Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №13 від 26.01.2024 р. Про присвоєння імені Віталія МОРОЗОВА Андрушівській дитячо-юнацькій спортивній школі Андрушівської міської ради

26 Січень 2024

Рішення №13 від 26.01.2024 р. Про присвоєння імені Віталія МОРОЗОВА Андрушівській дитячо-юнацькій спортивній школі Андрушівської міської ради

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сорок перша  сесія                                                                   Восьмого скликання

26.01.2024                                                                                                     №13

Про присвоєння імені Віталія МОРОЗОВА

Андрушівській дитячо-юнацькій спортивній

школі Андрушівської міської ради

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року №989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», розглянувши подання міського голови       Білецької Г.І., звіт про результати громадського обговорення питання щодо присвоєння імені Віталія МОРОЗОВА Андрушівській дитячо-юнацькій спортивній школі Андрушівської міської ради,з метою вшанування пам’яті військового, який брав безпосередню участь у забезпеченні оборони України, захисті населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України та загинув 07 березня 2022 року, враховуючи рекомендації постійних комісій з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин; з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики, міська рада

ВИРІШУЄ:

          1. Присвоїти ім’я Віталія МОРОЗОВА Андрушівській дитячо-юнацькій спортивній школі Андрушівської міської ради.

2. Змінити назву Андрушівська дитячо-юнацька спортивна школа Андрушівської міської ради на Андрушівська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віталія МОРОЗОВА Андрушівської міської ради.

3. Змінити юридичну адресу Андрушівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Віталія МОРОЗОВА Андрушівської міської ради з «13401, Україна, Житомирська область, Бердичівський район, м.Андрушівка, вул.Зазулінського, 13 а» на «13401, Україна, Житомирська область, Бердичівський район, м.Андрушівка, вул.Ярослава Мудрого, 2».

4. Затвердити статут Андрушівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Віталія МОРОЗОВА Андрушівської міської ради у новій редакції (додається).

5. Відділу освіти, молоді та спорту (Світлана РУДЮК), директору Андрушівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Віталія Морозова Андрушівської міської ради Ярославу ЦИБРОВСЬКОМУ забезпечити внесення відповідних змін в установчі документи та провести державну реєстрацію цих змін відповідно до чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, правопорядку, запобіганню корупції, депутатської етики та місцевого самоврядування (Олександр САВЕНКО) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                          Сергія ДЕМЧЕНКА.

Міський голова                                                                           Галина БІЛЕЦЬКА                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  сорок першої сесії

Андрушівської міської ради восьмого скликання

від 26.01.2024 №13

СТАТУТ

Андрушівської дитячо-юнацької спортивної школи

імені Віталія Морозова

Андрушівської міської ради

(в новій редакції)

КОД ЄДРПОУ 36532895

м. Андрушівка

2024 рік

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Андрушівська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віталія Морозова Андрушівської міської ради (в подальшому по тексту Статуту – ДЮСШ) заснована на спільній власності Андрушівської міської територіальної громади, від імені якої виступає Андрушівська міська рада (далі-Засновник). Управління діяльністю ДЮСШ здійснює відділ освіти, молоді та спорту апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету (надалі – орган управління). 

1.2. ДЮСШ – позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраних видах спорту, що в установленому порядку визнані в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд області та України.

1.3. ДЮСШ є неприбутковим позашкільним навчальним закладом спортивного профілю, діяльність якого не передбачає одержання прибутку.

1.4. ДЮСШ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, господарським та цивільним кодексами, наказами Мінсім’ямолодьспорту України,  МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та цим Статутом.   

1.5. Найменування позашкільного навчального закладу: повна назва: Андрушівська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віталія Морозова Андрушівської міської ради, скорочена назва: Андрушівська  ДЮСШ.

1.6. Місцезнаходження позашкільного навчального закладу: 13401, Україна, Житомирська область, Бердичівський район, м.Андрушівка, вул.Ярослва Мудрого, 2.

II.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЮСШ

2.1. ДЮСШ є юридичною особою і діє на підставі статуту, що  затверджується засновником. Прав і обов’язків юридичної особи ДЮСШ набуває з дня її державної реєстрації.

2.2. ДЮСШ має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в органах Держказначейства печатку, штамп зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки зі своїм найменуванням, власну атрибутику.

