Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Протокол №7. Засідання постійної комісії з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики та місцевого самоврядування

16 Серпень 2021

Протокол №7. Засідання постійної комісії з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики та місцевого самоврядування

Оригінальний файл з текстом протоколу постійної комісії: Завантажити текст


ПРОТОКОЛ  № 7

засідання постійної комісії з питань законності,

правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики

та місцевого самоврядування 

від  16 серпня 2021 року

ПРИСУТНІ:

Савенко О.Ю., Бачинський В.К., Марценюк С.М.

ВІДСУТНІ:

Козак А.В., Кучеренко Я.В.

ЗАПРОШЕНІ:

Осадчий О.В. – секретар виконкому міської ради.

Білецька Г.І. – міський голова.

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про утворення старостинських округів на території Андрушівської міської територіальної громади.                       

                                 Інформує: Олег Осадчий  – секретар виконкому міської ради

2. Про внесення змін до рішення 1 сесії міської ради 8 скликання від 18.11.20 р. «Про затвердження структури апарату ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради».

                                 Інформує: Олег Осадчий  – секретар виконкому міської ради

3. Про стан законності на території, піднаглядній Бердичівській окружній прокуратурі.

                                             Інформує: Ольга Прокопенко – секретар міської ради

4. Про присвоєння рангів старостам.

Інформує: Олег Осадчий  – секретар виконкому міської ради

5. Про звернення Осипович Т.П.

Інформує: Олег Осадчий  – секретар виконкому міської ради

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання.

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який повідомив, що секретар постійної комісії Козак А.В. відсутня та запропонував обрати секретарем на дане засідання Бачинського Владислава Каліксовича.

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем засідання  Бачинського В.К.

Одноголосно

СЛУХАЛИ: 1. Про утворення старостинських округів на території Андрушівської міської територіальної громади.

ВИСТУПИЛИ: Марценюк С.М., який запропонував внести зміни до проекту рішення, а саме:

  • об’єднати Гальчинський та Нехворощанський старостинські округи з центром у с. Гальчин;
  • об’єднати Бровківський та Павелківський стаоростинські округи з центом у с. Бровки Перші;
  • об’єднати Зарубинецький та Яроповицький старостинські округи з центром у с. Зарубинці.

Білецька Г.І. зазначила, що об’єднання округів є недоцільним, оскільки це призведе до значного навантаження на старосту.

Савенко О.Ю. зазначив, що у населених пунктах, де немає старост, можна організувати надання послуг населенню через адміністраторів ЦНАП.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення із наступними змінами:

  • об’єднати Бровківський та Павелківський старостинські округи з центом у с. Бровки Перші;
  • об’єднати Зарубинецький та Яроповицький старостинські округи з центром у с. Зарубинці.

          Пропозицію об’єднати Гальчинський та Нехворощанський старостинські округи з центром у с. Гальчин винести на розгляд пленарного засідання.

«За» – 2  «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Бачинський)

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення 1 сесії міської ради 8 скликання від 18.11.20 р. «Про затвердження структури апарату ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради».

Савенко О.Ю. зазначив,що дане рішення є похідним від рішення про утворення старостинських округів, тому запропонував підтримати його з урахуванням змін до рішення про утворення стаоростинських округів.

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з урахуванням змін до рішення про утворення старостинських округів.

Одноголосно

СЛУХАЛИ: 3. Про стан законності на території, піднаглядній Бердичівській окружній прокуратурі.

          Савенко О.Ю. зазначив, що у зв’язку із відсутністю представника окружної прокуратури необхідно рекомендувати винести це питання на розгляд пленарного засідання.

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд пленарного засідання.

Одноголосно

СЛУХАЛИ: 4. Про присвоєння рангів старостам.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення.

Одноголосно

СЛУХАЛИ: 5. Про звернення Осипович Т.П.

          Савенко О.Ю. повідомив, що на адресу комісії надійшло звернення Осипович Т.П. щодо неправомірних дій депутата міської ради, інспектора з благоустрою КП АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ Пашинської Т.В. Звернув увагу, що вирішення питання притягнення до відповідальності працівників комунального підприємства не належить до предмета відання даної постійної комісії та рекомендував заявнику звернутися до комунального підприємства.

