
18.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця-“-
19.Державна реєстрація громадського об’єд-нання, що не має статусу юридичної особи-“-
20.Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формуваньЗакон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”
21.Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи-“-
22.Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи-“-
23.Державна реєстрація постійно діючого третейського суду-“-
24.Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань-“-
25.Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду-“-
26.Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи-“-
27.Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань-“-
28.Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи-“-
29.Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особиЗакон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”
30.Державна реєстрація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації-“-
31.Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань-“-
32.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації-“-
33.Державна реєстрація символіки-“-
34.Державна реєстрація змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань-“-
35.Державна реєстрація втрати чинності символіки-“-
36.Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання-“-
37.Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання-“-
38.Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстрацій-ній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця)-“-
39.Державна реєстрація права власності на нерухоме майноЗакон України “Про державну реєстрацію речових прав на не-рухоме майно та їх обтяжень”
40.Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно-“-
41.Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна-“-
42.Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна-“-
43.Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень-“-
44.Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень-“-
45.Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно-“-
46.Скасування рішення державного реєстратора-“-
47.Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно-“-
48.Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)Закони України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, “Про Єдиний державний демо-графічний реєстр та документи, що підтверджують громадян-ство України, посвідчують осо-бу чи її спеціальний статус”, постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затверд-ження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
49.Оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого)-“-
50.Обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання)  Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
51.Обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);  постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
52.Одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки; 
54.Вклеювання фотографії у паспорт громадянина України у формі книжечки при досягненні 25- та 45-річного віку. 
55.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праціЗакон України “Про охорону праці”
56.Видача дозволу на виконання робіт підви-щеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки-“-
57.Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користуванняЗакон України “Про дорожній рух”
58.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадаструЗакон України “Про Державний земельний кадастр”
59.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу-“-
60.Внесення до Державного земельного када-стру відомостей про межі частини земель-ної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу-“-
61.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягуЗакон України “Про Державний земельний кадастр”
62.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу-“-
63.Внесення до Державного земельного ка-дастру відомостей про обмеження у вико-ристанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них норматив-но-правовими актами, з видачею витягу-“-
64.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу-“-
65.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:-“-
 1) витягу з Державного земельного кадастру про: 
 землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць 
 обмеження у використанні земель 
 земельну ділянку 
 2) довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) 
 3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) 
 4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру 
66.Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
Земельний кодекс України
67.Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустроюЗакон України “Про землеустрій”
68.Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями-“-
69.Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянкиЗакон України “Про оцінку земель”
70.Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документаціїЗемельний кодекс України та Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”
71.Видача висновку про погодження документації із землеустроюЗемельний кодекс України
72.Видача рішення про продаж земельних ді-лянок державної та комунальної власності-“-
73.Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок-“-
74.Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначенняЗакон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
75.Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо-“-
76.Видача висновку державної санітарно-епі-деміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, техноло-гічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення-“-
77.Видача висновку державної санітарно-епі-деміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей-“-
78.                Видача дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випро-бувальних, вимірювальних робіт на під-приємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовинЗакон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
79.        Видача експлуатаційного дозволу             оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.-“-
80.    Видача експлуатаційного дозволу на потужність оператора ринку з виробництва та обіг кормів.-“-
81.  Здійснення державної реєстрації потужностей операторів ринку.-“-
82.   Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку.-“-
83.   Послуга по затвердженню експортної потужності.-“-
84.Внесення відомостей операторів ринку використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності-“-
85.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпекиКодекс цивільного захисту України
86.Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатаціїЗакон України “Про регулювання містобудівної діяльності” «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
87.  Видача дозволу на виконання будівельних робіт-“-  
 88.Реєстрація зміни даних у дозволі на виконання будівельних робіт-“-
 89.Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника 
 90.Подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)  Закон України «Про   регулювання містобудівної     діяльності»
91.Оформлення паспорту прив’язки тимчасових споруд  Закон України «Про регулю-вання містобудівної діяльнос-ті» «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
92.  Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відпові-дальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)    -“-      
93.Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта  -“-  
94.      Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта  -“-  
95.Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт-“-  
96.Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника-“-    
97.Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт-“-  
98.Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника-“-   -“-
99.Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки-“-  
100.Надання дубліката будівельного          паспорта забудови земельної ділянки   -“-
101.Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки-“-
102.Внесення змін до містобудівних умов  та обмежень забудови земельної ділянки      -“-  
  103.Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення-“-  
104.  Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення-“-
105.  Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду-“-
106.Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта-“-  
107.  Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)-“-
108.Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт-“-
109.Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт-“-
110.Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності-“-
111.Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності-“-
112.Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди   торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення-“-
113.Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення-“-
114.Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів-“-