2.3. ДЮСШ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України. ДЮСШ не несе відповідальності за зобов’язаннями відповідних територіальних громад та Засновника.

На підставі зазначеного Статуту ДЮСШ має відділення з видів спорту, інші підрозділи, передбачені Статутом, іншими нормативно-правовими актами України та відповідають меті її діяльності, з урахуванням обраного напрямку роботи, специфіки видів спорту, матеріально-технічного та фінансового забезпечення. 

2.4. ДЮСШ має у штатному розписі не менше ніж чотири посади тренерів-викладачів, а також власну або орендовану матеріально-технічну базу, науково-методичне і медичне забезпечення, необхідні кошти для здійснення статутної діяльності, зокрема фонди оплати праці.

2.5. Відділення з видів спорту ДЮСШ включають:

          – групи початкової підготовки, в яких здійснюється відбір обдарованих вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту, забезпечується підвищення у них інтересу до регулярної рухової активності, розвиток здібностей, формування морально-етичної і вольової поведінки, опанування вихованцями основ техніки і тактики обраного виду спорту;

 – групи попередньої базової підготовки, в яких здійснюється підготовка вихованців до тренувальних та змагальних навантажень, необхідних для досягнення високих спортивних результатів, забезпечується підвищення рівня фізичної підготовки та поліпшення спортивних результатів вихованців;

– групи спеціалізованої базової підготовки, до яких залучається оптимальна кількість перспективних вихованців з метою спеціалізованої спортивної підготовки для досягнення ними високих спортивних результатів;

 – групи підготовки до вищих досягнень, для забезпечення досягнення вихованцями високих спортивних результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, підготовки резерву до національних збірних команд України.                                                                                                        

Питання організації праці колективу ДЮСШ, права та обов’язки працівників, вихованців та батьків або осіб, що їх замінюють  регулюються чинним законодавством України, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями, Колективним договором та власним Статутом.

2.6. З метою прийняття колективних рішень з питань діяльності ДЮСШ, проводяться загальні збори колективу, не рідше одного разу на рік, тренерські ради, не рідше одного разу на два місяці, або інші об’єднання на громадських засадах.

2.7. Програма діяльності ДЮСШ розробляється та затверджується на загальних зборах.

2.8. ДЮСШ підлягає державній атестації відповідно до встановленого порядку МОН. Результати державної атестації ДЮСШ оприлюднюються у засобах масової інформації.

2.9. Категорія надається ДЮСШ на підставі заяви Засновника та з урахуванням відповідних вимог. Надання відповідної категорії ДЮСШ підтверджується свідоцтвом, форма якого затверджується Мінсім’ямолодьспортом.

2.10. На ДЮСШ по рішенню її Засновника  можуть бути покладені додаткові функції організаційно-методичного керівництва.

          ДЮСШ у вирішенні питань, пов’язаних з реалізацією її  програмних цілей та завдань, співпрацює з державними, громадськими, профспілковими, приватними організаціями та установами, а також і закордонними.

III.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЮСШ

3.1. Навчально-тренувальна та спортивна робота ДЮСШ проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються  Мінсім’ямолодьспортом.

Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні та спортивно-оздоровчі збори (табори), спортивно-масові заходи, практика суддівства спортивних змагань.

Основною формою спортивно-масової роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

3.2. Навчальний рік у спортивній школі починається з 1 вересня. Річний навчальний план для кожної групи розраховується відповідно до Положення «Про дитячо-юнацьку спортивну школу» та навчальних програм з видів спорту.

3.3. Тривалість навчальної години в спортивній школі становить 45 хвилин. Тривалість одного заняття не може перевищувати:

– двох навчальних годин  у групах початкової підготовки;

– трьох навчальних годин у групах попередньої базової підготовки;

– чотирьох навчальних годин у групах спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень.

3.4. Режим роботи ДЮСШ визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями та Колективним договором між адміністрацією спортивної школи та профспілковим комітетом.

3.5. У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах ДЮСШ  працює за окремим планом, затвердженим її директором.

3.6. Адміністрація спортивної школи створює для вихованців, тренерів- викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої  роботи.

3.7. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подає директор ДЮСШ  Засновникові до 1 серпня поточного року для затвердження.

