Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

09 Червень 2023

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення (слухання) щодо ліквідації Міньковецької гімназії

І. Найменування організатора громадського обговорення: Андрушівська міська рада.

ІІ. Нормативно-правова база:

Стаття 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 103 Бюджетного кодексу України. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

  • початкові школи,
  • гімназії ( крім дошкільних підрозділів у таких закладах),
  • ліцеї.

Стаття 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Стаття 25 Закону України «Про освіту» Засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжувати навчання на відповідному рівні освіти.

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти.

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Розвиток мережі закладів освіти громади забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають  міські, сільські, селищні ради.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника.

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

  • початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
  • гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
  • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

ІІІ. Мета: врахування думки жителів Андрушівської міської ради щодо ліквідації Міньковецької гімназії:

Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні. На жаль, з кожним роком у нашій громаді, як і в Україні зокрема, зменшується народжуваність, відповідно зменшується кількість учнів.

Значною проблемою залишається утримання та належне функціонування закладів освіти із малою наповнюваністю учнів.

Наявність у закладі освіти кількості класів із меншою наповнюваністю учнів, ніж розрахункова, призводить до дефіциту освітньої субвенції у місцевому бюджеті та потреби спрямувати власні кошти на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Громада за рахунок місцевого бюджету фінансує комунальні послуги, утримання технічного персоналу, безкоштовне харчування учнів пільгових категорій, підвезення учнів.

Вартість утримання одного учня у  Міньковецькій гімназії  складає 78.000 грн., проєктна потужність закладу – 100, наповнонюваність від потужності – 40%.

Тому перед місцевою владою постає питання раціонального розподілу бюджетних коштів, альтернатива утримання таких навчальних закладів чи переведення дітей до спроможних навчальних закладів і забезпечення якісніших умов навчання завдяки вивільненим коштам.

ІV. Формат проведення громадського обговорення: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективом Міньковецької гімназії.

Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника.

Пропозиції, розповсюджені через соцмережі, до уваги прийматися не будуть. До участі в обговоренні запрошуються мешканці Андрушівської міської громади.

V. Місце знаходження та адреса електронної пошти організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: відділ освіти, молоді та спорту Андрушівської міської ради, пл.Т.Шевченка, 1, ел.адреса: avorda@ukr.net

VІ. Прізвище та ім’я особи, відповідальної за проведення громадського обговорення: Світлана РУДЮК – начальник відділу  освіти, молоді та спорту Андрушівської міської ради

VII. Свої зауваження та пропозиції просимо подавати з 15 травня 2023 року по 15 травня 2024 року на поштову адресу:13401 м. Андрушівка, пл.Т.Шевченка, 1 та електронну адресу: avorda@ukr.net

VІІI. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті  Андрушівської міської ради.