Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №119 від 19.05.2023 р. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.02.2021 р. № 43 “Про утворення опікунської ради при виконавчому комітеті Андрушівської міської ради “

19 Травень 2023

Рішення №119 від 19.05.2023 р. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.02.2021 р. № 43 “Про утворення опікунської ради при виконавчому комітеті Андрушівської міської ради “

Оригінальний файл з текстом рішення виконкому: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від  19 травня 2023 р.                                                                                    №  119

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.02.2021 р. № 43 “Про утворення опікунської ради при виконавчому комітеті Андрушівської міської ради “

Керуючись Конституцією України, ст. 56, 58, 60 Цивільного кодексу України, п.п. 4 п.б ч.1 ст.34, ч.6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правилами опіки і піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 25.06.1999 № 34/166/131/88, наказом Міністерства соціальної політики від 30.12.2020 № 868 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та забезпечення діяльності територіальної громади у сферах соціального захисту населення та захисту прав дітей», з метою соціального захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, виконавчий комітет Андрушівської міської ради

В И Р І Ш У Є:

1. Внести до рішення виконкому від 19.02.2021 р. № 43 ” Проутворення опікунської ради при виконавчому комітеті Андрушівської міської ради ” такі зміни:

1) додаток  до рішення викласти у такій редакції: додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія ДЕМЧЕНКА.

Міський голова                                                                            Галина БІЛЕЦЬКА


Повний текст додатків доступний в оригіналі документів за посиланням вище