Списки вихованців, які переведені на наступний навчальний рік, затверджуються директором ДЮСШ до 1 вересня, а для груп початкової підготовки до 1 жовтня поточного року.

Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки і груп підготовки до вищих досягнень затверджується директором ДЮСШ, погоджуються з її

Засновником, а також з структурним підрозділом з фізичної культури та спорту обласної  держадміністрації.

Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.

3.8. Порядок комплектування, норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної роботи ДЮСШ встановлюються відповідно до навчальних програм з видів спорту, Положення «Про дитячо-юнацьку спортивну школу» та нормативних актів затверджених Мінсім’ямолодьспортом України.

3.9. До ДЮСШ приймаються всі діти, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали встановленні нормативи з фізичної підготовленості та не мають медичних протипоказань.

Зарахування  здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку про відсутність медичних протипоказань.

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до ДЮСШ, залежить від специфіки виду спорту та визначається  Мінсім’ямолодьспортом України  за погодженням з МОЗ України.

Переведення вихованців ДЮСШ  на наступний рік навчання здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

3.10. Вихованці ДЮСШ, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки не включаються до кількісного складу груп ДЮСШ, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд ДЮСШ протягом двох років з часу їх направлення. За тренером-викладачем ДЮСШ зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

3.11. У разі потреби у навчальних закладах  можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між ДЮСШ та навчальним закладом.

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку навчального року.

В угоді зазначаються обов’язки сторін  щодо фінансового забезпечення, комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо.

Директор ДЮСШ за погодженням з педагогічною радою навчального закладу  та батьками вихованців або особами, що їх замінюють, може вносити зміни в установленому порядку строку закінчення навчального  року,  початку  та закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання вихованцями спеціалізованого класу навчальної програми з видів спорту.

3.12. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі збори (табори) на власній або орендованій базі у канікулярний період.

3.13. ДЮСШ має право проводити навчально-тренувальні збори для підготовки вихованців до місцевих, обласних, Всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі збори (табори) із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами та білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем відповідно до норм затверджених Мінсім’ямолодьспортом України, та інших нормативних актів.

3.14. Тривалість навчально-тренувальних та спортивно-оздоровчих зборів (таборів), кількісний склад вихованців встановлюється відповідно до нормативних актів та Положення «Про дитячо-юнацьку спортивну школу» 

3.15. Для вихованців груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки передбачається проведення навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчих зборів (таборів).

3.16. ДЮСШ  відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні і відкриті чемпіонати, матчеві зустрічі, турніри, спортивно-масові міроприємства та інші заходи.

3.17. Організація медичного супроводження підготовки вихованців ДЮСШ здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Мінсім’ямолодьспорту України і МОЗ України.

IV.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

 4.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивно-масової  роботи в ДЮСШ  є:

– вихованці;

– тренери-викладачі з видів спорту, медичні працівники та інші фахівці;

– батьки або особи, що їх замінюють;

– директор та його заступник.

4.2. Вихованці спортивної школи мають право на:

– здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення ДЮСШ та копії особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Мінсім’ямолодьспортом України та МОН України;

– добровільний вибір виду спорту;

– проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача з виду спорту;

– безпечні та нешкідливі умови для навчання;

– користування матеріально-технічною, спортивною та оздоровчою базою;

– одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування;

– забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення змагань, навчально-тренувальних та спортивно-оздоровчих зборів (таборів);

– медичне та фармакологічне обслуговування;

– одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот,дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

– представлення в органах громадського самоврядування ДЮСШ;

– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Вихованці ДЮСШ  зобов’язані:

– поєднувати  заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах;

– виконувати навчальні програми з видів спорту, з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

– підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;

– додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого внутрішнього режиму ДЮСШ та правил особистої гігієни;

– брати участь у спортивно-масових заходах, змаганнях різних рівнів та навчально-тренувальних, спортивно-оздоровчих зборах (таборах), передбачених індивідуальним і календарним планом ДЮСШ;

– додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження починаючи з навчання у групах попередньої базової підготовки;

– мати обов’язкове медичне страхування;

– виконувати положення антидопінгового законодавства;

– берегти державне, громадське і особисте майно;

– додержуватися вимог Статуту, правил поведінки вихованця ДЮСШ.

