Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №1 від 30.06.2023 р. Про затвердження Положення про порядок створення та використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Андрушівської міської територіальної громади

30 Червень 2023

Рішення №1 від 30.06.2023 р. Про затвердження Положення про порядок створення та використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Андрушівської міської територіальної громади

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


Тридцять третя сесія                                                                  Восьмого скликання

30.06.2023                                                                                                       №1

Про затвердження Положення про порядок створення та використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій  та їх наслідків на території Андрушівської міської територіальної громади

З метою забезпечення своєчасних заходів щодо запобігання, ліквідації        надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, на виконання вимог ст.98 Кодексу цивільного захисту України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови               Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», врахувавши рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШУЄ:

  1. Затвердити Положення про порядок створення та використання                     матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій                      та їх наслідків на території Андрушівської міської територіальної громади          (Додаток 1).
  2. Затвердити Номенклатуру матеріального резерву для запобігання,              ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Андрушівської міської територіальної громади (Додаток 2).

3.  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Дмитро Ткаченко) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Горкуна.

Міський голова                                                                           Галина БІЛЕЦЬКА

Додаток 1

до рішення тридцять третьої сесії

Андрушівської міської ради

восьмого скликання

від 30.06.2023 року №1

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок створення та використання матеріального резерву для

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

 на території Андрушівської міської територіальної громади

Створення матеріального резерву на території Андрушівської міської          територіальної громади (далі – матеріального резерву) в обсягах, що забезпечує проведення невідкладних робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків                       надзвичайних ситуацій здійснюється міською радою у порядку, визначеному цим Положенням.

 Створення матеріального резерву

Матеріальний резерв створюється заздалегідь з метою використання його у разі загрози надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у разі їх виникнення.

Створення, утримання, поповнення матеріального резерву здійснюється за рахунок місцевого бюджету та може здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших, не заборонених законодавством, джерел.

Забезпечення заходів щодо накопичення, зберігання та використання          матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх      наслідків покладається на завідувача господарства Андрушівської міської ради (далі – завідувач).

Створення та накопичення матеріального резерву здійснюється відповідно до номенклатури обсягів матеріального резерву та річних графіків, які затверджуються міським головою згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів.

 Утримання матеріального резерву 

Зберігання та облік матеріального резерву здійснюється в установленому    законодавством порядку.

 Використання матеріального резерву 

Матеріальний резерв використовується виключно для:

  • здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;
  • ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • проведення невідкладних робіт і заходів;
  • надання постраждалому населенню необхідної допомоги для                забезпечення його життєдіяльності;
  • розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання                   постраждалого населення;
  • забезпечення паливно-мастильними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження.

Матеріальний резерв залучається для ліквідації наслідків надзвичайних        ситуацій на території Андрушівської міської територіальної громади відповідно до надзвичайної ситуації місцевого рівня, а також у разі недостатньої наявності матеріального резерву об’єктового рівня, повного їх використання та порушення нормальних умов життєдіяльності населення, виробничого процесу об’єктів господарювання.

У разі недостатності матеріального резерву чи його використання у повному обсязі залучається матеріальний резерв вищого рівня.

Використання матеріального резерву здійснюється за рішенням міського      голови відповідно до звернення керівників місцевих суб’єктів господарювання, структурних підрозділів Андрушівської міської ради на підставі документів:

актів обстеження, які підтверджують розміри завданих збитків,                      фотографічними матеріалами, що засвідчують руйнування;

узагальнених кошторисних розрахунків на проведення аварійно –                    відновлювальних робіт;

переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків                         надзвичайних ситуацій;

документів, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування або пояснення заявника про причини не проведення страхування;

обґрунтування необхідності залучення (використання) матеріальних                цінностей резерву для вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення життєдіяльності населення, виробничої діяльності або захисту територій від загрозливих природних процесів.

Видача матеріальних цінностей з матеріального резерву здійснюється                   завідувачем за рішенням міського голови на підставі відповідних документів.

Матеріальні цінності, що підлягають освіженню або заміні, можуть також використовуватися для потреб Андрушівської міської ради та підприємств за рішенням міського голови за умови одночасної або наступної обов’язкової поставки і закладення до матеріального резерву таких матеріальних цінностей у відповідній кількості за рахунок коштів, призначених на відповідні цілі для потреб Андрушівської міської ради та підприємств.

Завідувач здійснює контроль за створенням, зберіганням та використанням місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Андрушівської міської територіальної громади.

Завідувач сектору з питань мобілізаційної

роботи та цивільного захисту                                               Сергій ЖЕЛЄЗНЯКОВ

Додаток 2

до рішення тридцять третьої сесії

Андрушівської міської ради

восьмого скликання

від 30.06.2023 року № 1

НОМЕНКЛАТУРА

матеріального резерву для запобігання, ліквідації

надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території

Андрушівської міської територіальної громади

№ з/пНайменування матеріальних цінностейОдиниця виміруКількість
1.Автомобільний бензинл200
2.Дизельне паливол200
3.Моторне мастило для бензинових двигунівл50
4.Моторне масло для дизельних двигунівл50
5.Моторне масло для бензопилил5
6.Матрацишт.20
7.Подушкишт.20
8.Білизна постільнак-т20
9.Ковдра бавовнянашт.20
10.Ліжко розкладнешт.20
11.Дошка (різні розміри)м32
12.Брус (різні розміри)м32
13.Шифер 8-ми хвильовийшт.50
14.Цвяхи шифернікг10
15.Руберойдрул.5
16.Плівка поліетиленоварул.4
17.Лопата штиковашт.10
18.Лопата совковашт.10
19.Кіркашт.2
20.Лом звичайнийшт.2
21.Сокирашт.2
22.Кувалда важкашт.2
23.Пилка поперечна (дворучна)шт.2
24.Бензопилашт.1

Завідувач сектору з питань

мобілізаційної роботи та

цивільного захисту                                                                Сергій ЖЕЛЄЗНЯКОВ