Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №1 від 17.10.2023 р. Про затвердження програми підтримки військових частин Збройних Сил України на 2023-24 роки

17 Жовтень 2023

Рішення №1 від 17.10.2023 р. Про затвердження програми підтримки військових частин Збройних Сил України на 2023-24 роки

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


          АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

          ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцять сьома позачергова сесія                                           Восьмого скликання

17.10.2023                                                                                                     №1

Про затвердження Програми підтримки

військових  частин Збройних Сил

України на 2023 -2024 роки

Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави, розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, піднесення престижу військової служби, налагодження та розвиток ефективного цивільно-військового співробітництва, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШУЄ:

1.Затвердити Програму підтримки військових частин Збройних Сил України на 2023-2024 роки (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Дмитро ТКАЧЕНКО) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Володимира ГОРКУНА

Міський голова                                                                      Галина БІЛЕЦЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 37 позачергової  сесії

Андрушівської міської ради                                                                                восьмого скликання

від 17.10.2023 №1

Програма

підтримки військових частин

Збройних Сил України

 на 2023 -2024 роки

м.Андрушівка

2023 рік

І. Паспорт Програми

1.Ініціатор розроблення ПрограмиСектор з питань мобілізаційної та цивільного захисту Андрушівської міської ради
2.Розпорядчі документи, відповідно до яких розроблено ПрограмуЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 та ст.22розділу VI «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»   Бюджетного Кодексу України
3.Розробник ПрограмиСектор з питань мобілізаційної роботи та цивільного захисту апарату Андрушівської міської ради  та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради
4.Учасники ПрограмиВійськові частини Збройних Сил України
5.Відповідальний виконавець ПрограмиВійськові частини Збройних Сил України, сектор з питань мобілізаційної роботи та цивільного захисту апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради, управління фінансів Андрушівської міської ради
6.Термін реалізації Програми2023-2024 роки
7.Джерела фінансування

Місцеві бюджети, державний бюджет та інші джерела не заборонені законодавством
8.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми        В межах фінансових можливостей
9.Головний розпорядник коштівУправління фінансів Андрушівської міської ради 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована Програма

          Незважаючи на зусилля Президента України, Верховної Ради України, Уряду, світової громадськості ситуація в країні у зв’язку зі збройною агресією російської федерації залишається напруженою. Збройні сили російської федерації не припиняють спроб наступу на сході та півдні нашої держави. Збройна агресія проти України продовжує залишатись головною загрозою для миру і безпеки нашої держави. Також, є окупованою частина території України.

          Таке становище вимагає від України підтримувати Збройні Сили у боєздатному стані, нарощувати їх здатність давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам, підвищувати престиж військової служби.

          Зазначені умови викликають необхідність формування нової ідеології запровадження на державному та місцевому рівнях невідкладних заходів, у тому числі розроблення цієї Програми і реалізації передбачених нею заходів.

          Програма забезпечить реалізацію єдиної державної політики у сфері захисту незалежності та територіальної цілісності України, а також надання фінансової підтримки військовим частинам Збройних Сил України.

ІІІ. Мета та завдання Програми

          Головною метою та завданням Програми є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави, розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, піднесення престижу військової служби, налагодження та розвиток ефективного цивільно-військового співробітництва.

IV. Основні напрями та заходи Програми

          Основним напрямком Програми єзміцнення матеріально-технічної бази військових частин Збройних Сил України.

№ з/пНайменування заходівВиконавціТермін виконання та джерела фінансування
1.Придбання основних та матеріально-технічних засобів: продукція, засоби зв’язку, комп’ютерна, організаційна та електронно-обчислювальна техніка, меблі, побутова техніка, будівельні матеріали, інвентар, інструменти та засоби для господарської діяльності, проведення робіт по освітленню територій військової частини, встановлення засобів зв’язку та оргтехніки. військові частини Збройних Сил України2023 рік, Бюджет Андрушівської міської  територіальної громади (передача субвенції державному бюджету з місцевого бюджету)  
 
2.Вирішення соціально-побутових проблем: проведення ремонтних робіт казарменого фонду, об’єктів соціально-побутового призначення та інших спеціальних споруд та прилеглих територій військових частин та споруд в яких вони розміщуються
3.Задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов’язку: виготовлення наочної агітації.
4Забезпечення заходів по створенню та оснащенню (комплектуванню) мобільних вогневих груп,  у тому числі комплектування автомобільною технікою та спеціальними матеріально-технічними засобами.  

V. Фінансове забезпечення

Програма передбачає розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України.

Реалізація вищезазначених завдань передбачається за рахунок коштів бюджету Андрушівської територіальної громади міської ради (передача субвенції з місцевого бюджету державному бюджету), враховуючи фінансові можливості бюджету та його пріоритетів.

VI. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість вирішити низку питань щодо покращення безпеки держави та населення Андрушівської міської ради, реалізує одне з головних завдань – забезпечення покращення боєздатності військових частин Збройних Сил України у мирний час та особливий період.

VII. Координація та контроль виконання

Відповідальні виконавці зобов’язані:

забезпечити цільове, своєчасне та ефективне використання коштів;

щомісячно надавати  управлінню фінансів Андрушівської міської ради  звіт про використання коштів, виділених з бюджету  територіальної громади.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов’язків.

Головний спеціаліст сектору з питань                                                            

мобілізаційної роботи та цивільного захисту                Олександр БАЙБУЛА

Додаток                                                  

до рішення 37 позачергової сесії

Андрушівської міської ради   восьмого скликання

від 17.10.2023 №1

ПОРЯДОК
          використання коштів, передбачених
                    на виконання заходів Програми підтримки військових частин                 Збройних Сил України  на 2023 рік (далі – Порядок)

             1.Цей Порядок визначає механізм використання коштів бюджету Андрушівської міської територіальної громади, передбачених для фінансування заходів Програми, і застосовується протягом усього періоду її дії.

     2.Головним розпорядником бюджетних коштів є Управління фінансів Андрушівської міської ради.

             3.Кошти бюджету Андрушівської міської територіальної громади спрямовуються на реалізацію заходів Програми, а саме: придбання основних та матеріально-технічних засобів: продукція, засоби зв’язку, комп’ютерна, організаційна та електронно-обчислювальна техніка, меблі, побутова техніка, будівельні матеріали, інвентар, інструменти та засоби для господарської діяльності, основних засобів, встановлення засобів зв’язку та оргтехніки, вирішення соціально-побутових проблем: проведення ремонтних робіт казарменого фонду, об’єктів соціально-побутового призначення та інших спеціальних споруд та прилеглих територій військових частин та споруд в яких вони розміщуються, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов’язку: виготовлення наочної агітації, забезпечення заходів по створенню та оснащенню (комплектуванню) мобільних вогневих груп,  у тому числі комплектування автомобільною технікою та спеціальними матеріально-технічними засобами.

             4.Використання коштів бюджету Андрушівської міської територіальної громади здійснюється головним розпорядником коштів у межах видатків, затверджених на реалізацію заходів Програми.

     5.Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за №1569/21881.

Головний спеціаліст сектору з питань                                                            

мобілізаційної роботи та цивільного захисту                        Олександр БАЙБУЛА