4.4. Тренером-викладачем ДЮСШ може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр».

4.5. Тренери-викладачі, залучені до роботи в ДЮСШ, мають право на:

– внесення керівництву ДЮСШ та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, органам місцевого самоврядування пропозицій, щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву ДЮСШ і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують Статут;

– участь у роботі тренерської ради, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– підвищення кваліфікації за рахунок коштів ДЮСШ та інших джерел;

– вибір методики, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– моральне і матеріальне  заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

– забезпечення в установленому порядку формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови.

4.6. Тренери-викладачі ДЮСШ, зобов’язані :

– виконувати навчальні програми з видів спорту;

– навчати вихованців,формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;

– сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню їх здоров’я ;

– здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренвувального процессу;

– здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;

– постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

– сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– брати участь у роботі тренерської ради ДЮСШ;

– додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.  

– вести документацію з питань виконання посадових обов’язків;

– проходити щороку в установленному порядку медичне обстеження;

– додержуватися вимог Статуту ДЮСШ, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові інструкції, накази адміністрації.

4.7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором ДЮСШ. Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається директором ДЮСШ згідно із законодавством і затверджується її Засновником.

4.8. Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.9. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором ДЮСШ у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.

4.10. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор ДЮСШ на підставі відповідного рішення тренерської ради школи з додержанням вимог, визначених Мінсім’ямолодьспортом України.

4.11. Тренери-викладачі ДЮСШ підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Мінсім’ямолодьспортом України.

4.12. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування ДЮСШ;

– звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом всіх рівнів, адміністрації і органів громадського самоврядування ДЮСШ з питань їх роботи;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ;

– захищати законні права та інтереси дітей  в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

V.УПРАВЛІННЯ ДЮСШ

5.1. Засновник здійснює управління ДЮСШ з наступних питань:

  • приймає рішення про створення, реорганізацію та припинення ДЮСШ;
  • затверджує Статут  ДЮСШ та зміни до нього;
  • призначає на посаду на контрактній основі та звільняє з посади керівника ДЮСШ;
  • приймає рішення про передачу в оперативне управління ДЮСШ майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району;
  • вирішує питання відчуження майна, що перебуває в оперативному управлінні ДЮСШ;
  • погоджує передачу в оренду та умови договорів оренди майна, що перебуває в оперативному управлінні ДЮСШ згідно Положення, затвердженого засновником;
  • надає дозвіл на списання майна, що перебуває в оперативному управлінні ДЮСШ згідно Положення, затвердженого засновником;
  • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України,  рішеннями ради та цим Статутом.

5.2. Безпосереднє керівництво ДЮСШ здійснює директор, який призначається на посаду шляхом укладання з ним контракту та звільняється з посади Засновником або уповноваженим ним органом.

             На посаду директора спортивної школи призначається особа, яка є громадянином України,  має вищу освіту з фізичного  виховання  і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, стаж роботи у  закладах  та  організаціях  фізкультурно-спортивної спрямованості  не  менше  трьох  років і яка пройшла підготовку та атестацію в порядку, встановленому Міністерством сім’ї, молоді та спорту.
             5.3. Директор ДЮСШ самостійно вирішує питання його діяльності  за винятком тих, що належать за Статутом до компетенції власника або уповноваженого ним органу.

             5.4. Директор ДЮСШ:

–  здійснює загальне керівництво ДЮСШ, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;                                                                    

 – керує всією діяльністю школи, несе відповідальність за результати її роботи;

– забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед Засновником за її результати;

– в установленому порядку (за погодженням із Засновником та уповноваженим ним органом) затверджує структуру і штатний розпис ДЮСШ, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

– забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

– представляє ДЮСШ на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;

– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДЮСШ, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства України;

– видає у межах своїх повноважень накази і контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції працівників;

– приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших працівників ДЮСШ відповідно до законодавства;

– установлює (за погодженням з Засновником) надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим працівникам ДЮСШ, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;

– несе відповідальність за виконання покладених на ДЮСШ завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння ДЮСШ;

–  запроваджує за погодженням з Засновником платні послуги в ДЮСШ, згідно чинного законодавства України.