ВИСТУПИЛИ:     Марценюк С.М. запропонував взяти звернення до відома, оскільки інших дій комісія не уповноважена вчиняти.

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома звернення Осипович Т.П.

Одноголосно

Голова постійної комісії                                                    Олександр САВЕНКО

Секретар комісії                                                          Владислав БАЧИНСЬКИЙ

від 16 серпня 2021 року

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ

засідання постійної комісії

Шановні депутати, запрошені!

        На засідання постійної комісії з  питань законності, правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики та місцевого самоврядування  прибуло ________ депутатів.

Кворум для проведення засідання є.

Засідання постійної комісії оголошую відкритим.

На Ваш розгляд виноситься питання

ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ДОДАЄТЬСЯ)

Чи є в депутатів доповнення, зауваження до порядку денного?

Немає.

Хто за такий порядок денний прошу проголосувати.

Хто проти? Утримався? Приймається.

Пропонується слідуючий регламент засідання:

для інформації по  питанню  до 5 хвилин,  виступаючим в обговоренні – до 3 хвилин.     

Засідання комісії провести в межах години.

Будуть інші пропозиції?

Хто за такий регламент роботи засідання комісії, прошу проголосувати :

Хто проти? Утримався? Приймається

Переходимо до розгляду питання:

1. Про стан законності на території, піднаглядній Бердичівській окружній

прокуратурі.

                                           Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – секретар

                                                                                                      міської ради                                                         

Переходимо до обговорення     

Бажаючі виступити?

Пропонується: Інформацію про стан законності на території, піднаглядній Бердичівській окружній прокуратурі взяти до відома та рекомендувати сесії ради прийняти даний проєкт рішення.

Хто проти? Утримався?

Приймається

Наступне питання:

2. Про утворення старостинських округів на території Андрушівської міської

територіальної громади.

                                                                  Інформує: Олег Васильович Осадчий – секретар

                                                                                    виконавчого комітету ради

Переходимо до обговорення     

Бажаючі виступити?

Пропонується: Рекомендувати сесії ради утворити старостинські округи на території Андрушівської міської територіальної громади згідно рекомендацій.

Хто проти? Утримався?

Приймається

Наступне питання:

3. Про внесення змін до рішення першої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від18.11.2020 № 5 «Про затвердження структури апарату ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради».

                                             Інформує: Олег Васильович Осадчий – секретар

                                                                                    виконавчого комітету ради

Переходимо до обговорення     

Бажаючі виступити?

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення першої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 18.11.2020 № 5 «Про затвердження структури апарату ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради».

Хто проти? Утримався?

Приймається

Наступне питання:

4. Про присвоєння рангів старостам.

                                                         Інформує: Олег Васильович Осадчий – секретар

                                                                                    виконавчого комітету ради

Переходимо до обговорення     

Бажаючі виступити?

Пропонується: Рекомендувати сесії ради присвоїти ранги старостам згідно рекомендацій.

Хто проти? Утримався?

Приймається

Питання порядку денного розглянуто.

Запитання, зауваження, побажання?

Дякую за участь в роботі комісії. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання постійної комісії з  питань законності, правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики та місцевого самоврядування 

16 серпня 2021 року

1. Про стан законності на території, піднаглядній Бердичівській окружній

прокуратурі.

                                           Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – секретар

                                                                                                      міської ради                                                         

2. Про утворення старостинських округів на території Андрушівської міської

територіальної громади.

                                                                  Інформує: Олег Васильович Осадчий – секретар

                                                                                    виконавчого комітету ради

3. Про внесення змін до рішення першої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від18.11.2020 № 5 «Про затвердження структури апарату ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради».

                                             Інформує: Олег Васильович Осадчий – секретар

                                                                                    виконавчого комітету ради

4. Про присвоєння рангів старостам.

                                                         Інформує: Олег Васильович Осадчий – секретар

                                                                                    виконавчого комітету ради