Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення 10. Про Положення про преміювання працівників міської ради

23 Грудень 2020

Рішення 10. Про Положення про преміювання працівників міської ради

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Друга сесія Восьмого скликання

від 23 грудня 2020 року №10

Про Положення про преміювання працівників міської ради

Відповідно до статей 25, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою посилення мотивації до високопрофесійної та ініціативної праці, підвищення її ефективності та якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посиленні персональної відповідальності за виконання поставлених завдань, враховуючи рекомендації   постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська  рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  Положення   про преміювання працівників міської ради (згідно  додатку).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.).

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА


Додаток до рішення другої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання

23 грудня 2020 року №10

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників міської ради

I. Загальні положення

1.1. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  службу в органах місцевого самоврядування», « Про оплату праці»,  постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року  268 «Про  упорядкування  структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, Наказу  Міністерства  праці України від 02 жовтня 1996 року №77  «Про умови  оплати праці  робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх  виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів» зі змінами та доповненнями,   колективного договору,  з метою  посилення мотивації до високопрофесійної та ініціативної праці, підвищення її ефективності та якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посиленні персональної відповідальності за виконання поставлених завдань.

1.2. Дія цього Положення  поширюється  на усіх працівників  міської ради.

1.3. Фонд преміювання працівників  утворюється  в межах  коштів,  передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

1.4. На створення річного  фонду  преміювання спрямовуються  кошти у  розмірі не менше як  10 відсотків  посадових окладів  та економії фонду оплати праці, що  утворилася з початку  поточного року.

1.5. Преміювання працівників  міської ради здійснюється  відповідно до їх особистого внеску в загальні результати  роботи за підсумками роботи за місяць.

1.6. В окремих випадках  за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та святкових  дат за розпорядженням  міського голови  з урахуванням особистого  внеску працівникам  може бути виплачена   одноразова премія  в межах  затвердженого фонду  оплати праці.

1.7. При наявності економії фонду оплати праці за підсумками роботи  за місяць, квартал, півріччя або рік  працівникам  може виплачуватися  премія з урахуванням  особистого внеску та відпрацьованого часу.

1.8. Премія не нараховується працівникам, прийнятим на роботу з випробувальним  терміном,  за час відпусток, відпусток без збереження заробітної плати, тимчасової непрацездатності,  відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації.

1.9. Працівникам, які  звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я. 

1.10. Працівникам, яким винесена догана, премія  не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

1.11. Встановлення премій та їх розміру проводиться міським головою відповідно до цього Положення шляхом видання відповідного розпорядження.

2.  Показники преміювання і розмір премії

2.1.  Преміювання працівників  міської ради, встановлення їм надбавок  здійснюється за поданням начальників управлінь,  відділів, служб, секторів на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання ними посадових обов’язків і завдань.

2.2. Премія нараховується працівникам щомісячно у відсотках до посадового окладу.

2.3. За результатами роботи за місяць  для визначення розміру премії працівникам враховуються такі показники:

 • своєчасне  та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень;
 • сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;
 • постійне самовдосконалення, підвищення  професійної кваліфікації.

2.4. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії здійснюється  у разі:

 • неякісного виконання або невиконання розпоряджень та  доручень керівництва ради;
 • несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян;
 • порушень строків розгляду документів;
 • недобросовісного  виконання посадових обов’язків і завдань;
 • порушення трудової дисципліни.

3. Порядок преміювання.

3.1 Головний бухгалтер міської ради щомісячно до 25 числа розраховує суму коштів, що спрямовуються на преміювання, та подає на розгляд  міського голови.

3.2. Преміювання працівників міської ради здійснюється на підставі розпорядження міського голови, яке готується на основі  подання начальників управлінь,  відділів, служб, секторів.

3.3. У поданні начальників управлінь,  відділів, служб, секторів, визначається  перелік працівників для преміювання із зазначенням  розміру  преміювання та працівників, яких потрібно позбавити  премії із відповідним обґрунтуванням.

3.4. Розмір щомісячної премії міському голові  визначається за рішенням   сесії міської ради.

3.5. Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.

3.6. Місячна премія виплачується не пізніше строку виплати заробітної плати за місяць, у якому нарахована премія.

4. Надання матеріальної допомоги, встановлення надбавок і доплат.

4.1. Відповідно до Постанови КМУ від 09.03.2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників  апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» працівникам  надається матеріальна допомога  для вирішення  соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника, та   передбачається два види надбавок:

 • надбавка за високі досягнення у праці;
 • надбавка за виконання особливо важливої роботи.

4.2. Надбавка за високі досягнення у праці ( або за виконання особливо важливої роботи)  встановлюється у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років  відповідно до розпорядження міського голови.

4.3. Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам  за умови сумлінного  та якісного виконання ними своїх  посадових  обов’язків, ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни.

4.4. Надбавка за виконання особливо  важливої роботи встановлюється на чітко визначений  термін, тобто на період виконання цієї роботи.

4.5. Працівникам  може  встановлюватися одночасно  лише  одна з цих  надбавок.

4.6. Надбавки міському голові  встановлюються  рішенням міської ради.

4.7. У разі несвоєчасного виконання  завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка за високі досягнення у праці скасовується або розмір її зменшується у порядку, визначеному для їх встановлення. 

4.8. Премія та матеріальна  допомога   на  оздоровлення  працівникам, звільненим  згідно  з пунктами 3,4,7,8 статті 40,  статті 41 Кодексу законів  про працю України до закінчення  звітного  періоду (місяць, рік), не виплачується.

4.9. Визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцевий результат роботи. Конкретний розмір премії робітників граничним розміром не обмежувати.

4.10. Надавати матеріальну допомогу робітникам на оздоровлення при виході у відпустку у розмірі посадового окладу.

4.11. Робітникам ( прибиральник службових приміщень)  виплачується  доплата у розмірі 10%  місячного окладу  за використання   в роботі дезінфікуючих засобів.

4.12. Водіям  легкових автомобілів  встановлюється  щомісячна доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 % посадового окладу.

Керуючий справами Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