5.5. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у ДЮСШ утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

5.6. Тренерська рада ДЮСШ:

  – вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

– розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності ДЮСШ;

– визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упроваджує під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;

– розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– вносить керівництву ДЮСШ пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв’язків;

– захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю ДЮСШ, відповідно до затвердженого Положення про тренерську раду.

5.7. Засідання тренерської ради ДЮСШ проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

5.8. Органом громадського самоврядування ДЮСШ є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, представники батьківського комітету та запрошені. Загальні збори колективу ДЮСШ скликаються не рідше одного разу на рік.

5.9. У період між загальними зборами діє тренерська рада ДЮСШ, діяльність якої регулюється Положенням про тренерську раду.

5.10. У ДЮСШ за рішенням загальних зборів батьків, або осіб що їх замінюють, утворюється і діє батьківський комітет діяльність якого регулюється його  Положенням.

5.11. Бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади директором ДЮСШ. Він повинен мати спеціальну фінансово-економічну освіту та досвід бухгалтерської роботи. Бухгалтер відповідає за стан фінансової дисципліни, ведення бухгалтерського обліку та звітності ДЮСШ.

5.12. Питання організації праці колективу ДЮСШ, права та обов’язки працівників не передбачені Статутом регулюються чинним законодавством України.

VI. УМОВИ ОПЛАТИ, НОРМАТИВИ ТА

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРАЦІ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ

6.1. Умови оплати праці працівників ДЮСШ визначаються відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Основними критеріями оцінки праці тренера-викладача для визначення їх тарифікації є наступні показники:

– на етапі початкової підготовки – стабільність контингенту учнів, рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості, кількість учнів, що   зараховані в навчально-тренувальні групи;

– на попередньої базової підготовки – виконання спортсменами, які пройшли навчання на етапі початкової підготовки не меншу 1 року, нормативних вимог по фізичній, спеціальній, технічній підготовці, а також рівень показаних ними спортивних результатів;

– на етапі спеціальної базової підготовки – виконання спортсменами вимог нормативу кандидата в майстри спорту України або підтвердження  на протязі двох років цього нормативу;

– на етапі підготовки до вищих досягнень – виконання спортсменами вимог спортивного звання не нижче Майстра спорту України;

6.3. Нормативи кількості годин навчально-викладацької роботи, що відводяться для підготовки навчальних груп (в подальшому-тарифікація навчально-викладацької роботи) і наповненість навчальних груп встановлюються в порядку передбаченому чинним законодавством  України.

VII. ФІНАСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЮСШ

7.1. Фінансування ДЮСШ  здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел.

7.2. Кошти ДЮСШ складають:

– кошти, які надходять з міського бюджету.

– благодійні внески підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

– інші надходження, не заборонені законодавством України.

7.3. ДЮСШ у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

– розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту та в порядку визначеному законодавством;

– модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;

– володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;

– виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і Статуту ДЮСШ.

7.4. Розмір і структура коштів засновників, які виділяються на утримання ДЮСШ, повинні забезпечувати відшкодування матеріальних і прирівняних до них витрат на здійснення її основної діяльності, формування коштів на виплату заробітної плати в розмірах не нижче встановлених державою, відрахування на соціальне страхування, розрахунки з сторонніми організаціями, включаючи орендну плату, створення та зміцнення матеріально-технічної бази та інші цілі, які відповідають статутної діяльності.

7.5. Залишки коштів невикористаних ДЮСШ в поточному році, крім бюджетних асигнувань, вилученню не підлягають.

7.6. ДЮСШ є закладом, діяльність якої направлена на виконання соціально-важливих функцій і не переслідує мети отримання прибутків.

ДЮСШ здійснює фінансово-господарську діяльність на основі поєднання бюджетних коштів та додаткових джерел фінансування.

          Адміністрація ДЮСШ готує та подає, в межах фонду заробітної плати, на затвердження Засновнику штатний  розпис та тарифікаційний список.

7.7. Взаємовідносини між ДЮСШ та іншими підприємствами, організаціями, установами і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на договірній основі.