115.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання будівельних робіт на об’єктах з незначними наслідками (СС1)Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
116.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у   подано-му повідомленні про початок виконання будівельних робіт на об’єктах з незнач-ними наслідками (СС1) (зміна відомостей про початок виконання будівельних робіт/виправлення технічної помилки)-“-
117.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта-“-
118.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у поданому повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта (зміна відомостей про початок виконання будівельних робіт/виправлення технічної помилки)-“-
119.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об’єктах з незначними наслідками (СС1)Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
120.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації,  зазначеної у повідомленні  про початок виконання підготовчих робіт-“-
121.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на об’єкті-“-
122.Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (крім об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками та об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”)Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
123.Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (крім об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками та об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”)-“-
124.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у зареєстрованій в установленому порядку декларації про початок виконання підготовчих робітЗакон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
125.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у зареєстрованій в установленому порядку декларації про початок виконання будівельних робіт-“-
126.Присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна  Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
127.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у поданому повідомленні щодо виконання підготовчих робіт на об’єкті (зміна відомостей про початок виконання підготовчих робіт/виправлення технічної помилки)Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
128.Зміна адреси об’єкта нерухомого майна (для введених в експлуатацію об’єктів)”.Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
129.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у поданій декларації із виправленням технічної помилки у декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта-“-
130.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації про готовність до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт-“-
131.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт-“-
132.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта-“-
133.Внесення змін до будівельного паспорт забудови земельної ділянки-“-
134.Скасування містобудівних умов та обмежень (крім об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками та об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”)-“-
135.Коригування адреси об’єкта, що будується (на підставі проектної документації)-“-
136.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у  декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації об’єкта з незначними наслідками (СС1)-“-
137.Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у  декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду-“-
138.Видача витягу з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”Закон України  “Про Національну поліцію”
139.Прийняття теоретичного іспиту для отримання права на керування транспорт-ними засобами відповідної категоріїЗакон України  “Про дорожній рух”
140.Видача висновку державної екологічної експертизиЗакон України “Про екологічну експертизу”
141.Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джереламиЗакон України “Про охорону атмосферного повітря”
142.Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходамиЗакон України “Про відходи”
143.Реєстрація декларації про відходи-“-
144.Видача дозволу на спеціальне водокористуванняВодний кодекс України
145.Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фондуЗакон України “Про природно-заповідний фонд України”
146.Видача дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувачаЛісовий кодекс України
147.Видача рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами-“-
148.Видача спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубний квиток)-“-
149.Видача дозволу на проведення заходів із залученням тваринЗакон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”
150.Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів):
1) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
2) з виробництва, змішування та приготу-вання кормових добавок, преміксів і  кормів
Закон України “Про ветеринарну медицини”
151.Видача експлуатаційного дозволуЗакон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
152.Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопокЗакон України “Про охорону культурної спадщини”
153.Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафт-них перетворень, меліоративних, шляхо-вих, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони-“-
154.Видача дозволу на розміщення зовнішньої рекламиЗакон України “Про рекламу”
155.Видача дозволу на розміщення, будівни-цтво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інже-нерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних дорігЗакон України “Про автомобільні дороги”
156.Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і дорігЗакон України “Про дорожній рух”
157.Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні-“-
158.Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажівЗакони України “Про перевезення небезпечних вантажів”“Про дорожній рух”
159.Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”
160.Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)-“-
161.Державна реєстрація актів цивільного стану: державна реєстрація народження;  державна реєстрація смерті; державна реєстрація шлюбу;державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей;державна реєстрація зміни імені;внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадянповторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану 135.Комплексна послуга «єМалятко» 1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини 2)реєстрація місця проживання 3)призначення допомоги при народженні   дитини 4)призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я 6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків 7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї 8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України                    9) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому 10) надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за місцем проживання або перебування її отримувача 11) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” -“- -“- -“-     -“- -“- -“-       Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”      Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»   Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» Закон Україин «Про охорону дитинства»   Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»   Податковий кодекс України   Закон України»Про охорону дитинства”
162.Видача дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території УкраїниЗакон України “Про видавничу справу”
163.Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянстваЗакон України “Про зайнятість населення”
164.Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового паливаЗакон України “Про житлово-комунальні послуги”
165.Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газуБюджетний кодекс України
166.Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідомеСімейний кодекс України
167.Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”Закон України “Про почесні звання України”
168.Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)Закон України “Про соціальні послуги”
169.Видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогуЗакон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
170.Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особиЗакон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”
171.Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмеженаЦивільний кодекс України
172.Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо:-“-
 1) відмови від майнових прав підопічного-“-
 2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного-“-
 3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири-“-
 4) укладення договорів щодо іншого цінного майна-“-
 5) управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особаЦивільний кодекс України
 6) передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі-“-
173.Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо:-“-
 1) відмови від майнових прав підопічного-“-