7.8. Кошти Засновника, залишки невикористаних коштів ДЮСШ, а також кошти, які надходять з інших джерел, включаються в загальний дохід спортивної школи, які використовуються на проведення заходів, пов’язаних з її основною діяльністю і вирішення питань соціального розвитку, тощо. Вищевказані кошти витрачаються по кошторису, який затверджує директор ДЮСШ за погодженням з Засновником.

7.9. Контроль за фінансово-господарською діяльністю спортивної школи здійснюється Засновником.

7.10. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в ДЮСШ здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

VIII. МАЙНО ДЮСШ

8.1. Майно ДЮСШ складають основні фонди, оборотні кошти, та інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі ДЮСШ.

8.2. Майно ДЮСШ є спільною власністю Адрушівської міської територіальної громади, закріплюється за ним і належить ДЮСШ на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління ДЮСШ володіє та користується  зазначеним майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Відчуження майна, що є спільною власністю Андрушівської міської територіальної громади і закріплене за ДЮСШ, здійснюється з дозволу засновника відповідно до Положення про порядок відчуження.

Матеріально-технічна база ДЮСШ включає адміністративні приміщення та спортивні бази (ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв’язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно вартість яких відображається у балансі ДЮСШ.

8.3. Для проведення навчально-тренувальної  та спортивної роботи ДЮСШ за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і не погіршення стану таких закладів. Порядок надання зазначених об’єктів (споруд ) у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

8.4. ДЮСШ забезпечує ефективне використання та ремонт будівель і збереження майна.

8.5. Списання, продаж, здача в оренду фізичним та юридичним особам належних ДЮСШ нежитлових приміщень та іншого майна відповідно до чинного законодавства здійснюється тільки з дозволу та у порядку встановленому засновником.

8.6. ДЮСШ здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

IX. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. ДЮСШ  за наявності належної матеріально-технічної бази, власних коштів має право приймати участь в міжнародній спортивній діяльності та підтримувати контакти з різними спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

9.2. ДЮСШ має право укладати контракти, угоди  про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із зарубіжними навчальними закладами, спортивними клубами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку та проводити спільні спортивні та оздоровчі заходи за погодженням із Засновником.

9.3. За наявності відповідних умов ДЮСШ може здійснювати прийом іноземних делегацій.

9.4. Міжнародна діяльність ДЮСШ регламентується чинним законодавством України.

X. ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЮСШ, ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

10.1. Перелік документів для загальної діяльності та організації навчально-тренувальної і спортивної роботи ДЮСШ, порядок обліку та звітності встановлюється нормативними документами, затвердженими  Мінсім’ямолодьспортом України.

10.2. ДЮСШ веде в установленому порядку діловодство і бухгалтерський облік, статистичну та бухгалтерську звітність.

10.3. ДЮСШ щорічно надає в установленому порядку звіт по формі 5-ФК.

XІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЧИ ЛІКВІДАЦІЯ ДЮСШ

11.1. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію ДЮСШ приймає Засновник.

11.2. ДЮСШ вважається ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

11.3. Засновник при прийнятті рішення про ліквідацію або реорганізацію ДЮСШ негайно письмово повідомляє про це орган, який здійснює державну реєстрацію.

11.4. Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію призначається ліквідаційна комісія та визначаються її повноваження. Комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Засновником. Майно та кошти, які залишилися після задоволення претензій кредиторів, членів та працівників ДЮСШ, використовуються на визначені Засновником цілі. Вимоги кредиторів задовольняються згідно чинного законодавства.

11.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами ДЮСШ. Ліквідаційна комісія одержує право виступати в суді від імені ДЮСШ.

11.6. ДЮСШ може бути реорганізована (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та інше) по рішенню Засновника.

11.7. Реорганізація ДЮСШ здійснюється одночасно з прийняттям рішення та визначенням наступника на права та обов’язки ДЮСШ.

11.8. Одночасно з прийняттям рішення про реорганізацію призначається реорганізаційна комісія та визначаються її повноваження. Комісія складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань ДЮСШ.

11.9. Передавальний акт або розподільчий баланс затверджується Засновником.

11.10. Нотаріально засвідчені копії передавального акту та розподільчого балансу передається в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації ДЮСШ, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію за місцем державної реєстрації правонаступника.

11.11. Не зазначені в Статуті питання регулюються чинним законодавством України.

Міський голова                                                                   Галина БІЛЕЦЬКА