 2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного-“-
 3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири-“-
 4) укладення договорів щодо іншого цінного майна-“-
174.Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ямЗакон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
175.Надання державної допомоги:Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
 1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування-“-
 2) при народженні дитини-“-
 3) при усиновленні дитини-“-
 4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування-“-
 5) на дітей одиноким матерямЗакон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
176.Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідамЗакон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”
177.Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами-“-
178.Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністюЗакон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”
179.Надання державної соціальної допомоги на догляд-“-
180.Компенсація фізичним особам, які  надають соціальні послуги з догляду на непрофесійні основіЗакон України “Про соціальні послуги”
181.Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного вікуЗакон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
182.Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нимЗакон України “Про психіатричну допомогу”
183.Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послугЗакон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”
184.Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктівЗакон України “Про волонтерську діяльність”
185.Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідамЗакон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
186.Призначення одноразової компенсації:Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
 1) сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;-“-
 2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;-“-
 3) батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою-“-
187.Призначення грошової компенсації: 
 1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад інвалідам війни та прирівняним до них особамЗакон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 2) інвалідам замість санаторно-курортної путівкиЗакон України “Про реабіліта-цію інвалідів в Україні”
 3) вартості проїзду до санаторно-курортно- го закладу (відділення спінального профі-лю) і назад особам, які супроводжують інвалідів I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку-“-
 4) вартості самостійного санаторно-курортного лікування інвалідівЗакон України “Про реабіліта-цію інвалідів в Україні”
 5) замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиЗакон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
 6) інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговуванняЗакон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”
188.Видача направлення (путівки) інвалідам та/або дітям-інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів)-“-
189.Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення інвалідів автомобілем-“-
190.Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та дітей-інвалідівЗакон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”
191.Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернатуЗакон України “Про соціальні послуги”
192.Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги:
1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
2) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)
3) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
4) учасникам війни
5) інвалідам війни
6) особам, які постраждали від торгівлі людьми
7) інвалідам та дітям-інвалідам
Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабез-печеним сім’ям” Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”  Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”
193.Встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки)Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
194.Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, видача посвідчення/ довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки)Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
195.Встановлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності, видача посвідчення 
196.Встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідченняЗакон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
197.Вклеювання бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше 
198.Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої особиЗакон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
199.Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфліктуЗакон України “Про волонтерську діяльність”
200.Встановлення статусу учасника війни, видача посвідченняЗакон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
201.Видача нового посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, постраждалого учасника Революції Гідності замість непридатного/втраченого та у разі зміни персональних данихЗакон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
202.Позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України за заявою такої особи 
203.Призначення одноразової грошової допо-моги членам сім’ї, батькам та утриманцям волонтера, загиблого (померлого) внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту 
204.Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інва-лідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
205.Призначення виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідуваньЗакони України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”
206.Прийняття рішення про проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 
207.Встановлення факту одержання ушкоджень здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти УкраїниЗакон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
208.Надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війниЗакон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
209.Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війниЗакони України “Про поховання та похоронну справу”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”
210.Безоплатне спорудження надгробку на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною за встановленим зразком-“-
211.Безоплатне спорудження надгробку на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною за встановленим зразком-“-
212.Безоплатне спорудження надгробку на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною за встановленим зразкомЗакон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
213.Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):-“-
 1) інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворюванняЗакон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
 2) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війниЗакон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 3) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”Закон України “Про жертви нацистських пересліду-вань” Закон України “Про статус ветеранів війни, гаран-тії їх соціального захисту”
 4) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладамЗакон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
214.Надання містобудівних умов і обмежень      забудови земельної ділянкиЗакон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
215.Надання висновку про погодження    проектної документації із землеустрою—”—  
216.Видача будівельного паспорта забудови   земельної ділянки—”—  
217.Видача сертифікату на право на земельну   частку (пай)—”—
218.Зняття з реєстрації місця проживання особизакони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»
219.Реєстрація місця проживання особиЗакон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширен-ня повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»
220.Реєстрація місця проживання дитини до 14 років                -“-  
221.Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання             закони України «Про місцеве   самоврядування в Україні» «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самовряду-вання та оптимізації надання адміністративних послуг»
222.Видача витягу (довідки) про склад сім’ї особи   з РТГ-“-
223.Видача витягу (довідки) про місце  реєстрації та проживання особи закони України “Про автомо-більний транспорт”,“Про дорожній рух” “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширен-ня повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг”
224.Обмін посвідчення водія               -“-
225.Відновлення посвідчення водія у зв’язку з втратою чи викраденням                            -“-
226.Реєстрація нового транспортного засобу (без огляду експерта)    -“-
227.Перереєстрація транспортного засобу у зв’язку зі зміною анкетних даних  власника (без огляду експерта)              -“-

Секретар ради                                                         Ольга ПРОКОПЕНКО